Zakład Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej

Kierunek – Technologia żywności i żywienia człowieka

 • Technologia mleka
 • Technologia specjalizacyjna: technologia mleka i hydrokoloidów
 • Projektowanie środków spożywczych

Kierunek – Biotechnologia

 • Technologia specjalizacyjna: biotechnologia żywności

Kierunek – Towaroznawstwo

 • Podstawy technologii żywności
 • Projektowanie środków spożywczych
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Towaroznawstwo środków do produkcji żywności

Kierunek – Agronomia

 • Towaroznawstwo i przechowalnictwo płodów rolnych

Kierunek – Ochrona środowiska rolniczego

 • Podstawy przechowalnictwa i przetwórstwa

Kierunek – Ochrona środowiska – Zamość

 • Podstawy przechowalnictwa i przetwórstwa

Z pomieszczeń Zakładu korzysta Studenckie Koło Naukowe Technologii Żywności  

Pracownicy Zakładu Technologii Mleka i Hydrokoloidów zajmują się następującymi zagadnieniami:

 • właściwościami funkcjonalnymi składników żywności w tym: żelowaniem i tworzeniem pian,
 • fizykochemią układów białka-sacharydy,
 • reologią,
 • technologią serów topionych,
 • deserów mlecznych i napojów fermentowanych,
 • technologią margaryn i sosów.

Przykładowe osiągnięcia to:

 •  Opracowanie metody otrzymywania polimerów/agregatów białek serwatkowych, które można używać jako substancje żelującą lub zwiększającą lepkość. Metoda ta została opatentowana w USA (trzy patenty).
 • Opracowanie technologii produkcji analogów serów topionych z dodatkiem białek serwatkowych lub ich polimerów.
 • Opracowanie technologii produkcji deserów mlecznych bez udziału polisacharydowych substancji zagęszczających i żelujących.
 • Opracowanie metody poprawy właściwości serów przy użyciu transglutaminazy.
 • Odkrycie szeregu interakcji pomiędzy białkami i sacharydami i ich wpływ na właściwości funkcjonalne białek.
 • Opracowanie nowej metody badania topliwości sera.
 • Opracowanie nowatorskiej metody otrzymywania napowietrzonych żeli z białek serwatkowych.
 • Opracowanie technologii otrzymywania deserów mlecznych przy wykorzystaniu zjawiska odwracania struktury żelu po jej zniszczeniu.
 • Sprzęt

  Oscylacyjny reometr dynamiczny RS-300 firmy HAAKE, www.thermo.com 

  Analizator tekstury TA-XT2i firmy Stable Micro Systems www.stablemicrosystems.com/

  Wiskozymetr rotacyjny DV-II + firmy Brookfield, www.brookfieldengineering.com/

  Elekroforezer Mini-PROTEAN 3 Cell and Systems firmy BioRad (BioRad Laboratories, Hercules, CA, USA), www.bio-rad.com/ 

  Zakład dysponuje własną salą ćwiczeniową i seminaryjną, salą magistrantów oraz laboratorium badawczym:

Propozycje dla przemysłu:
 • Wykonywanie analiz tekstury produktów.
 • Przeprowadzanie charakterystyki reologicznej produktów (lepkosprężystość, lepkość, charakterystyka płynów nieniutonowskich).
 • Dobór zagęstników i substancji żelujących (przemysł mleczarski, mięsny i inne).
 • Wpływ różnych czynników na właściwości reologiczne produktów (np. przechowywania, zmian mikrobiologicznych).
 • Ocena właściwości funkcjonalnych preparatów białek i polisacharydów (żelowanie, właściwości pianotwórcze, podwyższanie lepkości).
 • Doradztwo w sprawie wykorzystania preparatów białek serwatkowych do polepszenia właściwości funkcjonalnych i odżywczych produktów.
 • Analiza stabilności chemicznej i fizycznej suplementów diety dla sportowców i osób aktywnych fizycznie.

Decyzją JM Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie, prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego, zespół pracowników pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Mleko, został wydzielony z Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności i z dniem 1 stycznia 2007 roku utworzono w ramach Katedry Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów. W jego skład weszli pracownicy, którzy prowadzili wcześniej badania pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Mleko.