• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Rolnictwo to bardzo ważna gałąź gospodarki nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Coraz większy nacisk jest kładziony na ekologiczne uprawy, ochronę środowiska oraz produkcję energii odnawialnej. Dynamicznie rozwija się agroturystyka (powiązanie usług turystycznych z gospodarstwem rolnym).

  Studia dają wszechstronne wykształcenie oraz pozwalają absolwentowi zdobyć szereg umiejętności praktycznych. Ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie systemów GPS, ochrona środowiska, optymalne maszyny i technologie — to tylko niektóre z zagadnień, które są zawarte w programie kształcenia.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  agrobiotechnologia, doradztwo odmianowe, doradztwo nawozowe, doradztwo płodozmianowe, towaroznawstwo surowców roślinnych, systemy kontroli i zarządzania jakością, produkcja i jakość ziół, analizy instrumentalne, metody badań rolniczych, biznesplan gospodarstwa rolnego,  unijne doradztwo rolnicze, projekty unijne

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Studia rolnicze bazują na budowie maszyn, technologiach uprawy i hodowli, a także zarządzaniu. Przygotowują do pracy w instytutach badawczych, dużych gospodarstwach rolnych czy instytucjach rządowych i samorządowych.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!