DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

DNI I GODZINY PRACY DZIEKANATU

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

DNI I GODZINY PRACY DZIEKANATU  DLA  STUDENTÓW

DZIEN TYGODNIA GODZINY
Poniedziałek 11:00-14:00
Wtorek 11:00-14:00
Środa NIECZYNNE
Czwartek 11:00-14:00
Piątek 11:00-14:00
Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych) 9:00-13:00
mgr Marta Czyżykiewicz
koordynator dziekanatu,
starszy specjalista
pok. 138
Tel. +48 81 531 96 67
Email: marta.czyzykiewicz@up.lublin.pl
studia III stopnia (doktoranckie) w języku polskim i angielskim
mgr inż. Magdalena Beeger
starszy specjalista
pok. 131
Tel. +48 81 531 96 65
Email: magdalena.beeger@up.lublin.pl
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
Kierunek inżynieria rolnicza i leśna
Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa
Kierunek inżynieria przemysłu spożywczego
mgr inż. Agnieszka Juszka
specjalista
pok. 137
Tel. +48 81 531 96 69
Email: agnieszka.juszka@up.lublin.pl
Kierunek transport i logistyka
mgr Karina Szklanny
referent
pok. 136
Tel. +48 81 531 96 64
Email: karina.szklanny@up.lublin.pl
Kierunek geodezja i kartografia
Kierunek ekoenergetyka
Kierunek inżynieria środowiska

Zasady pracy Dziekanatu Wydziału Inżynierii Produkcji

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, informujemy, że praca w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji jest skierowana głównie na system zdalnej obsługi studentów, a wszelkie wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

W związku z powyższym, prosimy o kontakt przede wszystkim mailowy lub telefoniczny; wszelkie niezbędne dokumenty będą przygotowywane przez pracowników Dziekanatu i w formie skanu lub pocztą tradycyjną przesyłane osobom zainteresowanym. Prosimy o zgłaszanie tylko bardzo ważnych spraw, pozostałe w terminie późniejszym.

W przypadku konieczności bezpośredniej obsługi studentów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty w Dziekanacie.

Student wchodząc do budynku Uczelni i do Dziekanatu zobowiązany jest posiadać maseczkę zasłaniającą nos i usta, własny długopis oraz zdezynfekować ręce. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad nie będą obsługiwane.

Czas przebywania w Dziekanacie należy skrócić do niezbędnego minimum.

Legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. To oznacza, że legitymacje studenckie i legitymacje doktoranckie są ważne do odwołania. Wobec powyższego nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ich ważności.

Przyjmowanie Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji w sprawie składania skarg i wniosków odbywa się we wtorki w godzinach: 09.00-11.00 w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji.

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu nr 52 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zasad składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dziekan i Prodziekani WIP

Wirtualny Dziekanat 20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28, budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej

tel.   +48 531 96 67, +48 81 531 96 65,
fax.  +48 81 531 96 69
dziekanat.wip@up.lublin.pl 

DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

Wyślij

Dziękujemy za przesłaną wiadomość. Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Prosimy o kontakt telefoniczny.