• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Kształcenie na kierunku biokosmetologia stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym pozyskiwania i wykorzystania surowców pochodzenia naturalnego do produkcji kosmetyków wysokiej jakości. Student będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu składu chemicznego i właściwości fizycznych kosmetyków oraz zjawisk fizykochemicznych jakie zachodzą w surowcach i produktach kosmetycznych pod wpływem różnych czynników. Będzie potrafił opracować innowacyjne receptury, sporządzać preparaty kosmetyczne; posługiwać się sprzętem niezbędnym do produkcji biokosmetyków oraz wykorzystywać aparaturę do zabiegów kosmetycznych.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  fizjologia i patofizjologia skóry, molekularne mechanizmy starzenia się komórek organizmów, podstawy immunologii, zasady suplementacji diety, zaawansowana receptura biokosmetyków, przemysłowa aparatura kosmetyczna, biokosmetyki innowacyjne, niebezpieczne substancje w biokosmetykach, zaawansowane technologie w produkcji kosmetyków, substancje zapachowe w biokosmetykach, zaawansowana kosmetologia pielęgnacyjna

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent kierunku biokosmetologia studiów II stopnia będzie wysokiej klasy specjalistą przygotowanym do pracy w różnych podmiotach: zakładach przemysłu kosmetycznego, firmach zajmujących się dystrybucją surowców i półproduktów do wytwarzania kosmetyków, w branży usługowej (np. zajmujących się promocją zdrowia) i prowadzenia doradztwa w zakresie wykorzystania produktów kosmetycznych, laboratoriach zajmujących się oceną jakości kosmetyków, jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych. Znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się badaniami aplikacyjnymi kosmetyków oraz pismach branżowych. Będzie przygotowany do pracy na różnych stanowiskach oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.