Hipologia i jeździectwo

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Specjalność: Horse Usage
 • Opis kierunku

  Kierunek realizuje szeroki, ściśle specjalistyczny program dotyczący hodowli i użytkowania konia. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych: wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni. 

   

   

   

   

   

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni, geriatria koni, choroby koni, psychopedagogika koni i terapia koni,medyczne podstawy hipoterapii

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów II stopnia będzie charakteryzował się pogłębioną wiedzą i umiejętnościami z zakresu specjalistycznego użytkowania i utrzymania koni, w tym chorób, odnowy biologicznej i biochemicznej stosowanej w pracy hodowlanej. Ponad to absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień dotyczących hodowli innych zwierząt, w tym pierwszej pomocy weterynaryjnej, dobrostanu i higieny, ochrony zasobów genetycznych, czy doradztwa zootechnicznego.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów II stopnia będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni, do pracy w podobnych jednostkach, jak absolwenci I stopnia studiów, a ponad to w ośrodkach hodowli zachowawczej oraz ośrodkach agroturystycznych. Po ukończeniu studiów będzie mógł kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej lub na studiach podyplomowych pokrewnych kierunków.