STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA I EKONOMII

Opiekun:  dr inż. Agnieszka Dudziak, mgr inż. Emilia Osmólska

SKN Zarządzania i Ekonomii powstało w dniu 22 grudnia 2010 r., początkowo pod nazwą Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ergonomii. Działa przy Wydziale Inżynierii Produkcji, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Opiekunami Koła początkowo była dr hab. Halina Pawlak (Katedra Podstaw Techniki) i dr Monika Stoma (Katedra Energetyki i Pojazdów). Z uwagi na dużą liczbę studentów zaangażowanych w .działalność – z różnych kierunków, lat, a nawet wydziałów, w dniu 19.10.2016 r., zakończono działalność SKN Zarządzania i Ergonomii i dokonano rozdzielenia koła na dwa: SKN Zarządzania i Ekonomii oraz SKN Ergonomii i BHP. SKN Zarządzania i Ekonomii zarejestrowano 28.10.2016 r., a opiekunem została dr hab. Monika Stoma.

Celem SKN Zarządzania i Ekonomii jest: 1) prowadzenie badań naukowych z zakresu zarządzania, marketingu oraz ekonomii; 2) organizacja seminariów i konferencji naukowych; 3) organizacja wyjazdów do przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, zlokalizowanych głównie na terenie Lubelszczyzny; 4) współpraca z innymi kołami naukowymi, firmami, jednostkami samorządowymi oraz pracownikami UP w Lublinie; 5) promocja UP w Lublinie podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w czasie dni otwartych Uczelni.

W ciągu 9 lat swojej działalności SKN Zarządzania i Ekonomii zorganizowało 5 cyklicznych konferencji naukowych pod wspólną nazwą „Konferencja Studenckich Kół Naukowych – Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji”. Wymiernym efektem tych Konferencji była publikacja 7 monografii naukowych. Członkowie SKN Zarządzania i Ekonomii biorą również udział w różnych zewnętrznych konferencjach, seminariach czy spotkaniach organizowanych przez inne uczelnie wyższe, wygłaszając na nich referaty w formie prezentacji bądź posterów, a także publikują swoje artykuły w monografiach naukowych. Biorą ponadto udział w konkursach naukowych, np. „Liga Menedżerów Biznesu” (w 2015 r.– IV miejsce i w 2016 r. – III miejsce), „Akademicki Mistrz Przedsiębiorczości” (2016 r., UJK w Kielcach; Agata Paluch – I miejsce); „Global Management Challenge” (konkurs – symulacje biznesowe), ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR oraz konkurs „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie” w Łodzi.

SKN Zarządzania i Ekonomii w latach 2010-2019 zorganizowało również kilka szkoleń, głównie z tematyki zarządzania: „Audytor Wewnętrzny. Pełnomocnik systemu zarządzania jakością” oraz „Nowe wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015” (organizowane wspólnie z jednostką certyfikującą systemy zarządzania – Q&R Polska Sp. z o.o.), zakończone uzyskaniem przez studentów certyfikatów; „Fabryka rzeczy dziwnych – produkcyjna gra symulacyjna, system push vs pull” (organizowane wspólnie z firmą doradczą Streng); „Jak pozyskać Sponsora na konferencję” czy „System HACCP w barach i restauracjach” (prowadzenie – dr hab. Leszek Rydzak). W 2015 r. członkowie SKNZiE zorganizowali, wspólnie z SKN Transportu i Spedycji „Debatę – pracodawcy kontra studenci”. Zaproszenie na debatę studencką przyjęli znani pracodawcy z Lubelszczyzny: Domo-System Sp.J., Roto Frank Sp. z o.o., Q&R Polska Sp. z o.o., Stalma S.A., SMF Poland Sp. z o.o., Abaks System Sp.J., MISTOM – AL., P.W. TECHSAM Woch Sp.J. Honorowymi gośćmi Debaty byli: dr Jerzy Miszczak – vice-prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Zbigniew Michalak – prezes Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców. Na Debacie pojawili się również przedstawiciele innych organizacji samorządowych Lubelszczyzny: Lubelskiej Izby Rzemieślniczej oraz Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Spotkanie poprowadził doświadczony moderator – p. Jakub Drzewiecki – rzecznik prasowy Górnika Łęczna S.A.

Zgodnie z założeniami członkowie SKN Zarządzania i Ekonomii organizują również i biorą udział w wyjazdach studyjnych do różnego rodzaju przedsiębiorstw, w celu zapoznania się z procesami produkcji, świadczenia usług czy stosowanymi metodami zarządzania, a w szczególności zarządzania jakością. W latach 2010-2019 członkowie SKN odwiedzili m.in.: Spółdzielnię Mleczarską „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim, producenta okien – firmę Roto Frank Sp. z o.o. w Lubartowie, Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., „Perłę” – Browary Lubelskie, Pocztę Polską S.A. Pion Operacji Logistycznych oraz „Eltem” Sp. z .o.o.

Ponadto członkowie SKN Zarządzania i Ergonomii biorą czynny udział w różnych działaniach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, czego wyrazem może być udział i wystawianie stoiska promującego Koło Naukowe na Dniach Otwartych Drzwi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w Dniu Wydziału Inżynierii Produkcji, czy w organizowanej przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz Biblioteką Główną Uniwersytetu Przyrodniczego akcji „Tropem nauki” w formie warsztatów dla dzieci w wielu 6-10 lat.

Członkowie SKN angażują się nie tylko w działalność naukową, ale również i charytatywną, czego wyrazem jest organizacja siedmiu już Świątecznych Akcji Charytatywnych, przeznaczając środki zebrane ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych, na wybrany cel charytatywny.

Obecnie, z uwagi na dużą liczbę zaangażowanych w działalność Koła studentów, przede wszystkim z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, opiekę sprawują wspólnie: dr hab. Monika Stoma oraz dr inż. Agnieszka Dudziak.