Wydział Inżynierii Produkcji

Kierunki studiów

Studia I stopnia:

Ekoenergetyka

Zobacz więcej

Geodezja i kartografia

Zobacz więcej

Gospodarka obiegu zamkniętego

Zobacz więcej

Informatyka przemysłowa

Zobacz więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Zobacz więcej

Inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Technika rolnicza i agrotronika

Zobacz więcej

Transport i logistyka

Zobacz więcej

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji

Zobacz więcej

Management and Production Engineering

anglojęzyczna specjalność realizowana na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
Zobacz więcej

Studia II stopnia:

Inżynieria przemysłu spożywczego

Zobacz więcej

Inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Geodezja i kartografia

Zobacz więcej

Technika rolnicza i agrotronika

Zobacz więcej

Transport i logistyka

Zobacz więcej

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Managament and Production Engineering

anglojęzyczna specjalność realizowana na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
Zobacz więcej