Wydział Inżynierii Produkcji

Kształcenie

Wydziałowa Księga systemu zapewnienia jakości kształcenia (WKSZJK)
Zobacz
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia - skład na kadencję 2020-2024
Zobacz
Rady Programowe na okres 2020-2024
Zobacz
Rady Programowe 2019-2020
Zobacz
Skład Zespołów ds. Wdrażania Procedur i Jakości Prac Dyplomowych na WIP
Zobacz
Harmonogram działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia
Zobacz
Strategia umiędzynaradawiania kierunku Inżynieria Środowiska realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2020-2030
Zobacz
Strategia umiędzynarodowiania kierunku Ekoenergetyka realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2020-2030
Zobacz
Strategia umiędzynarodowiania kierunku Geodezja i kartografia realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata ‪2020-2030
Zobacz
 • OGŁOSZENIE DLA I ROKU

  Ogłoszenie dla studentów I roku studiów stacjonarnych
  pierwszego stopnia
  Wydziału Inżynierii Produkcji

  Listy na języki obce w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii ul. Głęboka 28 na II piętrze.

  https://up.lublin.pl/edukacja/jezyki/

 

Rozkłady zajęć semestr letni rok akademicki 2020/2021 z dnia 22.03.2021

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek studiów I rok II rok III rok IV rok I rok 2o II rok 2o
Inżynieria rolnicza i leśna acrobat   acrobat      
Zarządzanie i inżynieria produkcji acrobat acrobat acrobatacrobat   acrobat acrobat
Geodezja i kartografia acrobat acrobat acrobat      

Chłodnictwo, klimatyzacja

i technologie zintegrowane

           
Transport i logistyka acrobat acrobat acrobatacrobat   acrobat acrobat
Transport            
Transport w inżyierii produkcji            
Inżynieria bezpieczeństwa            
Inżynieria chemiczna i procesowa      acrobat      
Inżynieria przemysłu spożywczego         acrobat acrobat
Inżynieria środowiska         acrobatacrobat acrobatacrobatacrobat
Ekoenergetyka acrobat acrobat        

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Terminy zjazdów w semestrze zimowym i letnim 2020/2021

`

Kierunek studiów I rok II rok III rok IV rok I rok 2o II rok 2o
Zarządzanie i inżynieria produkcji acrobat acrobat acrobat acrobat acrobat acrobat
Transport            
Transport i logistyka acrobat acrobat acrobat acrobat    
Inżynieria chemiczna i procesowa       acrobat    
Geodezja i kartografia acrobat acrobat acrobat      
Ekoenergetyka acrobat acrobat        
Inzynieria środowiska acrobat     acrobat    
 
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 dla III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
 • Kierunek: geodezja i kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2016-2017acrobat

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2017-2018acrobat

geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2017-2018acrobat

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2018-2019acrobat

geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2018-2019acrobat

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2019-2020acrobat

geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2019-2020acrobat

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2020-2021acrobat

geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2020-2021acrobat

Studia niestacjonarne I stopnia

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2017-2018acrobat

geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2017-2018acrobat

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2018-2019acrobat

geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2018-2019acrobat

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2019-2020acrobat

geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2019-2020acrobat

geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2020-2021acrobat

geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2020-2021acrobat

 • Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa nabór 2016-2017acrobat
 • Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa acrobat
 • Kierunek: inżynieria przemysłu spożywczego

studia stacjonarne II stopnia acrobat

 • Kierunek: inżynieria środowiska

studia stacjonarne I stopnia nabór 2016-2017 acrobat

studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2020acrobat

studia stacjonarne I stopnia nabór 2020-2021acrobat

studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018 acrobat

studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2020 acrobat

studia niestacjonarne I stopnia nabór 2020-2021 acrobat

studia stacjonarne II stopnia nabór 2018-2019acrobat

studia stacjonarne II stopnia nabór 2019-2020acrobat

studia stacjonarne II stopnia nabór 2020-2021acrobat

studia niestacjonarne II stopnia nabór 2019-2020acrobat

studia niestacjonarne II stopnia nabór 2020-2021acrobat

 • Kierunek: inżynieria rolnicza i leśna
  • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyki

  studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat

  studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat

  studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat

  studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat

  studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat

  studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat

  • specjalność: inżynieria żywności

   studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat

   studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat

   studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat

   studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat

   studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat

   studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat

  • specjalność: systemy komputerowe w inżynierii produkcji

   studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat

   studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat

  • specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka

studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat

studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat

studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat

studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat

studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat

studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat

 •  Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne I stopnia acrobat

studia stacjonarne II stopnia acrobat

studia niestacjonarne I stopnia acrobat

studia niestacjonarne II stopnia acrobat

 •  Kierunek: ekoenergetyka

studia stacjonarne I stopnia acrobat

studia niestacjonarne I stopnia acrobat

 • Kierunek studiów transport w inżynierii produkcji

  Uchwała [17/2013-2014] z dnia 28.02.2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów transport w inżynierii produkcji

  efekty kształcenia

 • Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Efekty kształcenia na studiach o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  Uchwała 69/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  załącznik – efekty kształcenia

 • Kierunek studiów geodezja i kartografia

  Efekty kształcenia na studiach o kierunku geodezja i kartografia

  Uchwała 68/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku geodezja i kartografia

  załącznik – efekty kształcenia

  Efekty kształcenia na studiach kierunku geodezja i kartografia
   
  Uchwała nr 41/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu i programu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia na studiach pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, od roku akademickiego 2017/2018.
   

  załącznik – efekty kształcenia  

Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz
 • Kierunek: geodezja i kartografia

studia stacjonarne I stopnia rok IIacrobat

studia niestacjonarne I stopnia rok IIacrobat

studia stacjonarne I stopnia rok IIIacrobat

studia niestacjonarne I stopnia rok IIIacrobat

 • Kierunek: inżynieria środowiska

studia niestacjonarne I stopnia rok IIIacrobat

Załączniki do zasad dyplomowania:

 1. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
 2. Oświadczenie autora pracy i promotora
 3. Oświadczenie o przekazaniu Uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy dyplomowej  w systemie antyplagiatowym
 4. Oświadczenie o zakresie prac realizowanych przez poszczególnych współautorów
 5. Wykaz dyplomantów realizujących prace dyplomowe w jednostce zgłaszany przez kierownika jednostki do dziekanatu
 6. Propozycja tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez instytucję zewnętrzną
 7. Wykaz tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez kierownika jednostki Przewodniczącemu Rady Programowej
 8. Pismo w sprawie wyjaśnień związanych z tematem i zakresem pracy dyplomowej
 9. Wykaz zaakceptowanych tematów prac dyplomowych
 10. Ranking kwalifikacji studentów do realizacji pracy dyplomowej na dany temat
 11. Zbiorcza lista tematów, promotorów i studentów realizujących prace dyplomowe w jednostce
 12. Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej
 13. Podanie o zmianę promotora
 14. Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
 15. Decyzja w sprawie wyznaczenia innego promotora pracy
 16. Ponowne przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 17. Decyzja o wznowieniu studiów i przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej
 18. Decyzja o wznowieniu studiów i przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej po okresie dłuższym niż 3 lata od skreślenia z listy studentów
 19. Decyzja o rozszerzeniu komisji do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej
 20. Wniosek o egzamin otwarty
 21. Informacja o miejscu i terminie egzaminu otwartego
 22. Protokół egzaminu dyplomowego
 23. Wymagania dotyczące prezentacji i pracy dyplomowej przez dyplomanta
 24. Wyznaczenie drugiego terminu egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej
 25. Zaświadczenie o ukończeniu studiów
 26. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

 

Harmonogram zasad dyplomowania

Wskazówki redakcyjne dla autorów pracy dyplomowych

 • Harmonogram egzaminów dyplomowych

  Harmonogram egzaminów dyplomowych – inżynierskich w roku akademickim 2020/21 na Wydziale Inżynierii Produkcji dla kierunków:

  • chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane,
  • inżynieria rolnicza i leśna,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • transport i logistyka,
  • geodezja i kartografia,
  • inżynieria chemiczna i procesowa,
  • inżynieria środowiska.
 • Pytania

  • Pytania kierunek: Inżynieria rolnicza i leśna
   • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
  • Pytania kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Pytania kierunek: edukacja techniczno-informatyczna
  • Pytania kierunek: transport i logistyka
  • Pytania kierunek: geodezja i kartografia 
  • Pytania kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa   
  • Pytania kierunek: inżynieria bezpieczeństwa   
  • Pytania kierunek: inżynieria środowiska   
   • specjalność: alternatywne źródła energii
   • specjalność: gospodarka odpadami
   • specjalność: gospodarka wodno-ściekowa
 • Informacje ogólne

  • dyplom w języku polskim – opłata 60 zł
  • dyplom w języku polskim i angielskim – opłata 100 zł (dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie dyplomu w jęz. ang.)
  • dowód wpłaty
  • karta obiegowa
  • praca w wersji papierowej dwustronnie wydrukowana w miękkiej oprawie + dołączone oświadczenia –zał. 2 i 3 – jako 2 i 3 strona)
  • raport antyplagiatowy
  • praca dyplomowa  +  zdjęcie (4,5 x 6,5-strój wizytowy ) na płycie podpisanej imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy (wersja pdf)
  • nr indywidualnego konta do opłaty za dyplom student może pobrać w Wirtualnym Dziekanacie

 1. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHŁODNICTWA
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Marek Domin
 2. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII SPOŻYWCZEJ
  Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz
 3. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MOTORYZACJI ROLNICTWA
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Krzysztof Plizga
 4. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA W TECHNICE ROLNICZEJ
  Opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, dr inż. Artur Przywara
 5. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski, prof. uczelni
 6. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA – CAD
  Opiekunem naukowym jest dr hab. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni
 7. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESÓW INŻYNIERII SPOŻYWCZEJ – CAE
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Zbigniew Kobus prof. uczelni
 8. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOENERGETYKÓW
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Magdalena Kachel prof. uczelni
 9. GEODEZYJNE KOŁO NAUKOWE „EQUATOR”
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Andrzej Mazur prof. uczelni
 10. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TRANSPORTU I SPEDYCJI
  Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Tomasz Słowik
 11. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
  Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
 12. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FOOD DESIGN
  Opiekunem naukowym jest dr inż. Agnieszka Starek prof. uczelni
 13. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA I EKONOMII
  Opiekunem naukowym jest dr hab. Monika Stoma i dr inż. Agnieszka Dudziak
 14. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ERGONOMII i BHP
  Opiekunami naukowymi są: dr inż. Anna Pecyna i dr inż. Agnieszka Buczaj
 15. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOENERGETYKÓW
  Opiekunami naukowym są: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz i prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
 16. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH „TeMAT”
  Opiekunem naukowym jest mgr inż. Karolina Czarnacka

Opiekunowie I roku 2020/2021

• kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA
dr Roman Rybicki
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Leszczyńskiego 7

• kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA
Dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni
Katedra Energetyki i Środków Transportu
ul. Głęboka 28

• kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Dr Szymon Ignaciuk
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
ul. Głęboka 28

• kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – studia niestacjonarne
Dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
ul. Leszczyńskiego 7

• kierunek EKOENERGETYKA
Dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

 ul. Leszczyńskiego 7

• kierunek INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
Dr Paweł Kluza
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
ul. Głęboka 28