Hipologia i jeździectwo

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Kierunek realizuje szeroki, ściśle specjalistyczny program dotyczący hodowli i użytkowania konia. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych: wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni, geriatria koni, choroby koni, psychopedagogika koni i terapia koni,medyczne podstawy hipoterapii

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Studia dają absolwentom kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni. Możliwość zatrudnienia m.in. w: ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów, ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, związkach hodowców koni, instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów, gospodarstwa rolne, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego. Absolwenci studiów II stopnia mogą być zatrudnieni ponadto — ze względu na zaliczenie specjalistycznych przedmiotów — w ośrodkach hodowli zachowawczej.

  Studenci spełniający dodatkowe wymagania mogą nabyć szereg uprawnień, np. instruktora hipoterapii. W toku studiów nabywają poświadczone przez uczelnię praktyczne umiejętności.