• Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Ogrodnictwo to kierunek kształcący specjalistów z zakresu uprawy roślin sadowniczych, warzywnych, przyprawowych i ozdobnych: hodowli, nasiennictwa i szkółkarstwa, a także kształtowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.  

  Program obejmuje zagadnienia dotyczące nowoczesnych, proekologicznych metod uprawy i ochrony roślin, kształtowania krajobrazu oraz zagadnienia związane z marketingiem i zarządzaniem w ogrodnictwie.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  doradztwo nawozowe, aranżacje zieleni we wnętrzach,szkółkarstwo specjalistyczne, warzywnictwo specjalistyczne

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie zaawansowanych technologii wykorzystywanych w produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni oraz zarządzania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym. Może pracować w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych  z  kształtowaniem i konserwacją terenów zielni oraz instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!