STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOENERGETYKÓW

Opiekun: dr hab. Magdalena Kachel, profesor uczelni

SKN „Ekoenergetycy” powstało w 18.04.2011 roku przy Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Studenci niniejszego koła brali udział w licznych konferencjach naukowych, byli również organizatorami prelekcji dotyczącej „ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII –zestawy laboratoryjne do wykorzystania eksperymentów i badań naukowych” prowadzonych przez Pana Antonio Dżaja z firmy Heliocentis w Niemczech oraz przedstawicieli Firmy MGS Nauka z Krakowa. Studenci byli współorganizatorami debaty Nowocześnie-Energooszczdnie-Odpowiedzialni Inteligentne sieci Energetyczne, Demokracja Energetyczna (ekspertką, która omawiała tę tematykę była Pani Beata Maciejewska z Zielonego Instytutu). Członkowie Koła organizowali wyjazdy związane z ich zainteresowaniami biorąc udział miedzy innymi w Targach Odnawialnych Źródeł energii w Poznaniu czy zwiedzaniu pierwszego pasywnego domu w Solcu koło Wrocławia.