Wydział Inżynierii Produkcji

Kształcenie

Wydziałowa Księga systemu zapewnienia jakości kształcenia (WKSZJK)
Zobacz
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia - skład na kadencję 2020-2024
Zobacz
Rady Programowe na okres 2020-2024
Zobacz
Rady Programowe 2019-2020
Zobacz
Skład Zespołów ds. Wdrażania Procedur i Jakości Prac Dyplomowych na WIP
Zobacz
Harmonogram działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia
Zobacz
Strategia umiędzynaradawiania kierunku Inżynieria Środowiska realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2020-2030
Zobacz
Strategia umiędzynarodowiania kierunku Ekoenergetyka realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2020-2030
Zobacz
Strategia umiędzynarodowiania kierunku Geodezja i kartografia realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata ‪2020-2030
Zobacz
Strategia umiędzynarodowiania kierunku Inżynieria Rolnicza i Leśna realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata ‪2020-2030
Zobacz
 • OGŁOSZENIE DLA I ROKU

  Ogłoszenie dla studentów I roku studiów stacjonarnych
  pierwszego stopnia
  Wydziału Inżynierii Produkcji

  Listy na języki obce w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii ul. Głęboka 28 na II piętrze.

  https://up.lublin.pl/edukacja/jezyki/

 

Rozkłady zajęć semestr zimowy rok akademicki 2021/2022 z dnia 20.10.2021

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek studiów I rok II rok III rok IV rok I rok 2o II rok 2o
Inżynieria rolnicza i leśna I ROK IRIL, STACJ. IS II ROK IRI, STACJ. IS   IV ROK IRIL-OZEIE, STACJ. IS    
Zarządzanie i inżynieria produkcji I ROK ZIP, STACJ. IS II ROK ZIP, STACJ. IS III ROK ZIP-ZIPS, STACJ. IS III ROK ZIP-IZPIU, STACJ. IS IV ROK ZIP-IZPIU, STACJ. IS IV ROK ZIP-ZIPS, STACJ. IS   II ROK ZIP-IZPIU, STACJ. IIS
Geodezja i kartografia I ROK GIK, STACJ. IS II ROK GIK, STACJ. IS III ROK GIK-GRIGN, STACJ. IS IV ROK GIK-GRIGN, STACJ. IS    
Transport i logistyka I ROK TIL, STACJ. IS II ROK TIL, STACJ. IS III ROK TIL-TS, STACJ. IS III ROK TIL-ITIS, STACJ. IS IV ROK TIL-ITIS, STACJ. IS IV ROK TIL-TS, STACJ. IS   II ROK TIL-ITIS, STACJ. IIS
Inżynieria chemiczna i procesowa I ROK ICHIP, STACJ. IS     IV ROK ICHIP-IPMB, STACJ. IS    
Inżynieria przemysłu spożywczego           II ROK IPS, STACJ. IIS
Inżynieria środowiska           II ROK IŚ-GWŚ, STACJ. IISII ROK IŚ-ALŹ, STACJ. IIS
Ekoenergetyka I ROK EKOEN, STACJ. IS II ROK EKOEN, STACJ. IS III ROK EKOEN, STACJ. IS      

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Terminy zjazdów w semestrze zimowym i letnim 2021/2022

`

Kierunek studiów I rok II rok III rok IV rok I rok 2o II rok 2o
Zarządzanie i inżynieria produkcji I ROK ZIP, NIESTACJ. IS II ROK ZIP, NIESTACJ. IS III ROK ZIP-IZPIU, NIESTACJ. IS IV ROK ZIP-IZPIU, NIESTACJ. IS I ROK ZIP-IZPIU, NIESTACJ. IIS II ROK ZIP-IZPIU, NIESTACJ. IIS
Inżynieria Rolnicza i Leśna I ROK IRIL, NIESTACJ. IS          
Transport i logistyka I ROK TIL, NIESTACJ. IS II ROK TIL, NIESTACJ. IS III ROK TIL-ITIS, NIESTACJ. IS IV ROK TIL-ITIS, NIESTACJ. IS    
Inżynieria chemiczna i procesowa            
Geodezja i kartografia I ROK GIK, NIESTACJ. IS II ROK GOD, NIESTACJ, IS III ROK GIK-GRIGN, NIESTACJ. IS IV ROK GIK-GRIGN, NIESTACJ. IS    
Ekoenergetyka I ROK EKOEN, NIESTACJ. IS II ROK EKOEN, NIESTACJ. IS III ROK EKOEN. NIESTACJ. IS      
Inzynieria środowiska   II ROK IŚ, NIESTACJ. IS     I ROK IŚ-GWŚ, NIESTACJ. IIS  
 
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2021 / 2022 dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 dla III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 dla IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Zobacz
 • Kierunek: geodezja i kartografia

  • Studia stacjonarne I stopnia
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2016-2017acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2017-2018acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2017-2018acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2018-2019acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2018-2019acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2019-2020acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2019-2020acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2020-2021acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2020-2021acrobat
  • Studia niestacjonarne I stopnia
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2017-2018acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2017-2018acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2018-2019acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2018-2019acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2019-2020acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2019-2020acrobat
   • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami nabór 2020-2021acrobat
   • geodezyjno-kartograficzne bazy danych nabór 2020-2021acrobat
 • Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa

  • Nabór 2014-2015acrobat
  • Nabór 2016-2017acrobat
 • Kierunek: inżynieria przemysłu spożywczego

  • studia stacjonarne II stopnia acrobat
 • Kierunek: inżynieria środowiska

  • studia stacjonarne I stopnia nabór 2016-2017 acrobat
  • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2020acrobat
  • studia stacjonarne I stopnia nabór 2020-2021acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018 acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2020 acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2020-2021 acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia nabór 2018-2019acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia nabór 2019-2020acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia nabór 2020-2021acrobat
  • studia niestacjonarne II stopnia nabór 2019-2020acrobat
  • studia niestacjonarne II stopnia nabór 2020-2021acrobat
 • Kierunek: inżynieria rolnicza i leśna

  • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyki
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat
  • specjalność: inżynieria żywności
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat
  • specjalność: systemy komputerowe w inżynierii produkcji
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat
  • specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2018-2019 acrobat
   • studia stacjonarne I stopnia nabór 2019-2021 acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2017-2018acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2018-2019acrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia nabór 2019-2021acrobat
 • Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

  • studia stacjonarne I stopnia acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne II stopnia acrobat
  • studia stacjonarne I stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
 • Kierunek: ekoenergetyka

  • studia stacjonarne I stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
 • Kierunek: transport i logistyka

  • studia stacjonarne I stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
  • studia stacjonarne II stopnia acrobat
  • studia niestacjonarne II stopnia acrobat
 • Kierunek studiów transport w inżynierii produkcji

  Uchwała [17/2013-2014] z dnia 28.02.2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów transport w inżynierii produkcji

  efekty kształcenia

 • Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Efekty kształcenia na studiach o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  Uchwała 69/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  załącznik – efekty kształcenia

 • Kierunek studiów geodezja i kartografia

  Efekty kształcenia na studiach o kierunku geodezja i kartografia

  Uchwała 68/2011-2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach o kierunku geodezja i kartografia

  załącznik – efekty kształcenia

  Efekty kształcenia na studiach kierunku geodezja i kartografia
   
  Uchwała nr 41/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany profilu i programu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia na studiach pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, od roku akademickiego 2017/2018.
   

  załącznik – efekty kształcenia  

Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz
 • Kierunek: geodezja i kartografia

  • Nabór 2017-2018 i 2018-2019
   • studia stacjonarne I stopnia rok IIacrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia rok IIacrobat
   • studia stacjonarne I stopnia rok IIIacrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia rok IIIacrobat
  • Nabór 2019-2020 i 2020-2021
   • studia stacjonarne I stopnia rok IIacrobat
   • studia niestacjonarne I stopnia rok IIacrobat
 • Kierunek: inżynieria rolnicza i leśna

  • specjalność: inżynieria żywności
   • nabór 2017-2018 i 2018-2019
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   • nabór 2019-2020 i 2020-2021
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
  • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
   • nabór 2017-2018 i 2018-2019
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   • nabór 2019-2020 i 2018-2021
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
  • specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka
   • nabór 2017-2018 i 2018-2019
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   • nabór 2019-2020 i 2020-2021
    • studia stacjonarne I stopnia acrobat
    • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   • specjalność: systemy komputerowe w inzynierii produkcji
    • nabór 2019-2020 i 2020-2021
     • studia stacjonarne I stopnia acrobat
     • studia niestacjonarne I stopnia acrobat
 • Kierunek: inżynieria środowiska

  • studia niestacjonarne I stopnia rok IIIacrobat
 
 
 
Załączniki do zasad dyplomowania

1. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

2. Oświadczenie autora pracy i promotora

3. Oświadczenie o przekazaniu Uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy dyplomowej  w systemie antyplagiatowym

4. Oświadczenie o zakresie prac realizowanych przez poszczególnych współautorów

5. Wykaz dyplomantów realizujących prace dyplomowe w jednostce zgłaszany przez kierownika jednostki do dziekanatu

6. Propozycja tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez instytucję zewnętrzną

7. Wykaz tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez kierownika jednostki Przewodniczącemu Rady Programowej

8. Pismo w sprawie wyjaśnień związanych z tematem i zakresem pracy dyplomowej

9. Wykaz zaakceptowanych tematów prac dyplomowych

10. Ranking kwalifikacji studentów do realizacji pracy dyplomowej na dany temat

11. Zbiorcza lista tematów, promotorów i studentów realizujących prace dyplomowe w jednostce

12. Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej

13. Podanie o zmianę promotora

14. Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

15. Decyzja w sprawie wyznaczenia innego promotora pracy

16. Ponowne przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

17. Decyzja o wznowieniu studiów i przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej

18. Decyzja o wznowieniu studiów i przystąpieniu do obrony pracy dyplomowej po okresie dłuższym niż 3 lata od skreślenia z listy studentów

19. Decyzja o rozszerzeniu komisji do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej

20. Wniosek o egzamin otwarty

21. Informacja o miejscu i terminie egzaminu otwartego

22. Protokół egzaminu dyplomowego

23. Wymagania dotyczące prezentacji i pracy dyplomowej przez dyplomanta

24. Wyznaczenie drugiego terminu egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej

25. Zaświadczenie o ukończeniu studiów

26. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

 
 
 
 • Pytania

  • Pytania kierunek: inżynieria rolnicza i leśna
   • specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka 
   • specjalność: odnawialne źródła energii i ekoenergetyka 
  • Pytania kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Pytania kierunek: transport i logistyka
  • Pytania kierunek: geodezja i kartografia 
  • Pytania kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa   
  • Pytania kierunek: inżynieria środowiska   
   • specjalność: alternatywne źródła energii
   • specjalność: gospodarka odpadami
   • specjalność: gospodarka wodno-ściekowa
  • Pytania kierunek: ekoenergetyka 
 • Informacje ogólne

  • dyplom w języku polskim – opłata 60 zł
  • dyplom w języku polskim i angielskim – opłata 100 zł (dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie dyplomu w jęz. ang.)
  • dowód wpłaty
  • karta obiegowa
  • praca w wersji papierowej dwustronnie wydrukowana w miękkiej oprawie + dołączone oświadczenia –zał. 2 i 3 – jako 2 i 3 strona)
  • raport antyplagiatowy
  • praca dyplomowa  +  zdjęcie (4,5 x 6,5-strój wizytowy ) na płycie podpisanej imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy (wersja pdf)
  • nr indywidualnego konta do opłaty za dyplom student może pobrać w Wirtualnym Dziekanacie

Koło naukowe Opiekun Kontakt
SKN Chłodnictwa dr inż. Marek Domin
SKN Inżynierii Spożywczej prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz
SKN Motoryzacji Rolnictwa dr inż. Krzysztof Plizga
SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej dr hab. Artur Kraszkiewicz prof. uczelni, dr inż. Artur Przywara

SKN Informatyków dr hab. Arkadiusz Miaskowski prof. uczelni
SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD dr hab. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni
SKN Komputerowe Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej– CAE dr hab. Zbigniew Kobus prof. uczelni zbigniew.kobus@up.lublin.pl
SKN Ekoenergetyków dr hab. inż. Magdalena Kachel prof. uczelni
Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” dr hab. inż. Andrzej Mazur prof. uczelni
SKN Transportu i Spedycji dr hab. Tomasz Słowik
SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
SKN Food Design dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni
SKN Zarządzania i Ekonomii dr hab. Monika Stoma prof. uczelni, dr inż. Agnieszka Dudziak

Międzywydziałowe SKN Ergonomii i BHP dr Anna Pecyna, dr Agnieszka Buczaj

SKN Bioenergetyków Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

SKN Technologii Materiałowych „TeMAT” mgr inż. Karolina Czarnacka

OPIEKUNOWIE I roku (2021/2022):

 • kierunek GEODEZJA  I  KARTOGRAFIA

Dr Radomir Obroślak

Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
Leszczyńskiego 7
Tel. 5248167
e-mail: radomir.obroslak@up.lublin.pl

 • kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA

Dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni

Katedra Energetyki i Środków Transportu
Głęboka 28
Tel. 531-97-17
e-mail:

 • kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Dr Artur Przywara

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Głęboka 28
Tel. 81-531-97-32
e-mail:

 • kierunek EKOENERGETYKA

Dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni

Katedra Energetyki i Środków Transportu
Głęboka 28
Tel. 5319724

 • kierunek INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

Dr Małgorzata Góral-Kowalczyk

Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych
Głęboka 28
Tel. 815319654

 • kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Dr Agnieszka Sagan

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Głęboka 28
Tel. 5319647

Szanowni Studenci,
wszelkie informacje, a także szczegółowe instrukcje, dotyczące logowania się i pracy na platformach nauczania zdalnego – Eduportal i Microsoft Teams, wykorzystywanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, znajdują się pod linkiem: