• Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Gastronomia i sztuka kulinarna to kierunek umożliwiający zdobycie specjalistycznej wiedzy  i umiejętności z zakresu sztuki przygotowywania          i serwowania potraw oraz projektowania i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność gastronomiczną. Treści kształcenia zawarte              w programach nauczania dotyczą zarówno tradycyjnych aspektów procesu świadczenia usług gastronomicznych, jak również innowacyjnego podejścia do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się potrzeb konsumentów.

  Studenci uczestniczą w licznych zajęciach w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych krajowych i zagranicznych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, geografia

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, geografia

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  wyposażenie i urządzenia gastronomiczne, technologia potraw i napojów, kuchnie świata, catering i organizacja eventów, podstawy hotelarstwa, obsługa konsumenta, technologie informacyjne w gastronomii, przedsiębiorczość i zarządzanie w gastronomii, turystyka kulinarna, projektowanie zakładów gastronomicznych,  żywienie dietetyczne w zakładach gastronomicznych.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent kierunku gastronomia i sztuka kulinarna to specjalista posiadający wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w obiektach gastronomicznych i gastronomiczno – hotelarskich na każdym szczeblu ich organizacji, jak również w firmach projektujących wyposażenie obiektów gastronomicznych i specjalizujących się  w sprzedaży aparatury i wyposażenia dla tych obiektów. Uzyskana wiedza umożliwia również prowadzenie własnej działalności w branży HoReCa. W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w placówkach branży HoReCa, tj. w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych w placówkach handlowych, hotelowych, stołówkach oraz w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny itp.

  Absolwent może znaleźć pracę jako:

  • menedżer lub specjalista ds. sprzedaży i marketingu restauracji,
  • kierownik działu w obiekcie gastronomicznym,
  • specjalista ds. obsługi klienta/pacjenta w usługach gastronomicznych lub dietetycznych,
  • organizator usług cateringowych,
  • pracownik odpowiedzialny za tworzenie menu opartego o zasady dobrego odżywiania,
  • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych

  Zachęcamy do zapoznania się z filmem pt. „Sztuka kulinarna” przygotowanym na potrzeby Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki autorstwa Pana mgr inż. Piotra Stanikowskiego pracownika Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

  https://lui.lublin.eu/portal/lui_wyklady/sztuka-kulinarna/

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!