Technologia żywności i żywienie człowieka

 • UP
 • Rekrutacja
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka II stopnia
 • Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Na studiach drugiego stopnia kierunek oferuje do wyboru dziewięć specjalizacji takich jak: analiza żywności, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, bioaktywne składniki żywności, biotechnologia w żywności i żywieniu człowieka, technologia gastronomiczna, technologia owoców, warzyw i grzybów, technologia zbóż, technologia mięsa, technologia mleka. Fakultatywny charakter studiów sprzyja rozwijaniu indywidualnych zainteresowań studenta z zakresu m.in.: cukiernictwa, technologii produktów fermentowanych pochodzenia roślinnego, żywienia sportowców i osób aktywnych fizycznie, jakości w laboratorium.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  Żywność ekologiczna, Nutrigenomika, Zafałszowania żywności, Innowacje w przetwórstwie surowców zwierzęcych, Mikrobiom człowieka a dieta, Technologia tłuszczów specjalnych, Trendy w żywieniu człowieka, Żywność funkcjonalna.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy jako wysoko wykwalifikowana kadra w różnych działach przemysłu spożywczego, organach urzędowej kontroli żywności, laboratoriach analizy i oceny jakości żywności, zakładach żywienia zbiorowego, w dziale R&D (research and development – badania i rozwój) przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów, w firmach zajmujących się dystrybucją i handlem żywności, szkolnictwie zawodowym, placówkach naukowo-badawczych zajmujących się problematyką żywnościową,  prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent może kontynuować naukę  w szkole doktorskiej po ukończeniu której uzyska stopień doktora technologii żywności i żywienia.

  Zapraszamy do zapoznania się z karierą zawodową jednego z naszych Absolwentów!

  Projekt Absolwent Wiesław Kucia