Inżynieria przemysłu spożywczego

 • UP
 • Rekrutacja
 • Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia
 • Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne; 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Kierunek inżynieria przemysłu spożywczego poprzez interdyscyplinarny charakter umożliwia absolwentom pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

   

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  ekotoksykologia, bioetyka, waloryzacja środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie obszarami Natura 2000

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Możliwe miejsca pracy są związane z przemysłem spożywczym oraz przedsiębiorstwami produkcyjnymi, jednostkami usługowymi i doradczymi przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.