DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

DNI I GODZINY PRACY DZIEKANATU

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
Poniedziałek 11:00-14:00
Wtorek 11:00-14:00
Środa NIECZYNNE
DLA STUDENTÓW
Czwartek 11:00-14:00
Piątek 11:00-14:00
Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych tylko podczas zjazdów) 9:00-13:00
mgr Marta Czyżykiewicz
koordynator dziekanatu,
starszy specjalista
pok. 138
Tel. +48 81 531 96 67
Email:
Kierunek informatyka przemysłowa
Kierunek Management and Production Engineering
mgr inż. Magdalena Beeger
starszy specjalista
pok. 131
Tel. +48 81 531 96 65
Email:
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
Kierunek inżynieria rolnicza i leśna
Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek inżynieria przemysłu spożywczego
Kierunek Technika rolnicza i agrotronika
mgr inż. Agnieszka Juszka
specjalista
pok. 137
Tel. +48 81 531 96 69
Email:
Kierunek transport i logistyka
mgr inż. Katarzyna Deneka
specjalista
pok. 136
Tel. +48 81 531 96 64
Email:
Kierunek geodezja i kartografia
Kierunek ekoenergetyka
Kierunek inżynieria środowiska

Przyjmowanie Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji w sprawie składania skarg i wniosków odbywa się w środy w godzinach: 9.00-10.00 w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji.

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu nr 52 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zasad składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dziekan i Prodziekani WIP

Wirtualny Dziekanat

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28, budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej

tel.   +48 531 96 67, +48 81 531 96 65,
fax.  +48 81 531 96 69

DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

Wyślij

Dziękujemy za przesłaną wiadomość. Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Prosimy o kontakt telefoniczny.