Zakład Mikrobiologii

Przedmioty dydaktyczne:

  •   mikrobiologia ogólna,
  •   immunologia zakaźna,
  •   bakteriologia,
  •   mikologia i wirusologia weterynaryjna.


Konspekty do ćwiczeń i wykładów z przedmiotu Mikrobiologia weterynaryjna:

Osiągnięcia:

Izolacja i charakterystyka:
– dysocjacyjnej formy Erysipelothrix rhusiopathiae (forma X)
– bakterii z rodzaju Moraxella od bydła (M. bovis)
– bakterii beztlenowych z rodzaju Clostridium i rodzaju Bacterioides (B. nodosus) pod kątem ich przydatności do opracowania szczepionek

Badania dotyczące izolacji i charakterystyki wirusów:
– wirusa osutki pęcherzykowej świń
– wirusów parainfluenzy 3 bydła (PI-3)
– paramiksowirusa gołębi
– wirusów IBR i IPV bydła
– wirusa choroby Aujeszky’ego
– adenowirusa bydła
– wirusa niesztowicy
– enterowirusów bydła i świń
– parwowirusa patogennego dla psów

Określenie właściwości morfologicznych, hodowlanych oraz fizjologicznych grzybów:
– dermatofitów: Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum canis
– grzybów drożdżopodobnych : Malassezia pachydermatis w badaniach uwzględniono, przede wszystkim zagadnienia z zakresu patogenności oraz diagnostyki poszczególnych infekcji.
– opracowano swoisty preparat antygenowy z M. canis.
– opracowano i przeprowadzono standaryzację warunków wykonywania testu ELISA do określania poziomu przeciwciał przy dermatofitozach kotów.

Opracowanie swoistej immunoprofilaktyki i terapii:
– grzybic skórnych dla bydła – Bovitrichovac II
– dla zwierząt futerkowych – Alopevac
– dla kotów – Felisvac
– parwowirozy psów – Parvoglobulina

W/w. preparaty po uprzedniej rejestracji są produkowane w Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet” w Puławach