Wydział Inżynierii Produkcji

Kształcenie

Wydziałowa Księga systemu zapewnienia jakości kształcenia (WKSZJK)
Zobacz
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia - skład na kadencję 2020-2024
Zobacz
Rady Programowe na okres 2020-2024
Zobacz
Rady Programowe 2019-2020
Zobacz
Skład Zespołów ds. Wdrażania Procedur i Jakości Prac Dyplomowych na WIP
Zobacz
Harmonogram działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia
Zobacz
Strategia umiędzynaradawiania kierunku Inżynieria Środowiska realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2020-2030
Zobacz
Strategia umiędzynarodowiania kierunku Ekoenergetyka realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2020-2030
Zobacz
Strategia umiędzynarodowiania kierunku Geodezja i kartografia realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata ‪2020-2030
Zobacz
Strategia umiędzynarodowiania kierunku Inżynieria Rolnicza i Leśna realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata ‪2020-2030
Zobacz
 • OGŁOSZENIE DLA I ROKU

  Ogłoszenie dla studentów I roku studiów stacjonarnych
  pierwszego stopnia
  Wydziału Inżynierii Produkcji

  Listy na języki obce w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii ul. Głęboka 28 na II piętrze.

  https://up.lublin.pl/edukacja/jezyki/

 

Rozkłady zajęć semestr zimowy rok akademicki 2021/2022 z dnia 11.01.2022


Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek studiów I rok II rok III rok IV rok I rok 2o II rok 2o
Inżynieria rolnicza i leśna I ROK IRIL, STACJ. IS II ROK IRI, STACJ. IS   IV ROK IRIL-OZEIE, STACJ. IS    
Zarządzanie i inżynieria produkcji I ROK ZIP, STACJ. IS II ROK ZIP, STACJ. IS III ROK ZIP-ZIPS, STACJ. IS III ROK ZIP-IZPIU, STACJ. IS IV ROK ZIP-IZPIU, STACJ. IS IV ROK ZIP-ZIPS, STACJ. IS   II ROK ZIP-IZPIU, STACJ. IIS
Geodezja i kartografia I ROK GIK, STACJ. IS II ROK GIK, STACJ. IS III ROK GIK-GRIGN, STACJ. IS IV ROK GIK-GRIGN, STACJ. IS    
Transport i logistyka I ROK TIL, STACJ. IS II ROK TIL, STACJ. IS III ROK TIL-TS, STACJ. IS III ROK TIL-ITIS, STACJ. IS IV ROK TIL-ITIS, STACJ. IS IV ROK TIL-TS, STACJ. IS   II ROK TIL-ITIS, STACJ. IIS
Inżynieria chemiczna i procesowa I ROK ICHIP, STACJ. IS     IV ROK ICHIP-IPMB, STACJ. IS    
Inżynieria przemysłu spożywczego           II ROK IPS, STACJ. IIS
Inżynieria środowiska           II ROK IŚ-GWŚ, STACJ. IISII ROK IŚ – AŹE, STACJ. IIS
Ekoenergetyka I ROK EKOEN, STACJ. IS II ROK EKOEN, STACJ. IS III ROK EKOEN, STACJ. IS      

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Terminy zjazdów w semestrze zimowym i letnim 2021/2022

Kierunek studiów I rok II rok III rok IV rok I rok 2o II rok 2o
Zarządzanie i inżynieria produkcji I ROK ZIP, NIESTACJ. IS II ROK ZIP, NIESTACJ. IS III ROK ZIP-IZPIU, NIESTACJ. IS IV ROK ZIP-IZPIU, NIESTACJ. IS I ROK ZIP-IZPIU, NIESTACJ. IIS II ROK ZIP-IZPIU, NIESTACJ. IIS
Inżynieria Rolnicza i Leśna I ROK IRIL, NIESTACJ. IS          
Transport i logistyka I ROK TIL, NIESTACJ. IS II ROK TIL, NIESTACJ. IS III ROK TIL-ITIS, NIESTACJ. IS IV ROK TIL-ITIS, NIESTACJ. IS    
Inżynieria chemiczna i procesowa            
Geodezja i kartografia I ROK GIK, NIESTACJ. IS II ROK GIK, NIESTACJ. IS III ROK GIK-GRIGN, NIESTACJ. IS IV ROK GIK-GRIGN, NIESTACJ. IS    
Ekoenergetyka I ROK EKOEN. NIESTACJ. IS II ROK EKOEN, NIESTACJ. IS III ROK EKOEN. NIESTACJ. IS      
Inżynieria środowiska   II ROK IŚ, NIESTACJ. IS     I ROK IŚ-GWŚ, NIESTACJ. IIS  
 
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2021 / 2022 dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 dla III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 dla IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
 • Kierunek: geodezja i kartografia

  • Studia stacjonarne I stopnia
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2016-2017acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2017-2018acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2017-2018acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2018-2019acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2018-2019acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2019-2020acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2019-2020acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2020-2021acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2020-2021acrobat
  • Studia niestacjonarne I stopnia
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2017-2018acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2017-2018acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2018-2019acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2018-2019acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2019-2020acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2019-2020acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2020-2021acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2020-2021acrobat
 • Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa

  • Nabór 2014-2015acrobat
  • Nabór 2016-2017acrobat
 • Kierunek: inżynieria przemysłu spożywczego

  • studia stacjonarne II stopnia acrobat
 • Kierunek: inżynieria środowiska

  • studia stacjonarne I stopnia nabór 2020-2021acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2020-2021 acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia nabór 2020-2021acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia nabór 2021-2022acrobat
  • studia niestacjonarne II stopnia nabór 2020-2021acrobat
  • studia niestacjonarne II stopnia nabór 2021-2022acrobat
 • Kierunek: inżynieria rolnicza i leśna

  • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyki
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2021-2022 acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2021-2022acrobat
  • specjalność: inżynieria żywności
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2021-2022 acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2021-2022acrobat
  • specjalność: systemy komputerowe w inżynierii produkcji
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2021-2022 acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2021-2022acrobat
  • specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2021-2022 acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2021-2022acrobat
 • Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

  • studia stacjonarne I stopnia acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne II stopnia acrobat
  • studia stacjonarne I stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
 • Kierunek: ekoenergetyka

  • studia stacjonarne I stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
 • Kierunek: transport i logistyka

  • studia stacjonarne I stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne II stopnia acrobat
 • Kierunek studiów transport w inżynierii produkcji

  Uchwała [17/2013-2014] z dnia 28.02.2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów transport w inżynierii produkcji

  efekty kształcenia

 • Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Efekty kształcenia na studiach o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  Uchwała 69/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  załącznik – efekty kształcenia

 • Kierunek studiów geodezja i kartografia

  Efekty kształcenia na studiach o kierunku geodezja i kartografia

  Uchwała 68/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku geodezja i kartografia

  załącznik – efekty kształcenia

  Efekty kształcenia na studiach kierunku geodezja i kartografia
   
  Uchwała nr 41/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu i programu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia na studiach pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, od roku akademickiego 2017/2018.
   

  załącznik – efekty kształcenia  

Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz
 • Kierunek: geodezja i kartografia

  • Nabór 2017-2018 i 2018-2019
   • studia stacjonarne I stopnia rok IIacrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia rok IIacrobat
   • studia stacjonarne I stopnia rok IIIacrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia rok IIIacrobat
  • Nabór 2019-2020 i 2020-2021
   • studia stacjonarne I stopnia rok IIacrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia rok IIacrobat
 • Kierunek: inżynieria rolnicza i leśna

  • specjalność: inżynieria żywności
   • nabór 2017-2018 i 2018-2019
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   • nabór 2019-2020 i 2020-2021
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
  • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
   • nabór 2017-2018 i 2018-2019
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   • nabór 2019-2020 i 2018-2021
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
  • specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka
   • nabór 2017-2018 i 2018-2019
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   • nabór 2019-2020 i 2020-2021
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   • specjalność: systemy komputerowe w inzynierii produkcji
    • nabór 2019-2020 i 2020-2021
     • studia stacjonarne I stopnia acrobat
     • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
 • Kierunek: inżynieria środowiska

  • studia niestacjonarne I stopnia rok IIIacrobat
 
 
 
Załączniki do zasad dyplomowania

1. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

2. Oświadczenie autora pracy i promotora

3. Oświadczenie o przekazaniu Uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy dyplomowej  w systemie antyplagiatowym

4. Oświadczenie o zakresie prac realizowanych przez poszczególnych współautorów

5. Wykaz dyplomantów realizujących prace dyplomowe w jednostce zgłaszany przez kierownika jednostki do dziekanatu

6. Propozycja tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez instytucję zewnętrzną

7. Wykaz tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez kierownika jednostki Przewodniczącemu Rady Programowej

8. Pismo w sprawie wyjaśnień związanych z tematem i zakresem pracy dyplomowej

9. Wykaz zaakceptowanych tematów prac dyplomowych

10. Ranking kwalifikacji studentów do realizacji pracy dyplomowej na dany temat

11. Zbiorcza lista tematów, promotorów i studentów realizujących prace dyplomowe w jednostce

12. Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej

13. Podanie o zmianę promotora

14. Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

15. Decyzja w sprawie wyznaczenia innego promotora pracy

16. Ponowne przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

17. Decyzja o wznowieniu studiów i przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej

18. Decyzja o wznowieniu studiów i przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej po okresie dłuższym niż 3 lata od skreślenia z listy studentów

19. Decyzja o rozszerzeniu komisji do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej

20. Wniosek o egzamin otwarty

21. Informacja o miejscu i terminie egzaminu otwartego

22. Protokół egzaminu dyplomowego

23. Wymagania dotyczące prezentacji i pracy dyplomowej przez dyplomanta

24. Wyznaczenie drugiego terminu egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej

25. Zaświadczenie o ukończeniu studiów

26. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

 
 
 
 • Pytania

  • Pytania kierunek: inżynieria rolnicza i leśna
   • specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka 
   • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyka 
  • Pytania kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Pytania kierunek: transport i logistyka
  • Pytania kierunek: geodezja i kartografia 
  • Pytania kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa   
  • Pytania kierunek: inżynieria środowiska   
   • specjalność: alternatywne źródła energii
   • specjalność: gospodarka odpadami
   • specjalność: gospodarka wodno-ściekowa
  • Pytania kierunek: ekoenergetyka 
 • Informacje ogólne

  • dyplom w języku polskim – opłata 60 zł
  • dyplom w języku polskim i angielskim – opłata 100 zł (dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie dyplomu w jęz. ang.)
  • dowód wpłaty
  • karta obiegowa
  • praca w wersji papierowej dwustronnie wydrukowana w miękkiej oprawie + dołączone oświadczenia –zał. 2 i 3 – jako 2 i 3 strona)
  • raport antyplagiatowy
  • w wersji elektronicznej: praca dyplomowa: (pdf) +  zdjęcie dyplomowe (jpg; rozmiar: 4,5 x 6,5; strój wizytowy ) na płycie CD podpisanej imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy
  • nr indywidualnego konta do opłaty za dyplom student może pobrać w Wirtualnym Dziekanacie
 • Seminaria Dyplomowe

  SEMINARIA DYPLOMOWE

  Informujemy, że na poszczególnych kierunkach studiów zostały wyznaczone następujące osoby prowadzące seminaria dyplomowe dla studentów III roku od sem.6 (2021/2022):

  KIERUNEK STUDIÓW OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA GR.SEMINARYJNĄ LICZBA GRUP SEMINARYJNYCH LICZEBNOŚĆ GRUPY SEMINARYJNEJ

  Ekoenergetyka –

  stacj. I st.

  dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni 1 16 osób

  Geodezja i kartografia –

  stacj. I st.

  Prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy 1 11 osób
  Prof. dr hab. Wiesław Kosek 2 po 11 osób
  Dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni 1 11 osób
  Dr hab. Przemysław Leń, prof. uczelni 1 10 osób

  Geodezja i kartografia –

  niestacj. I st.

  Dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni 2 po 14 osób
  Dr hab. Przemysław Leń, prof. uczelni 1 13 osób

  Transport i logistyka –

  stacj. I st.

  Prof. dr hab. Dariusz Dziki 1 12 osób
  Prof. dr hab. Paweł Sobczak 1 12 osób
  dr hab. Dariusz Górala, prof. uczlni 1 12 osób
  Dr hab. Zbigniew Kobus, prof. uczelni 1 12 osób
  Dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni 1 12 osób
  Dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni 1 12 osób
  Dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni 1 12 osób

  Zarządzanie i inżynieria produkcji –

  stacj. I st.

  Prof. dr hab. Dariusz Andrejko

  1

  specj. ZIIPS

  11 osób
  Dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni

  1

  specj. ZIIPS/IZPIU

  11 osób

  w tym 6 osób ze specj. ZIIPS

  + 5 osób ze specj. IZPIU

  Prof. dr hab. Sławomir Kocira

  1

  specj. IZPIU

  12 osób
  Dr hab. Marek Boryga, prof. uczelni 1 specj. IZPIU 11 osób

  Zapisy studentów do poszczególnych grup seminaryjnych odbywają się

  w Dziekanacie WIP

  do dn. 15.12.2021 r.

Koło naukowe Opiekun Kontakt
SKN Chłodnictwa dr inż. Marek Domin
SKN Inżynierii Spożywczej prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz
SKN Motoryzacji Rolnictwa dr inż. Krzysztof Plizga
SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej dr hab. Artur Kraszkiewicz prof. uczelni, dr inż. Artur Przywara

SKN Informatyków dr hab. Arkadiusz Miaskowski prof. uczelni
SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD dr hab. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni
SKN Komputerowe Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej– CAE dr hab. Zbigniew Kobus prof. uczelni zbigniew.kobus@up.lublin.pl
SKN Ekoenergetyków dr hab. inż. Magdalena Kachel prof. uczelni
Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” dr hab. inż. Andrzej Mazur prof. uczelni
SKN Transportu i Spedycji dr hab. Tomasz Słowik
SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
SKN Food Design dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni
SKN Zarządzania i Ekonomii dr hab. Monika Stoma prof. uczelni, dr inż. Agnieszka Dudziak

Międzywydziałowe SKN Ergonomii i BHP dr Anna Pecyna, dr Agnieszka Buczaj

SKN Bioenergetyków Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

SKN Technologii Materiałowych „TeMAT” mgr inż. Karolina Czarnacka

OPIEKUNOWIE I roku (2021/2022):

 • kierunek GEODEZJA  I  KARTOGRAFIA

Dr Radomir Obroślak

Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
Leszczyńskiego 7
Tel. 81-524-81-67
e-mail: radomir.obroslak@up.lublin.pl

 • kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA

Dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni

Katedra Energetyki i Środków Transportu
Głęboka 28
Tel. 81-531-97-17
e-mail:

 • kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Dr Artur Przywara

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Głęboka 28
Tel. 81-531-97-32
e-mail:

 • kierunek EKOENERGETYKA

Dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni

Katedra Energetyki i Środków Transportu
Głęboka 28
Tel. 81-531-97-24

 • kierunek INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

Dr Małgorzata Góral-Kowalczyk

Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych
Głęboka 28
Tel. 81-531-96-54

 • kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Dr Agnieszka Sagan

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Głęboka 28
Tel. 81-531-96-47

Szanowni Studenci,
wszelkie informacje, a także szczegółowe instrukcje, dotyczące logowania się i pracy na platformach nauczania zdalnego – Eduportal i Microsoft Teams, wykorzystywanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, znajdują się pod linkiem:
 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego:

Kamil Stolat (Transport i logistyka III rok) – przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 

Grzegorz Firlej (Zarządzanie i inżynieria produkcji IV rok) – wieceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 

Hubert Łukasiewicz (Geodezja i kartografia III rok ) – skarbnik Wydziałowej Rady Samorządu Wydziałowego 

Zuzanna Zarosińska (IV Transport i logistyka) – sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 

 

kierunek: Transport i logistyka
Studia stacjonarne I stopnia:
I rok:
Starosta –  Nicolas Nowak
II rok:
Starosta – Krzysztof Bądaruk
III rok:
Starosta – Kamil Stolat
IV rok

Starosta – Zuzanna Zarosińska

kierunek: Geodezja i kartografia
Studia stacjonarne I stopnia:
I rok:
Starosta – Przemysław Rybaczuk
II rok:
Starosta – Michał Chilimoniuk
III rok:
Starosta – Hubert Łukasiewicz
IV rok
Starosta – Alicja Kryjak

kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne I stopnia:
I rok:
Starosta – Klaudia Kucharska
II rok:
Starosta – Maja Fierzbik
III rok:
Starosta – Paulina Nowakowska
IV rok
Starosta – Grzegorz Firlej
Studia stacjonarne II stopnia:
II rok:
Starosta – Wiktoria Chabros

kierunek: Ekoenergetyka
Studia stacjonarne I stopnia:
I rok:
Starosta – Paweł Gałan
II rok:
Starosta – Weronika Branecka
III rok:
Starosta – Edyta Szymczak

kierunek: Inżynieria rolnicza i leśna
Studia stacjonarne I stopnia:
I rok:
Starosta – Marek Fenert
II rok:
Starosta – Dawid Tokarczyk
IV rok:
Starosta – Sebastian Stepanow

kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa
Studia stacjonarne I stopnia:
I rok:
Starosta – Katarzyna Rusin
IV rok:
Starosta – Aleksandra Hodorowska

kierunek: Inżynieria przemysłu spożywczego
Studia stacjonarne II stopnia:
II rok:
Starosta – Emilia Szyderska

kierunek: Inżynieria środowiska
Studia stacjonarne II stopnia:
II rok:
Starosta – Duma Piotr

ZASADY DYPLOMOWANIA

na studiach pierwszego stopnia

na Wydziale Inżynierii Produkcji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Projekt inżynierski i egzamin dyplomowy 

 

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Inżynierii Produkcji

1. Wykaz studentów realizujących projekty inżynierskie
Zobacz
2. Propozycja tematów projektów inżynierskich zgłoszonych przez instytucję lub osobę zewnętrzną
Zobacz
3. Wykaz tematów projektów inżynierskich do oceny i akceptacji przez Radę Programową
Zobacz
4. Wykaz tematów projektów inżynierskich zaakceptowanych przez Radę Programową
Zobacz
5. Pismo w sprawie wyjaśnień związanych z tematem projektu inżynierskiego
Zobacz
6. Wniosek o zmianę grupy seminaryjnej
Zobacz
7. Wniosek o zmianę tematu projektu inżynierskiego
Zobacz
8. Oświadczenie o zakresie prac zrealizowanych przez poszczególnych współautorów
Zobacz
9. Wzór strony tytułowej projektu
Zobacz
10. Oświadczenia autora i opiekuna
Zobacz
11. Decyzja o rozszerzeniu Komisji Egzaminacyjnej
Zobacz
12. Wniosek o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego.
Zobacz
13. Informacja o otwartym egzaminie dyplomowym
Zobacz
14. Protokół egzaminu dyplomowego
Zobacz
15. Zaświadczenie o ukończeniu studiów
Zobacz
16. Informacja o drugim terminie egzaminu dyplomowego i obronie projektu inżynierskiego
Zobacz
17. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w języku/ach obcym/ych
Zobacz
 • Seminaria Dyplomowe

  SEMINARIA DYPLOMOWE

  Informujemy, że na poszczególnych kierunkach studiów zostały wyznaczone następujące osoby prowadzące seminaria dyplomowe dla studentów III roku od sem.6 (2021/2022):

  KIERUNEK STUDIÓW OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA GR.SEMINARYJNĄ LICZBA GRUP SEMINARYJNYCH LICZEBNOŚĆ GRUPY SEMINARYJNEJ

  Ekoenergetyka –

  stacj. I st.

  dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni 1 16 osób

  Geodezja i kartografia –

  stacj. I st.

  Prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy 1 11 osób
  Prof. dr hab. Wiesław Kosek 2 po 11 osób
  Dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni 1 11 osób
  Dr hab. Przemysław Leń, prof. uczelni 1 10 osób

  Geodezja i kartografia –

  niestacj. I st.

  Dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni 2 po 14 osób
  Dr hab. Przemysław Leń, prof. uczelni 1 13 osób

  Transport i logistyka –

  stacj. I st.

  Prof. dr hab. Dariusz Dziki 1 12 osób
  Prof. dr hab. Paweł Sobczak 1 12 osób
  dr hab. Dariusz Górala, prof. uczlni 1 12 osób
  Dr hab. Zbigniew Kobus, prof. uczelni 1 12 osób
  Dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni 1 12 osób
  Dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni 1 12 osób
  Dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni 1 12 osób

  Zarządzanie i inżynieria produkcji –

  stacj. I st.

  Prof. dr hab. Dariusz Andrejko

  1

  specj. ZIIPS

  11 osób
  Dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni

  1

  specj. ZIIPS/IZPIU

  11 osób

  w tym 6 osób ze specj. ZIIPS

  + 5 osób ze specj. IZPIU

  Prof. dr hab. Sławomir Kocira

  1

  specj. IZPIU

  12 osób
  Dr hab. Marek Boryga, prof. uczelni 1 specj. IZPIU 11 osób

  Zapisy studentów do poszczególnych grup seminaryjnych odbywają się

  w Dziekanacie WIP

  do dn. 15.12.2021 r.