Wydział Inżynierii Produkcji

Kierunki studiów

Studia I stopnia:

Ekoenergetyka

Zobacz więcej

Geodezja i kartografia

Zobacz więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Zobacz więcej

Inżynieria rolnicza i leśna

Zobacz więcej

Inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Transport i logistyka

Zobacz więcej

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Studia II stopnia:

Inżynieria przemysłu spożywczego

Zobacz więcej

Inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Transport i logistyka

Zobacz więcej

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej