MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ERGONOMII I BHP

Opiekun: dr inż. Agnieszka Buczaj i dr inż. Anna Pecyna

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Ergonomii i BHP powstało w dniu 28 października 2015 r. Założycielem i opiekunem Koła była dr hab. inż. Halina Pawlak. Obecnie opiekunami koła są dr inż. Agnieszka Buczaj i dr inż. Anna Pecyna (Katedra Podstaw Techniki, Zakład Ergonomii).

Członkowie Koła uczestniczą w realizacji projektów badawczych z zakresu ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, wyjazdach studyjnych oraz warsztatach szkoleniowych. Ponadto biorą czynny udział w licznych konferencjach naukowych prezentując wyniki badań prowadzonych w ramach działalności Koła. Studenci z Koła Naukowego uczestniczą także w Dniach Otwartych UP oraz Lubelskim Festiwalu Nauki.

Jednym z największych osiągnięć Koła jest udział w organizacji cyklu Konferencji Naukowych „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce”, których tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące ergonomii w praktyce, bhp w rolnictwie, zagrożenia w środowisku pracy, szkolenia bhp, bezpieczeństwo pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

Wielokrotnie członkowie Koła otrzymywali Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla najlepszych studentów, Stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej oraz Stypendia Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.