• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Kierunek pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad i technik planowania oraz racjonalnego  wykorzystania przestrzeni — w tym zastosowania nowoczesnych narzędzi geoinformacyjnych.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  ekonomia społeczna ,marketing terytorialny, polityka przestrzenna, planowanie zintegrowane

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy wprowadzono moduły obejmujące zagadnienia i narzędzia Smart City, w szczególności zagadnienia nowoczesnej partycypacji społecznej w planowaniu — co-designu, wykorzystania systemu otwartych danych przestrzennych i metod pracy w chmurze obliczeniowej.

  Studia przygotowują specjalistów od gospodarowania przestrzenią zgodnie z potrzebami społeczeństwa, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Możliwości zatrudnienia m.in. w:

  • administracji regionalnej i instytucjach samorządowych (planiści, urbaniści, specjaliści do spraw gospodarki gruntami, rozwoju regionalnego, rewitalizacji i innowacji społecznych);
  • agencjach rozwoju rynku i agencjach nieruchomości (w tym jako: zarządcy nieruchomościami); agencjach rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami;
  • firmach konsultingowych i doradczych, w tym firmach działających na rynku informacji przestrzennej i technologii IcT.