Zakład Biologii i Chorób Ryb

Kierunki badawcze, które dominowały w ostatnich latach i które są pogłębiane i rozwijane: hematologia ryb, immunomodulacja układu odpornościowego u ryb, ocena immunogenności szczepów bakteryjnych z rodzaju Aeromonas, doskonalenie metod diagnozowania i zwalczania chorób ryb hodowlanych i akwariowych, identyfikowanie gatunków bakterii oraz genów wirulencji i oporności na chemioterapeutyki.

Historia Zakładu Biologii i Chorób Ryb

Zakład Chorób Ryb powstał w 1963 roku w strukturze Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. W latach 1972 – 1991 został włączony do Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych. W latach 1991 – 2003 stanowił samodzielną jednostkę organizacyjną jako Katedra Chorób Ryb i Biologii. W październiku 2003 roku, w następstwie zmian organizacyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zmieniono nazwę na Zakład Chorób Ryb i Biologii i włączono do Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, w którym funkcjonuje obecnie.

Kierownikiem Zakładu w latach 1963 – 1991 była prof. dr hab. Maria Prost, następnie od 1991 r. do sierpnia 2020 r. – prof. dr hab. Antonina Sopińska, a od września 2020 r. – dr hab. Leszek Guz, prof. ucz.

W działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu uczestniczyły: prof. dr hab. Maria Prost (1963-1991), prof. dr hab. Maria Studnicka (1963-1978), dr hab. Hanna Lutnicka (1980-2008), lek. wet. Kamila Bulak (2008-2009).

Obsadę techniczną Zakładu stanowili: mgr Barbara Stańska (1963-1968), mgr Barbara Karwańska (1963-1968), mgr Jadwiga Niezgoda (1968-2005), mgr inż. Marian Jamroz (1973-2013), lek. wet. Monika Wiater.

Obecnie w Zakładzie Chorób Ryb i Biologii pracują:

dr hab. Leszek Guz, prof. ucz. – kierownik,
dr Krzysztof Puk – adiunkt,
lek. wet. Paulina Leśniak – asystent,
dr Anna Grochoła – pracownik techniczny.

Badania naukowe realizowane w Zakładzie były podstawą uzyskania stopni naukowych. Stopień naukowy doktora uzyskali: Maria Studnicka (1969), Antonina Sopińska (1981), Hanna Lutnicka (1988), Leszek Guz (1998), Anna Grochoła (1999), Dagna Szubstarska (2003), Krzysztof Puk (2018), Natalia Walczak (2018). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali: Maria Prost (1963), Maria Studnicka (1977), Antonina Sopińska (1991), Hanna Lutnicka (2002), Leszek Guz (2012).