• Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Celem kierunku jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w doradztwie ogrodniczym. Absolwenci będą potrafili organizować i kierować ogrodniczą działalnością doradczą, analizować złożone zagadnienia związane z technologią produkcji płodów ogrodniczych oraz kreatywnie dostosować je do zmieniających się warunków środowiskowych i wymagań konsumentów. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy o nowoczesnych technikach i technologiach produkcji stosowanych w ogrodnictwie, procesach zachodzących w czasie wzrostu i przechowywania produktów ogrodniczych oraz zasadach oceny ich jakości. Zajęcia prowadzone na studiach pozwalają na poznanie i opanowanie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji ogrodniczej.

  Studenci kierunku będą mieli możliwość realizacji prac badawczych w warunkach laboratoryjnych i polowych. Dostępne są dla nich dobrze wyposażone pracownie komputerowe, laboratoria, gospodarstwo doświadczalne oraz mają możliwość wykonywania badań w gospodarstwach ogrodniczych. Swoje zainteresowania mogą również rozwijać w np. Studenckim Kole Naukowym Ogrodników, Studenckim Kole Naukowym Ochrony Roślin i in.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  diagnostyka szkodników roślin, przedsiębiorczość, organizacja doradztwa ogrodniczego

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego, firmach doradczych pracujących dla ogrodnictwa, firmach dostarczających zaopatrzenie ogrodnicze, prowadzących szkolenia w zakresie ogólnie pojętego ogrodnictwa, zakładach przetwórczych jako osoba sprawująca nadzór i kontrolująca produkcję w gospodarstwach, w ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach naukowych.