STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA – CAD

Opiekun: dr hab. Zbigniew Krzysiak, profesor uczelni

Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD funkcjonuje przy Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji. Koło Naukowe powstało w 2005 roku, a jego opiekunem jest dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni.

Działalność w kole daje możliwość poszerzenia wiedzy oraz podejmowania praktycznych działań z zakresu stosowania systemów CAD w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji. Członkowie koła poprzez spotkania przygotowują się do zdobycia Certyfikatu Autodesk ze znajomości programu AutoCAD. Aktywność koła nie skupia się tylko na spotkaniach stacjonarnych i zajęciach przy komputerach. Organizowane są wyjazdy studyjne oraz Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych, w których udział potwierdzany jest certyfikatami i dyplomami.

Od czasu powstania do chwili obecnej Członkowie Koła CAD uczestniczyli w następujących konferencjach i wydarzeniach:

 1. Prezentacji połączonej z warsztatami – „Bliskie spotkania trzeciego wymiaru” organizowanej przez firmę PROCAD – Oddział Radom, w Lublinie w Hotelu Victoria.
 2. Warsztatach nt. MECHATRONIKA I TECHNIKI WYTWARZANIA W EDUKACJI. Warsztaty zorganizowało, Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx, wspólnie z Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień technologii CAD/CAM/CNC oraz mechatroniki.
 3. W pokazach i warsztatach dotyczących najnowszego oprogramowania firmy Autodesk nt. SZYBKIE EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE W MECHANICE. Pokaz zorganizowała firma ProCAD S.A. w hotelu Victoria w Lublinie.
 4. W imprezie dla szerokiej rzeszy inżynierów i projektantów z różnych branż – “PROCAD EXPO 2010”. Firma Procad S.A. zorganizowała w hotelu Europa w Lublinie, pokazy oraz warsztaty dotyczące prezentacji nowych urządzeń firmy HP oraz programów z rodziny komputerowego wspomagania projektowania Autodesk.
 5. Wydarzenie Inżynierskie “CAx Inovation zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich – ProCAx.
 6. W XII Forum Inżynierskim ProCAx, w ramach Salonu technologii CAx na XVII Międzynarodowych Targach EUROTOOL w Krakowie.
 7. W szkoleniu zorganizowanym przez członków Klubu Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu (KKID).
 8. W XIX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 9. W prestiżowej konferencji branży technologii informatycznych „Check IT – Konferencja Informatyczna” organizowanej przez Urząd Miasta Lublin.

W roku 2022 Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD uczestniczyło w formie online w konferencji technologii informatycznych, która odbyła się w dniach 14 – 18 marca 2022. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie reprezentowali koło, wydział oraz uczelnię na konferencji technologii informatycznych „Check IT” 2022. Konferencja była zorganizowana przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urządu Miasta Lublin.

Odbiorcami  konferencji byli: uczniowie szkół ponadpodstawowych z Lublina, woj. lubelskiego oraz województw ościennych (licea, technika, szkoły policealne, szkoły zawodowe), nauczyciele informatyki, rodzice.

W dniu 15.03.2022 członkowie Koła CAD zorganizowali i przeprowadzili warsztaty w dwóch tematach:

 1. Zaprojektuj działkę w programie AutoCAD.
 2. Poznaj zasady tworzenia dokumentacji technicznej obiektów mechanicznych w programie AutoCAD.

Wydarzenie i prezentowane podczas niego prelekcje i warsztaty skierowane były zarówno do osób, które interesują się informatyką  jak i tym, którym świat nowych technologii nie jest jeszcze do końca znany.