Główne kierunki badań realizowanych w Zakładzie Aerobiologii dotyczą następujących zagadnień:

1. Badanie dynamiki alergennych ziaren pyłku i zarodników grzybów w aeroplanktonie Lublina
2. Stały monitoring pyłkowy – ustalanie zawartości ziaren pyłku w powietrzu w ciągu roku
3. Opracowywanie prognoz pyłkowych i kalendarzy pyłkowych dla drzew i roślin zielnych wywołujących alergie pyłkowe
4. Ocena wpływu czynników pogodowych na przebieg sezonów pyłkowych
5. Zależności między fenologią kwitnienia i pylenia wybranych drzew w różnych dzielnicach Lublina
6. Badanie wpływu zmian klimatu na sezony pyłkowe roślin

Badania umożliwiają ocenę stężenia ziaren pyłku roślin wiatropylnych oraz zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznym, co ma duże znaczenie dla alergologii, fenologii, ekologii, palinologii, fitopatologii oraz klimatologii. Uzyskane dane umożliwiają porównanie zawartości ziaren pyłku i spor w atmosferze różnych regionów Polski, a także różnych części Europy.  
Projekty badawcze:
a)    2007-2011 – Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe’ COST ACTION ESO603. Źródło finansowania: UE Projekt ‘EUPOL’
b)    2009-2012 – Prognozowanie dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego”;  źródło finansowania MNiSW Wykonawca, Nr projektu badawczego N305 3219/36.
c)     2019-2021 – CAMS_23 – Provision of EAN Observations, Vienna; źródło finansowania: Copernicus/ECMWF project

Wyniki badań są sukcesywnie publikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz stanowią podstawę rozpraw doktorskich i habilitacyjnych