Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Przedmioty dydaktyczne:

  • Przechowalnictwo i towaroznawstwo płodów rolnych,
  • Ocena i standaryzacja surowców roślinnych,
  • Mikrobiologia żywności,
  • Ogólna technologia żywności,
  • Biotechnologia żywności,
  • Podstawy utrwalania żywności,
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska,
  • Żywienie człowieka,
  • Technologia mleka,
  • Podstawy dietetyki i kuchnie regionalne.

Katedra prowadzi szeroko zakrojone badania w zakresie biokonwersji polisacharydów, w tym celulozy, hemiceluloz, skrobi, inuliny do prostych związków chemicznych (etanol, cukry, kwasy organiczne), produkcji enzymów przez drobnoustroje, modyfikacji genetycznej drobnoustrojów (mutacje, fuzje protoplastów, rekombinacje genetyczne), charakterystyki i zastosowania preparatów enzymatycznych w technologii żywności.

Ponadto przedmiotem badań jest ocena zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności oraz wykrywanie zafałszowań żywności.

Określenie występowania mikotoksyn w różnych odmianach zbóż ozimych i jarych uprawianych metodami ekologicznymi (data publikacji: 4.12.2008)
Zobacz
Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 4.12.2008)
Zobacz
Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego (data publikacji: 4.12.2009)
Zobacz