Bionżynieria

 • Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne 
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Bioinżynieria to kierunek łączący nauki przyrodnicze i techniczne; zajmuje się pogłębianiem wiedzy i propagowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie modelowania organizmów i środowiska, w celu zapewnienia zdrowia ludzkiego i promowania zrównoważonego rozwoju. Studia te pozwalają na zrozumienie złożonych systemów żywych i właściwe ich modelowanie (z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii), a następnie wykorzystanie tych organizmów i procesów dla potrzeb człowieka, gospodarki i środowiska.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  ekologia, chemia, biofizyka, ochrona środowiska, mikrobiologia, analityka laboratoryjna, inżynieria komórkowa

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent zdobędzie wiedzę niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów dotyczących  modelowania organizmów i procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym oraz w warunkach środowiska przyrodniczego. Przygotowany jest do pracy w: jednostkach naukowo-badawczych przemysłów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a także w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Może podjąć pracę w przemyśle, instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach samorządowych zwłaszcza powiązanych z projektowaniem i kontrolą zakładów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne w zakresie modelowania i ochrony środowiska.