Zielona Urbanistyka

 • Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Zielona urbanistyka to kierunek studiów integrujący dziedziny traktowane dotąd odrębnie — tj.: architekturę krajobrazu, ogrodnictwo, planowanie przestrzenne, architekturę, urbanistykę oraz ochronę środowiska.

  W programie kształcenia istotną rolę odgrywa kształtowanie środowiska i krajobrazu ukierunkowane na tworzenie zintegrowanych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, proekologicznych, o wysokich walorach krajobrazowych i technicznych.

  • w programie studiów zaplanowane są wyjazdy terenowe, starannie dobrane do tematyki prowadzonych zajęć
  • pomocny w ukierunkowaniu indywidualnych zainteresowań będzie kontakt ze specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, architektury krajobrazu oraz roślinoznawstwa
 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  planowanie urbanistyczne, zastosowanie technologii wzornictwa w projektowaniu, analizy w projektowaniu urbanistycznym, roślinoznawstwo

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Ukończenie studiów umożliwi absolwentom podjęcie pracy na rynkach polskich i światowych w takich obszarach jak: administracja miejska, biura architektury krajobrazu, biura urbanistyczne, wielkie firmy developerskie zarządzające nieruchomościami, samodzielne pracownie projektowe, ale również innowacyjne przedsiębiorstwa i popularne w ostatnim czasie przedsięwzięcia typu start-up.