Deklaracja dostępności

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.up.lublin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-17

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów. W przyszłości będziemy to poprawiać, mając na uwadze poprawne przygotowanie pliku źródłowego.
 • Materiały wideo stworzone przez UP w Lublinie nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Materiały wideo stworzone przez UP w Lublinie przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.
 • Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego; mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć.
 • Na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2023-04-19

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Karoliny Kwapisz: mailowo – lub telefonicznie – 81 445 65 12.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładnego adresu strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądanie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści wymienionych w żądaniu, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Rektorat — Collegium Zootechnikum ul. Akademicka 13

 • Winda zewnętrzna z platformą (wejście główne do budynku)
 • Drzwi wejściowe oznaczone taśmami z przystosowaniem dla osób niedowidzących
 • Schodołaz oraz szyny na schody trzy stopniowe wewnątrz budynku
 • Winda wewnętrzna
 • Sanitariat z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami (2017 rok)

Agro I, Agro II – Collegium Agronomicum ul. Akademicka 15

 • Trzystanowiskowy parking zewnętrzny
 • Dwie windy wewnętrzne
 • Platformy elektryczne zastosowane na schodach prowadzących do szatni oraz przejściach między budynkami
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku
 • Samodzielne stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niedowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową
 • Dwie strefy nauki indywidualnej wyposażone w meble specjalistyczne oraz lampy antydepresyjne

Collegium Veterinarium, ul. Akademicka 12

 • Dwa schodołazy
 • Drzwi elektryczne

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, ul. Głęboka 30

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku
 • Parking zewnętrzny

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku
 • Drzwi wejściowe oznaczone taśmami z przystosowaniem dla osób niedowidzących
 • Parking zewnętrzny

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Głęboka 31

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do elektrycznych drzwi wejściowych
 • Sanitariaty z przystosowaniem znajdują się na każdym piętrze budynku
 • Rampy wspomagające na basenie
 • Sala aktywizacji osób z niepełnosprawnościami wyposażona w specjalistyczne meble, stanowisko komputerowe oraz sprzęt multimedialny
 • Parking zewnętrzny

Budynki Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, ul. Skromna 8

 • Parking zewnętrzny
 • Winda wewnętrzna
 • Sanitariaty z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami

Budynki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, ul. Doświadczalna 50A

 • Schodołaz

Domy studenckie

Dom studencki „Broadway” ul. Dobrzańskiego 35

Aktualnie zastosowano następujące udogodnienia:

 • Zewnętrzna pochylnia prowadząca w kierunku wejścia głównego
 • Drzwi automatyczne
 • Sanitariat na parterze z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami
 • Winda wewnętrzna
 • Pokój mieszkalny na parterze

Dom studencki „Cebion”, ul. Langiewicza 6

 • Zewnętrzny podjazd skierowany do drzwi wejściowych
 • Winda wewnętrzna
 • Schodołaz na schody dwustopniowe
 • Pokój przystosowany do potrzeb dla osób ze spektrum autyzmu
 • Parking zewnętrzny

Dom studencki „Eskulap”, ul. Langiewicza 12

 • Platformy elektryczne
 • 2 ergonomiczne pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Parking zewnętrzny

Aplikacje mobilne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada aplikację mobilną przeznaczoną dla studentów z niepełnosprawnościami.

Aplikacje są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.

Funkcje dostępności w naszej aplikacji mobilnej obejmują:

 • Opcję przełączenia na wysoki kontrast oraz skalę szarości: Te opcje umożliwiają użytkownikom z zaburzeniami widzenia lepsze dostrzeżenie treści i interfejsu użytkownika poprzez zwiększenie czytelności i minimalizację problemów z rozróżnianiem kolorów.
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki: Użytkownicy mogą dostosować rozmiar tekstu w aplikacji zgodnie ze swoimi potrzebami wzrokowymi, co ułatwia czytanie i nawigację.
 • Duże i dobrze widoczne przyciski: Projektujemy nasze interfejsy z myślą o łatwości użycia, dlatego przyciski w aplikacji są duże i łatwe do zidentyfikowania, aby wspierać użytkowników z różnymi ograniczeniami manualnymi lub motorycznymi.
 • Ograniczona ilość elementów graficznych: Aby zwiększyć przejrzystość i minimalizować dystraktory, nasza aplikacja ogranicza użycie elementów graficznych, koncentrując się na podstawowej funkcjonalności i treści.
 • Wsparcie dla procesów automatycznego odczytywania tekstu: Wszystkie pliki dostępne w aplikacji zostały zoptymalizowane, aby były kompatybilne z narzędziami do automatycznego odczytywania tekstu, co jest kluczowe dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Dostępność tłumacza języka migowego

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, należy zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

 • mailowo:
 • telefonicznie: 81 445 65 40

Informacje dodatkowe

Treści niedostępne wynikające z błędów redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych, opisem alternatywnym do grafik i dostępem alternatywnym do informacji o podstawowej działalności uczelni.