Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego

Przedmiot prowadzony w Pracowni:

  • Produkcja żywności ekologicznej

Obszary badań:

Ocena jakości produktów ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości mikotoksyn w zbożach i produktach zbożowych. Opracowywanie technologii produkcji metodami ekologicznymi wybranych roślin rolniczych i ogrodniczych.

Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej
Zobacz
Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych
Zobacz
Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi (data publikacji: 18.11.2014)
Zobacz
Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych (data publikacji: 18.11.2014)
Zobacz
Przetwórstwo produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi: Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów (data publikacji: 18.11.2014)
Zobacz
Przetwórstwo produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi: Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów (data publikacji: 18.11.2013)
Zobacz
Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie i przechowywaniu zbóż ii ziemniaków (data publikacji: 19.11.2012)
Zobacz
Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów (data publikacji: 19.11.2012)
Zobacz
Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk przy uprawie chmielu metodami ekologicznymi. (data publikacji: 19.11.2012)
Zobacz
Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 2.12.2011)
Zobacz
Określenie jakości zbóż ekologicznych i ich produktów pod katem zawartości mikotoksyn (data publikacji: 5.12.2010)
Zobacz
Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 5.12.2010)
Zobacz
Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 4.12.2009)
Zobacz
Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 4.12.2008)
Zobacz
Określenie występowania mikotoksyn w różnych odmianach zbóż ozimych i jarych uprawianych metodami ekologicznymi (data publikacji: 4.12.2008)
Zobacz

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ:

Prowadzenie badań jakości surowców i produktów ekologicznych dla potrzeb firm produkujących żywność ekologiczną.