Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

Przedmioty dydaktyczne:

  • patomorfologia,
  • weterynaria sądowa,

Do pobrania:

Protokół sekcji - formularz dla studentów
Zobacz
wykaz chorób zakaźnych
Zobacz
galeria 1
Zobacz
galeria 2
Zobacz

Główne kierunki badań

Diagnostyka anatomo i histopatologiczna schorzeń zakaźnych, zatrucia u zwierząt, diagnostyka samoistnych nowotworów u zwierząt.

Osiągnięcia

Katedra Anatomii Patologicznej prowadziła badania patomorfologiczne z zakresu samoistnej arteriosklerozy naczyń u zwierząt oraz badania na temat stresu. Obecnie realizowany jest program badań doświadczalnych z zakresu patomorfologii zatruć, z uwzględnieniem metali ciężkich (rtęć, ołów, kadm), z zastosowaniem metod histopatologicznych, histochemicznych i ultrastrukturalnych. Przeprowadzone badania wykazały toksyczne działanie wymienionych metali na narządy miąższowe (wątroba, nerki) i tkankę rozrodczą badanych zwierząt. W zakresie onkologii dokonano w oparciu o obowiązującą klasyfikację WHO oceny patomorfologicznej samoistnych nowotworów u psów.

Opracowano podręczniki anatomii patologicznej ogólnej i szczegółowej zwierząt dla studentów i lekarzy weterynarii.

W ramach Katedry Anatomii Patologicznej prowadzona jest działalność usługowa obejmująca diagnostykę sekcyjną i histopatologiczną.

nformacja dotycząca postępowania ze zwłokami zwierząt przed przekazaniem ich do Zakładu
Zobacz

Dokumenty do pobrania związane z prowadzoną działalnością usługowo-badawczą Zakładu oraz związane z przekazaniem zwłok zwierząt do Zakładu:

Oświadczenie posiadacza zwierzęcia
Zobacz
Skierowanie na badanie sekcyjne lub w celu przekazania do utylizacji
Zobacz
Skierowanie na badanie histo- lub cytopatologiczne
Zobacz
Dokument handlowy obowiązujący przy przekazywaniu zwłok zwierząt do Zakładu
Zobacz
Oświadczenie Producenta Rolnego (druk ARiMR)
Zobacz
Zgłoszenie padnięcia zwierzęcia w gospodarstwie z gatunku bydła, owiec, kóz
Zobacz
Informacja Producenta Rolnego o spełnieniu obowiązku zgłoszenia padnięcia zwierzęcia z gatunku konie
Zobacz