• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 4 semestry (2 lata) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki oraz praktikum sportowo-rekreacyjne.

  Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki oraz praktikum sportowo-rekreacyjne.

  Na kierunku tym studenci będą mogli kształcić się w takich specjalizacjach jak:

  • Gospodarka turystyczna 
  • Menadżer zdrowego stylu życia
 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.
   
  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/
 • Przykłady przedmiotów

  Przykłady przedmiotów na II stopniu kierunku Turystyka i Rekreacja :

  regiony turystyczne, nowoczesne formy krajoznawstwa, organizacja żywienia w turystyce i rekreacji, turystyka osób z niepełnosprawnościami, produkty turystyczne regionu lubelskiego, zespołowe gry rekreacyjne, turystyka na obszarach chronionych, turystyka kulturowa i postindustrialna, rachunek ekonomiczny imprez turystycznych, standardy obsługi klienta w gastronomii, ubezpieczenia w turystyce, zarządzanie projektami w turystyce.

  Kierunek studiów II stopnia Turystyki i Rekreacji zawiera 2 specjalizacje :

  • GOSPODARKA TURYSTYCZNA, gdzie przedmiotami specjalizacyjnymi są:
  • Regionalna gospodarka turystyczna
  • Zagraniczne rynki turystyczne
  • Nowoczesne trendy w turystyce
  • Konkurencyjność przedsiębiorstw, regionów i krajów
  • MENADŻER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, gdzie przedmiotami specjalizacyjnymi są:
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • Nowoczesne formy rekreacji
  • Trening rekreacyjny
  • Kinezygerontologia
 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

   

  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:

  – biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych;

  – gospodarstwach agroturystycznych;

  – ośrodkach doradztwa rolniczego;

  – administracji rządowej i samorządowej;

  – organizacjach społecznych;

  – fundacjach i stowarzyszeniach;

  – szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego).