Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

Przedmioty realizowane na Kierunku Architektura Krajobrazu:

Przestrzeń publiczna w krajobrazie otwartym,
Przydomowe tereny zieleni
Kształtowanie krajobrazu rolniczego

Główne nurty badawcze Zakładu skupiają się na problematyce związanej z kształtowaniem krajobrazu otwartego. Obejmują one również zagadnienia związane z projektowaniem przestrzeni publicznej oraz prywatnej w środowisku zurbanizowanym i na obszarach wiejskich. Zakład świadczy usługi badawczo-studialne oraz projektowe, szczególnie w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w krajobrazie wiejskim.

Zakład został powołana do studiów nad kształtowaniem krajobrazu otwartego. Świadczy także usługi badawczo-studialne oraz projektowe, szczególnie w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w krajobrazie wiejskim.

Historia Zakładu

Na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z dniem 26 czerwca 2009r. utworzono w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Pracownię Studiów Krajobrazowych Na kierownika Pracowni z dniem 1 października 2009r.s powołano architekta krajobrazu dr inż. Agnieszkę Kępkowicz.