Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

  1. Parazytologia i inwazjologia weterynaryjna, sem.VI i VII Med.Wet.
  2. Herpetologia i terrarystyka, sem. IV, Med.Wet.- fakultet
  3. Choroby zwierząt egzotycznych, sem.V, Med.Wet.- fakultet

 

Zakład Prowadzi obowiązkowy staż w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu parazytologii weterynaryjnej w wymiarze 15 godzin w ramach przedmiotu Parazytologia i inwazjologia weterynaryjna.

Główne kierunki badań:

Kompleksowe badania nad inwazjologią patogenezą i zjawiskami odpornościowymi w przebiegu istotnych z gospodarczego i sanitarnego punktów widzenia parazytoz zwierząt domowych: między innymi fasciolozy, toksokarozy, włośnicy, świerzbu, echinokokozy, protoparazytoz zwierząt mięsożernych, inwazji tasiemców z rodziny Anoplocephalidae. Badania nad zanieczyszczeniem środowiska formami rozwojowymi pasożytów zwierząt mięsożernych. Ocena przydatności nowych leków przeciwpasożytniczych oraz doskonalenie strategii diagnostyki i zwalczania parazytoz.

Osiągnięcia:

Szeroki aspekt praktyczny i poznawczy mają prace inwazjologiczne i ekologiczne dotyczące badań zanieczyszczenia środowiska formami rozwojowymi pasożytów, głównie pochodzącymi od zwierząt mięsożernych, stanowiących potencjalne zagrożenie zdrowia człowieka oraz badania nad występowaniem i rozprzestrzenianiem się włośni – Trichinella spiralis. Określono warunki utrzymywania się i przenoszenia świerzbowców Sarcoptes scabiei vUP. suis u świń w różnych warunkach hodowlanych. Badano rozprzestrzenienie inwazji tasiemców u koni ,oraz inwazji pierwotniaków u zwierząt mięsożernych.

Opracowano podręczniki i skrypty przeznaczone dla techników weterynaryjnych i lekarzy weterynarii, ujmujące w nowoczesny sposób zagadnienia praktycznej parazytologii weterynaryjnej. W ramach Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych jest prowadzona działalność obejmująca rozpoznawanie i leczenie parazytoz, a także ocenę skuteczności nowowprowadzanych preparatów przeciwpasożytniczych.

Byli pracownicy Zakładu Parazytologii

Prof. dr hab. Bernard Bezubik, prof. dr hab. Stefan Furmaga, prof. dr hab. Jerzy Lech Gundłach, prof. dr hab. Zbigniew Kozar, prof. dr hab. Maria Prost, prof. dr hab. Zdzisław Raabe, prof. dr hab. Andrzej Bernard Sadzikowski, prof. dr hab. Witold Stefański,  prof.dr hab. Maria Stadnicka, prof. dr hab. Eugeniusz Żarnowski, dr hab. Bogna Borkowska, dr Marek Mucha, dr Kazimierz Sobieszowski, dr Adam Sołtys, dr Stanisław Wadowski,  dr Kazimiera Werda, dr Krystyna Zimowska, lek. wet. Tadeusz Białobłocki, mgr Krystyna Kossowska, lek. wet. Mirosław Kościański, mgr. Włodzimierz Maiński, lek. wet. Tadeusz Naczas, lek. wet. Janina Rajska, mgr. Barbara Stańska,  lek. wet. Wojciech Tereszkiewicz, lek. wet. Eugeniusz Wysocki

Historia

  • 1945 r. – utworzenie Katedry Zoologii i Parazytologii Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
  • 1972 r. – przemianowanie na Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych i włączenie do Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych
  • 1991 r. – utworzenie samodzielnej jednostki Katedra Parazytologii i Klinika Chorób Pasożytniczych.
  • 2000 r. – przemianowanie zgodnie ze statutem Akademii Rolniczej na Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  • 2003 r. – włączenie Zakładu Parazytologii i chorób Inwazyjnych do nowoutworzonego Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych

Kierownicy jednostki

1945-1947- prof. dr Witold Stefański
1947-1954- prof. dr Zdzisław Raabe
1954-1964- prof. dr Eugeniusz Żarnowski
1964-1983- prof. dr hab. Stefan Furmaga
1984-2006- prof. dr hab. Jerzy Lech Gundłach
2006-2010- prof. dr hab. Andrzej Bernard Sadzikowski

Klinika weterynaryjna - usługi Zakładu
Zobacz