Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Kierownik Katedry – dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, profesor uczelni

Pokój: 286 (CIW)

[Profil]

tel. 81 531 97 34


Od lewej – stoją: dr inż. Artur Przywara, dr hab. inż. Milan Koszel (prof. UP), prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, mgr inż. Jacek Ogrodniczek, mgr inż. Małgorzata Szwed, dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz (prof. UP), dr inż. Paweł Karpiński. Od lewej – siedzą: Marian Przywara, dr hab. inż. Magdalena Kachel-Górecka (prof. UP), dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk (prof. UP, Kierownik Katedry), prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, mgr inż. Lidia Duda. Nieobecni na zdjęciu: dr inż. Anna Krawczuk, prof. dr hab. inż. Janusz Nowak (profesor emerytowany).

 • Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

  Kierownik Zakładu – prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz

  Pokój: 273 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 36


  dr hab. inż. Magdalena Kachel-Górecka, profesor uczelni

  Pokój: 288 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 51


  dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni

  Pokój: 285 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 31


  dr inż. Artur Przywara, adiunkt

  Pokój: 276 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 32


  dr inż. Paweł Karpiński, asystent

  Pokój: 275 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 33


  mgr Karolina Sokal, doktorantka

  Pokój: 274 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 30


  prof. dr hab. inż. Janusz Nowak, profesor emerytowany

  Pokój: 275 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 33

 • Zakład Zarządzania Jakością i Procesami Produkcyjnymi

  Kierownik Zakładu – prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira

  Pokój: 287 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 35


  dr hab. inż. Milan Koszel, profesor uczelni

  Pokój: 276 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 32


  dr inż. Anna Krawczuk, adiunkt

  Pokój: 274 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 30


  mgr inż. Lidia Duda, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

  Pokój: 289 (CIW)

  tel. 81 531 97 29


  mgr inż. Jacek Ogrodniczek, asystent

  Pokój: 274 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 30


  mgr inż. Małgorzata Szwed, doktorantka

  Pokój: 275 (CIW)

  [Profil]

  tel. 81 531 97 33


  Marian Przywara, specjalista inżynieryjno-techniczny

  Pokój: 289 (CIW)

  tel. 81 531 97 29

 • W dniach 12-14 czerwca odbyło się dwunaste Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture – FMPMSA.

  W pierwszym dniu obrady odbywały się w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnego dnia zorganizowana została sesja wyjazdowa – tym razem w jednej z najnowocześniejszych w Europie fabryk puszek do napojów – Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o. Trzeci dzień był przeznaczony na wyjazd studyjny w ramach którego uczestnicy zapoznali się z Gospodarstwem Doświadczalnym UP w Lublinie w Czesławicach, działalnością Zajazdu Rybackiego Pustelnia w Woli Rudzkiej i wąwozami lessowymi w Kazimierzu Dolnym. Wyjazd zakończył się na zamku w Janowcu.

  Na sympozjum zarejestrowało się ponad 80 osób z 16 krajów. Wygłoszono 55 referatów. Tematyka przedstawionych referatów obejmowała zagadnienia dotyczące zrównoważenia procesów i techniki w obszarze rolnictwa i gospodarki rolno-żywnościowej.

  Znaczący wkład w organizację sympozjum wniosła firma Ball Packaging Europe Lublin. Na terenie fabryki odbywały się sesje referatowe. W przerwie między obradami uczestnicy zwiedzili linie produkcyjne tej najnowocześniejszej fabryki koncernu Ball Packaging.

  Organizatorami sympozjum była Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie wraz z Walloon Agricultural Research Centre z Gembloux w Belgii oraz Oddziałem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Lublinie. Od strony naukowej patronował tym działaniom EurAgEng (European Society of Agricultural Engineers). Sympozja odbywają się od 1994 roku. Trzykrotnie były organizowane za granicą – dwa razy w Gembloux i raz w Bari.

  Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem Rektora UP w Lublinie, prof. dr. hab. dr. h.c. Krzysztofa Kowalczyka, a także patronatami honorowymi Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka.

  Sympozjum nie odbyłoby się gdyby nie wsparcie firm i urzędów współpracujących od wielu lat z Katedrą Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Były to: Agroplast Marcin Łopąg; Gravit Sp. z o.o.; Kuhn-Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.; Noyen Sp. z o.o.; Raiffeisen Waren Sp. z o.o.; Rolniczy Przegląd Techniczny – Wydawnictwo APRA; Same Deutz-Fahr Polska Sp. z o.o. i Traktor 24.pl a także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

  Informacje szczegółowe o prezentowanych referatach, wydawanych publikacjach oraz zdjęcia z sympozjum można znaleźć na stronie. [21.06.2024]

 • W dniach 12-14 czerwca 2024 r. w Lublinie odbędzie się XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pn. Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym –  Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture (FMPMSA). Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem: https://up.lublin.pl/fmpmsa/ [30.10.2023]
 • Konsultacje

  Wykaz konsultacji prowadzonych przez poszczególnych pracowników Katedry w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024:

  • prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira – wtorek 9:00-11:00 oraz sobota 15:00-17:00 (dni zjazdowe)
  • prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz – poniedziałek 9:00-10:00 oraz wtorek 9:00-10:00
  • dr hab. inż. Magdalena Kachel-Górecka, prof. uczelni – czwartek 13:00-15:00 
  • dr hab. inż. Milan Koszel, prof. uczelni – wtorek 10:00-11:00 oraz czwartek 9:00-10:00
  • dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni – poniedziałek 13:00-14:30
  • dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, prof. uczelni – poniedziałek 9:00-11:00
  • dr inż. Paweł Karpiński – czwartek 10:40-12:10
  • dr inż. Anna Krawczuk
  • dr inż. Artur Przywara – środa 11:00-12:00 oraz czwartek 10:00-11:00
  • mgr inż. Jacek Ogrodniczek – środa 11:00-13:00
  • mgr Karolina Sokal – czwartek 10:40-12:10
  • mgr inż. Małgorzata Szwed – poniedziałek 15:00-17:00
 • Materiały dla studentów

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA i BADAWCZA

Pracownicy katedry reprezentują pięć dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria mechaniczna; rolnictwo i ogrodnictwo, ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Badania naukowe ukierunkowane są na zarządzanie procesami produkcyjnymi i eksploatację maszyn i urządzeń rolniczych oraz ekoenergetycznych. W ramach tej tematyki pracownicy realizują główne zadanie badawcze pn. „Optymalizacja procesów produkcyjnych w rolnictwie w aspekcie środowiskowym i jakości pozyskiwanych surowców”. Ponadto realizowane są trzy niżej wymienione zadania badawcze:

 • Efektywność ekonomiczna i ekologiczna energetycznego wykorzystania surowców roślinnych oraz procesów technologicznych.
 • Biologiczne, jakościowe i ekonomiczne aspekty stosowania biostymulatorów w uprawie roślin.
 • Ocena technik i technologii aplikacji agrochemikaliów w aspekcie jakości pozyskiwanych surowców i produktów rolniczych.

Katedra dysponuje specjalistycznymi laboratoriami:

 • technik aplikacji agrochemikaliów,
 • nawożenia mineralnego,
 • odnawialnych źródeł energii.

Od 2000 roku w katedrze wykonano 13 prac doktorskich, 6 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, 3 tytuł profesora nauk rolniczych i 1 tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. W okresie 2000-2019 zrealizowano dwa projekty badawcze przyznane przez NCBiR i jeden projekt międzynarodowy niewspółfinansowany w ramach współpracy z CRA-W w Gembloux. Dorobek naukowy pracowników katedry w latach 2000–2019 liczy ponad 700 oryginalnych prac twórczych (artykuły naukowe, monografie i rozdziały w monografiach) w tym 55 w czasopismach z obliczanym IF. W okresie tym zastrzeżono w Urzędzie patentowym 5 patentów i 5 wzorów użytkowych. Dodatkowo opublikowano blisko 200 artykułów popularnonaukowych.

Od 2006 roku organizowane są wspólnie z CRA-W Gembloux Międzynarodowe Sympozja „Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture”. Dwunasta edycja sympozjum FMPMSA odbyła się w 2024 roku w Lublinie.

Realizacja badań jest możliwa dzięki szerokiej współpracy z jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, w tym z:

 • „Angel Kanchev” University of Ruse, Bulgaria,
 • Agricultural University of Tirana, Albania,
 • Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Gembloux, Belgium,
 • Institute for Agricultural Engineering and Electrification, Ukraine,
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia,
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine,
 • University of South Bohemia in České Budějovice, the Czech Republic,
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia,
 • Technical University of Košice, Slovakia,
 • Technical University of Varna, Technological College of Dobrich, Bulgaria,
 • University of Bari “Aldo Moro”, Italy,
 • University of Botswana, Gaborone, Botswana,
 • University of Evora, Portugal,
 • University of Novi Sad, Serbia,
 • University of Szeged, Hungary,
 • University of Buenos Aires, Argentina,
 • Universidad del Salvador, Argentina.

Projekt „Kluczowe, długofalowe współdziałania dla opracowania innowacyjnego, ekologicznego podejścia w produkcji biostymulatorów” (BPI/PST/2021/1/00034/U/0000 1) dofinansowany przez NAWA w ramach programu Partnerstwa Strategiczne jest realizowany przez 4 uniwersytety. Liederem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska) a partnerami: University of South Bohemia in České Budějovice (Czechy), Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja), Universidad del Salvador (Argentyna). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2022 roku, a planowany termin zakończenia to 30 czerwca 2024 roku. Na realizację poszczególnych zadań NAWA przyznała kwotę 1 044 492,21 PLN.

[Strona internetowa projektu]


Projekt „Zastosowanie biostymulatorów w uprawie soi”, którego koordynatorem jest prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi na Wydziale Inżynierii Produkcji, otrzymał dofinansowanie NAWA w wysokości 15 680,00 zł.

NAWA: Program: Wspólne Projekty Badawcze. Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Belgią-Walonią 2019


Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych:

 • Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego.
 • Organizator konferencji: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
 • Termin realizacji projektu: 01.03.2020-31.10.2021
 • Dofinansowanie MNiSW: 150 000,00 zł
 • Całkowita wartość projektu: 290 000,00 zł

Celem projektu jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu roli inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz możliwości zastosowania nauk inżynieryjno-technicznych w praktyce.

Konferencja umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami zarówno z Polski jak i innych krajów oraz przedstawicielami jednostek rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorcami, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogłyby zostać zaadaptowane w gospodarce krajowej i zagranicznej, szczególnie w branżach związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Podczas 2-dniowej konferencji zostanie wygłoszonych 60 referatów w ramach sesji tematycznych oraz plenarnych w 4 sekcjach tematycznych. Dodatkowo w trakcie trwania konferencji wyniki badań naukowych zostaną zaprezentowane na 50 posterach w ramach wyznaczonych sesji posterowych.

Zakładanym efektem projektu będzie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, dotyczący konieczności ochrony komponentów środowiska poprzez wdrażanie innowacyjnych technik i technologii przy zastosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • XII International Symposium FMPMSA – Lublin 2024

  XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Zarządzanie techniką i procesami w rolnictwie zrównoważonym” odbyło się w dniach 12-14 czerwca 2024 roku w Lublinie.

  Materiały konferencyjne z XII International Scientific Symposium FARM MACHINERY AND PROCESS MANAGEMENT IN SUSTAINABLE AGRICULTURE ukażą się wkrótce.

 • Polish-Portugal Workshop "Sustainable agriculture" – Evora (Portugalia) 2013

  Ze strony polskiej w warsztatach udział wzięli przedstawiciele naszej Katedry: prof. Edmund Lorencowicz, prof. Józef Sawa i dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk oraz prof. Janusz Gołaszewski z UW-M i prof. Stanisław Gędek z Politechniki Rzeszowskiej.

  [Materiały konferencyjne z warsztatów SUSTAINABLE AGRICULTURE – POLAND AND PORTUGAL]

  Zdjęcia z wydarzenia:

Katedra funkcjonuje samodzielnie od 1 października 1997 roku decyzją Senatu Akademii Rolniczej w Lublinie. Jej korzenie sięgają jednak roku 1946, kiedy to na Wydziale Rolnym UMCS utworzono Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego. W 1950 roku Zakład został przekształcony w Katedrę Mechanizacji Rolnictwa. W 1962 roku powołano w Katedrze Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych, który jest bezpośrednim prekursorem Katedry. Formalnie Zakład zaczął funkcjonować dwa lata później, kiedy jego kierownikiem został doc. dr hab. Jacek Orzechowski, który pełnił tę funkcję do 1989 roku. W latach 1989-1995 Zakładem kierował prof. dr hab. Kazimierz Tomaszewski. Po jego przejściu na emeryturę w 1995 roku kierownictwo Zakładu powierzono ówczesnemu dr hab. inż. Mieczysławowi Szpryngiel, który kierował katedrą do 2013 roku. W 1997 r. Zakład przekształcono w Katedrę, a w 2002 r. zmieniono nazwę na Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej. W tym samym roku również w ramach Katedry powołano Zakład Zarządzania Jakością pod kierownictwem prof. dr hab. Józefa Sawy. Kolejna zmiana nazwy uwzględniająca zakres badań naukowych i działalności dydaktycznej nastąpiła  15 listopada 2012 roku. Zmieniono drugi cżłon nazwy i obecnie  jest to Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Od września 2013 do 2015 roku Katedrą kierował prof. Józef Sawa. Od 2015 roku funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, prof. uczelni. Aktualnie (październik 2023) w Katedrze zatrudnionych jest 12 pracowników, w tym na stanowiskach naukowo-dydaktycznych dwóch profesorów tytularnych, czterech doktorów habilitowanych, trzech doktorów, jeden magister oraz dwóch specjalistów technicznych.

W latach 2000-2013 w Katedrze wykonano 16 prac doktorskich i uzyskano trzy tytuły profesora nauk rolniczych. Zgłoszono jeden wniosek do Urzędu Patentowego, jeden patent międzyanrodowy i realizowano dwa granty NCBiR oraz  grant międzynarodowy w ramach współpracy z CRA-W w Gembloux.

Od 2006 roku organizowane są wspólnie z CRA-W Gembloux Międzynarodowe Sympozja “Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture”. Dwunasta edycja sympozjum FMPMSA odbyła się w 2024 roku w Lublinie.

Zgodnie z zarządzeniem rektora UP od 15 listopada 2012 roku katedra nosi nazwę Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi.

Kierownicy Zakładu/Katedry

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Orzechowski (1923-1989) – Pierwszy Kierownik Zakładu Eksploatacji Sprzętu Rolniczego (1966-1989)

  Urodził się 29 kwietnia 1923 r. w Łupinach (woj. siedleckie). Zmarł 24 maja 1989 r. w Lublinie.

  Mgr inż. Wydz. Rolnego UMCS (1950), dr nauk rolniczych Wydz. Rolniczego WSR (1960), dr hab. nauk rolniczych w zakresie mechanizacji rolnictwa tego Wydz. (1965), prof. nadzw. (1969), prof. zw. (1975)

  Asystent Katedry Maszynoznawstwa Ogólnego Wydz. Rolnego UMCS (1950-1960), adiunkt Kat. Mechanizacji Rolnictwa Wydz. Rolniczego WSR (1961-1965), docent, kierownik Zakładu Eksploatacji Maszyn Rolniczych (1966-1989), prodziekan Wydz. Rolniczego (1960-1963), zastępca dyr. Inst. Mechanizacji Rolnictwa (1963-1969), dziekan Wydziału Techniki Rolniczej (1969-1972), prorektor ds. nauki (1972-1975), dyr. Inst. Mechanizacji Rolnictwa (1976-1982), kierownik Międzyuczelnianego Studium Pedagogicznego (1986-1989).

  Prezes ZNP (1955-1959), przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego (1977-1987), przewodniczący Krajowego SITR, Sekcja Mechanizacji Rolnictwa (1970-1973), przewodn. Zespołu Filmu Badawczego PAN (1977-1989), członek Rady Głównej Szkol. Wyższ. i Nauki (1972-1976), przewodn. Zespołu Technologii Kształcenia, zastępca przewodn. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1975-1981), sekretarz Głównej Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (1974-1978).

  Autor lub współautor ponad 500 publikacji z zakresu mechanizacji rolnictwa, dydaktyki szkoły wyższej, a także 8 podręczników i skryptów, 19 filmów dydaktycznych i dokumentalnych. Kierownik 95 prac magisterskich, promotor 20 przewodów doktorskich, opiekun 8 przewodów habilitacyjnych.

  Żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

  Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1959), Złoty Krzyż Zasługi (1961), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1969), „Zasłużony Nauczyciel PRL” (1974), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1979)

 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Tomaszewski (1925-2003) – Kierownik Zakładu Eksploatacji Sprzętu Rolniczego (1989-1995)

  Urodził się 20 stycznia 1925 r. w Radawcu (woj. lubelskie). Zmarł 24 listopada 2003 roku w Lublinie.

  Mgr inż. Wydz. Rolnego UMCS (1951), dr nauk rolniczych Wydz. Rolniczego WSR (1969), dr hab. nauk technicznych w zakresie mechanizacji rolnictwa Wydz. Techniki Rolniczej (1976), prof. nadzw. (1986), prof. zw. (1994).

  Asystent Katedry Ogólnej Uprawy i Hodowli Roślin Wydz. Rolnego UMCS (1949-1952), agronom Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Lublinie (1952-1955); wiceprezes ds. mechanizacji Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Lublinie (1961-1966); St. asystent ds. mechanizacji w Zakładzie Szkolenia Praktycznego WSR (1966-1969); adiunkt w Zakładzie Eksploatacji Sprzętu Rolniczego na Wydziale Techniki Rolniczej (1969-1977); docent w tymże Zakładzie (1977-1986); zastępca dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa ds. dydaktyki (1976-1982); prodziekan Wydziału Techniki Rolniczej (1984-1990); kierownik Zakładu Eksploatacji Sprzętu Rolniczego IMR (1989-1995). W 1995 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal aktywnie uczestniczył w pracach Katedry, czego wyrazem jest jego udział w projektach badawczych KBN. Prezes wydziałowej organizacji ZNP (1976-1980).

  Poseł na Sejm PRL (1957-1961); członek WRN i przew. Komisji Rolnej i Leśnej WRN (1961-1966); przew. Zespołu ds. mechanizacji i budownictwa przy wojewodzie lubelskim (1986-1989); członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN (1985-1989); członek sekcji Techniki Rolniczej KBN (1991-1993).

  Autor ponad 140 publikacji z zakresu technologii prac maszynowych, transportu rolniczego, organizacji i ekonomiki mechanizacji w gospodarstwach indywidualnych, w tym 3 podręczników i 3 skryptów. Kierownik 38 prac magisterskich, promotor 2 przewodów doktorskich.

  Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1957), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1963), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1989).

 • Prof. dr hab. inż. Mieczysław Szpryngiel (1943-2020) – Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej (1995-2013)

  Urodził się 10 sierpnia 1943 r. w Łucku.

  Studia w latach 1963-1968 odbył na Wydziale Rolniczym WSR w Lublinie. Doktorant studiów stacjonarnych na Wydziale Techniki Rolniczej AR w Lublinie (1970-1974); st. asystent (1975-1976); adiunkt (1976-1994); prof. nadz. AR (1994-2004); prof. zw. (od 2004); prodziekan Wydz. Techniki Rolniczej (1993-1999); dziekan Wydz. Inżynierii Produkcji (1999-2005).

  Autor i współautor ponad dwustu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu nowych technologii kombajnowego zbioru nasion roślin niezbożowych, traw nasiennych, prosa, kanaru i nowych dwuzerowych odmian rzepaku. Popularyzator i entuzjasta wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym energii słońca i wiatru. Współautor 1 podręcznika; autor 2 patentów i 14 wzorów użytkowych. Promotor 6 prac doktorskich, 35 prac magisterskich i 5 prac inżynierskich.

  Członek: Sekcji Mechanizacji Komitetu Techniki Rolniczej PAN (1993-1995 i 2003-2005); Ligi Obrony Kraju (od 1957); Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (od 1963); ZNP (od 1970); Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego (od 1997).

  Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1988); Złota odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (1976); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997); Złoty Medal „Za zasługi dla LOK” (2001); Złoty Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” (2002).

 • Prof. dr hab. inż. Józef Sawa (1945-2019) – Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi (2013-2015)

  Urodził się 21 sierpnia 1945 r. w Łopienniku Górnym, woj. lubelskie. W 1968 r. ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu. Pracę magisterską pt. „Postęp techniczny a produktywność w Kombinacie PGR Manieczki” napisał w Katedrze Ekonomiki i Organizacji AR w Poznaniu. W latach 1968-1990 pracował w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) w tym: do 1978 r. w Poznaniu, a następnie do 1990 r. w Zakładzie Oceny Sprzętu Rolniczego w Lublinie (z-ca kierownika Zakładu), a od 1991 r. w AR w Lublinie. Odbył roczny staż w USA (1971-1972).

  Stopień dr nauk rolniczych uzyskał w 1977 r. (IBMER Warszawa), po obronie pracy pt. „Analiza czynników warunkujących zakres koncentracji stada bydła w gospodarstwach wielkoobszarowych”, a w 1998 r. uzyskał stopień dr hab. w zakresie inżynierii rolniczej — organizacji ekonomiki mechanizacji rolnictwa, na podstawie dorobku naukowego i przedłożonej w AR Lublin rozprawy habilitacyjnej pt. „Mechanizacja produkcji i czynniki determinujące jej efektywność w gospodarstwach rodzinnych”.

  W 2004 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych, od 2010 prof. zwyczajny UP w Lublinie.

  W swoim dorobku naukowym posiadał 210 publikacji, w tym 88 samodzielnych, a 56 zaliczanych do oryginalnych prac twórczych. Był współautorem 1 skryptu, autorem lub współautorem 5 świadectw patentowych oraz zrealizował szereg opracowań niepublikowanych (ponad 200) dotyczących badań kwalifikacyjnych i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn rolniczych. Wypromował dwóch doktorów oraz był kierownikiem naukowym 56 prac magisterskich i 22 prac inżynierskich.

  Od lat współpracował z Agricultural Research Centre (W-CRA) Gembloux w Belgii oraz z ośrodkami naukowymi w kraju. Był przy tym wielokrotnym współautorem projektów realizowanych w IBMER Warszawa. Był uczestnikiem i koordynatorem realizowanych w ramach KBN projektów badawczych w tym:

  – Kierownik projektu badawczego 3 P06R 037 22 ( na lata 2002-2004) p.t. „Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych”,

  – Koordynator projektu międzynarodowego MNiSW: Decyzja NR 493/N-Belgia/2009/0 (na lata 2009-2012) p.t. „ Opracowanie metod i urządzenia do kompleksowych badań pracy rozpylaczy rolniczych oraz walidacja tych metod”.

  – Koordynator tematu badawczego KBN B1 / 2001-2002, realizowanego z W-CRA Belgia p.t. „Badania nad ekologicznie akceptowanymi technikami aplikacji agrochemikaliów w rolnictwie”

  Członek: Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Sekcji Mechanizacji przy Komitecie Techniki Rolniczej PAN oraz Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa przy Oddziale PAN w Lublinie.

  Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką IBMER Warszawa, odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

 • dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk – Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi (2015-)

  Urodził się 13 kwietnia 1973 roku we Włodawie. W latach 1988-93 uczęszczał do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Korolówce. Po ukończeniu technikum w 1993 roku rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Techniki Rolniczej. Studia te ukończył w 1998 roku uzyskaniem stopnia mgr inż. w specjalności: Organizacja Produkcji i Technicznej Obsługi Rolnictwa. Pracę magisterską pod tytułem „Wpływ parametrów techniczno – eksploatacyjnych kombajnu Sampo na wielkość strat przy zbiorze mieszanek zbożowo – strączkowych” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczysława Szpryngiela.

  Po ukończeniu studiów w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Techniki Rolniczej na Akademii Rolniczej w Lublinie. W czasie studiów doktoranckich odbył roczną praktykę w USA zorganizowaną przez Uniwersytet Stanowy Columbus w stanie Ohio.

  W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych z zakresu Inżynierii Rolniczej o specjalności: Ekonomika i Organizacja Mechanizacji Rolnictwa na Akademii Rolniczej w Lublinie. Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem dr hab. inż. Józefa Sawy prof. nadzw. Akademii Rolniczej w Lublinie pod tytułem „Wpływ systemu produkcji rolniczej na efektywność mechanizacji w gospodarstwach rodzinnych”.

  W roku 2013 uzyskał stopień dr hab. w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność aplikacja agrochemikaliów, na podstawie dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Konwersja wyników badań pojedynczych rozpylaczy do identyfikacji pracy belki polowej opryskiwacza”.

  Od roku 2020 jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

  W 2003 roku rozpoczął pracę w Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej w Zakładzie Zarządzania Jakością na stanowisku asystenta, następnie w 2004 roku został mianowany na stanowisko adiunkta. Od 1 kwietnia 2011 roku został powołany na stanowisko kierownika Laboratorium Technik Aplikacji Agrochemikaliów w tejże katedrze.

  W swoim dorobku naukowym posiada 106 publikacji, 56 zaliczanych do oryginalnych prac twórczych. Jest współautorem 7 rozdziałów w monografiach naukowych, współautorem 5 patentów, 3 wzorów użytkowych i 5 wzorów przemysłowych. Był promotorem zakończonego doktoratu, promotorem 35 prac magisterskich, 62 prac inżynierskich.

  Był recenzentem w dwóch przewodach habilitacyjnych, sekretarzem przewodu habilitacyjnego, recenzentem w trzech przewodach doktorskich.

  Odbył staże naukowe:

  • Centre Wallonde Recherches Agrronomiques Gembloux, Belgia
  • Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja,
  • Politechnika Koszalińska – Katedra Agrobiotechnologii
  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów

  W latach 2010 – 2019 był członkiem rady programowej kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

  Od 2019 roku jest przewodniczącym rady programowej kierunku Inżynieria Rolnicza i Leśna oraz od 2022 roku kierunku Technika Rolnicza i Agrotronika.

  • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa
  • Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej
  • Członek International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering
  • Członek Komitetu Inżynierii Rolniczej
  • Członek Senackiej Komisji ds. Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Odznaczony medalem brązowym za długoletnią służbę oraz medalem Unii Lubelskiej.

  Uczestnik w zespołach badawczych:

  • Projektu badawczego KBN nr 5 PO6F01216 pt.: „Nowe metody badania nakładów materiałowo-energetycznych i oceny energochłonności produkcji w gospodarstwach rolniczych” IBMER Warszawa, 1999-2001.
  • Projektu badawczego KBN Nr 3 P06R 037 22 pt.: „Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych, na jakość surowców rolniczych” (Akademia Rolnicza w Lublinie, 2002-2004 r.)
  • Projektu badawczego – NCBiR nr NR 120043 06/2009 pt. „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych” Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (dawny IBMER), 2009-2012.
  • Jako główny wykonawca w międzynarodowym projekcie MNiSW 493/N-Belgia/2009/0 „Opracowanie metod i urządzenia do kompleksowych badań, jakości pracy rozpylaczy rolniczych oraz walidacja tych metod”, 2009-2012 r.
  • Projektu badawczego programu NAWA, Wspólne Projekty Badawcze. Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Belgią-Walonią 2019, „Zastosowanie biostymulatorów w uprawie soi”.
  • Projektu badawczego programu NAWA w ramach programu Partnerstwo Strategiczne. Projekt „Kluczowe, długofalowe współdziałania dla opracowania innowacyjnego, ekologicznego podejścia w produkcji biostymulatorów” (BPI/PST/2021/1/00034/U/00001) Rozpoczęcie projektu 2022 rok.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Adres: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

Sekretariat: pokój 289 (CIW)

E-mail:

Telefon: 81 531 97 29