GEODEZYJNE KOŁO NAUKOWE „EQUATOR”

Opiekun: dr hab. inż. Andrzej Mazur, prof. uczelni

Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” powstało 5 maja 2011 roku z inicjatywy studentów kierunku geodezja i kartografia.

Koło kreuje środowisko do wymiany doświadczeń, rozwoju i pogłębiania zainteresowań oraz zdobywania nowych umiejętności praktycznych w zakresie geodezji i kartografii dla jej pasjonatów. Działania te realizowane są poprzez: uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach, wykładach, wycieczkach technicznych, a także współpracę z innymi kołami naukowymi oraz przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie geodezji i kartografii. Wszystko po to, aby być na bieżąco z nowymi trendami i technologiami.

W ramach działalności koła jego członkowie:

  • współorganizowali i brali czynny udział w konferencjach naukowo-technicznych: „Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska” połączonej z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo – 2016 r., „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej” – 2017 i 2018 r., „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i gospodarce przestrzennej” – 2019 r.; „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie” – 2021 r.
  • uczestniczyli w stażu naukowym w Instytucie Geodezji na Politechnice Lwowskiej w 2014
    i 2019 r. oraz w Tuscia University w Viterbo we Włoszech w 2018 r.;
  • od 2014 r. corocznie uczestniczyli w cyklicznie organizowanej Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji oraz organizowali obchody Dnia Ziemi, GIS Day oraz Dni Otwartych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;
  • brali udział w licznych szkoleniach, projektach, warsztatach i pokazach, między innymi: na terenie KWK Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. celem zapoznania się ze specyfiką pracy geodety w kopalni, w Akademii Morskiej w Szczecinie celem opracowania modelu 3D obiektu na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą drona, w ramach warsztatów ArcGIS opracowywali trójwymiarową wizualizację w środowisku CityEngine wybranych krajobrazów Kazimierza Dolnego, na GeoPikniku organizowanym w Obserwatorium Astronomiczno Geodezyjnym w Józefosławiu k. Warszawy, uczestniczyli w pokazach nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i oprogramowania oferowanego przez firmy Leica Geosystems, TPI, NaviGate, a także uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu zdalnym ArcGIS online – Tworzenie map narracyjnych;
  • realizują projekty naukowo-badawcze współfinansowane ze środków zewnętrznych np. Gminy Miasto Lublin w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Akademickich oraz UP Lublin.

Ponadto członkowie koła zdobyli dwukrotnie wyróżnienia za wygłoszone referaty na Ogólnopolskich Konferencjach Studentów Geodezji, trzykrotnie nagrody za najlepsze postery przedstawiane na konferencjach ogólnopolskich, a także otrzymywali różne stypendia naukowe.