Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Higiena środowiska III  prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Zoosanitarne problemy środowiska I dr hab. Magdalena Pyrz
Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska I specjalność: zagrożenia środowiskowe prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Ochrona powietrza (przedmiot do wyboru) II prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

 

Kierunek: ZOOTECHNIKA

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Biologia rozrodu zwierząt III prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Higiena zwierząt V Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Profilaktyka zootechniczna V dr hab. Magdalena Pyrz
Profilaktyka chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących (fakultet) V dr hab. Beata Trawińska

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Biologia rozrodu II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

 

Kierunek: BIOLOGIA – BIOLOGIA STOSOWANA

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia środowiskowa V dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Mikrobiologia ogólna III dr hab. Henryk Krukowski
Biologia rozrodu (fakultet) V prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia stosowana II dr hab. Henryk Krukowski
Diagnostyka laboratoryjna II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Zoonozy- diagnostyka II dr hab. Beata Trawińska
Immunohematologia I specjalność: biologia sądowa Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Mikroorganizmy w diagnostyce sądowej IV specjalność: biologia sądowa dr hab. Henryk Krukowski
Modyfikacje farmakologiczne mechanizmów chorobotwórczości drobnoustrojów (fakultet) III prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Biologia sanitarna (fakultet) IV prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Prewencja okresu okołoporodowego u ludzi i zwierząt (fakultet) IV prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (fakultet) IV prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Zoonozy- diagnostyka II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Zoonozy- diagnostyka II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

 

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy III dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Zagrożenia w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) III prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) III prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Zasady postępowania ze zwierzętami V dr Paweł Różański
Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego V dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Zoonozy i bioasekuracja V dr Monika Bryl
Choroby odzwierzęce i bioasekuracja (przedmiot do wyboru) V dr Monika Bryl
Diagnostyka laboratoryjna VI prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Ocena ryzyka zawodowego VI prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
Środki ochrony indywidualnej VI prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy (fakultet B) VI prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Profilaktyka w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) VI prof. dr hab. Leszek Tymczyna

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Monitorowanie środowiska I dr Łukasz Wlazło
Zagrożenia cywilizacyjne I dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Medycyna katastrof II dr hab. Beata Trawińska
Komputerowe wspomaganie służb bezpieczeństwa i higieny pracy III prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

 

Kierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia I dr hab. Henryk Krukowski
Higiena zwierząt III dr Paweł Różański
Profilaktyka IV dr Paweł Różański
Biologia rozrodu zwierząt gospodarskich V prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

 

Kierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Choroby odzwierzęce II dr Paweł Różański

 

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia ogólna III dr hab. Henryk Krukowski
Zoohigiena i profilaktyka weterynaryjna IV dr hab. Magdalena Pyrz

 

Kierunek: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

studia stacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Ochrona zdrowia koni/Profilaktyka zootechniczna (przedmiot do wyboru) VII dr Paweł Różański

Kierunek: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Choroby koni II dr Paweł Różański

 

Kierunek: DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

studia stacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym I prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Higiena środowiska VI prof. dr hab. Leszek Tymczyna

studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Zoosanitarne problemy środowiska I dr hab. Magdalena Pyrz

 

Kierunek: ZOOTECHNIKA

studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia I dr Łukasz Wlazło
Biologia rozrodu IV prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Profilaktyka chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących (fakultet) VIII dr hab. Beata Trawińska

studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Biotechniki rozrodu II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

 

Kierunek: BIOLOGIA – BIOLOGIA STOSOWANA

studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia stosowana II dr Łukasz Wlazło
Analityka i diagnostyka laboratoryjna II prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Zoonozy- diagnostyka II dr hab. Beata Trawińska
Immunohematologia I specjalność: biologia sądowa Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Chemioterapeutyki w ochronie ludzi i zwierząt I dr Paweł Różański
Modyfikacje farmakologiczne mechanizmów chorobotwórczości drobnoustrojów (fakultet) III Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Biologia sanitarna (fakultet) IV prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Prewencja okresu okołoporodowego u ludzi i zwierząt (fakultet) IV Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (fakultet) IV Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Mikroorganizmy w diagnostyce sądowej (fakultet) IV specjalność: biologia sądowa dr hab. Henryk Krukowski

 

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy III dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Zagrożenia w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) III Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) III Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Zasady postępowania ze zwierzętami V dr Paweł Różański
Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego V dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Zoonozy i bioasekuracja V dr Monika Bryl
Choroby odzwierzęce i bioasekuracja (przedmiot do wyboru) V dr Monika Bryl
Ocena ryzyka zawodowego V prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
Środki ochrony indywidualnej VI Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy (fakultet B) VI Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Profilaktyka w środowisku pracy (przedmiot do wyboru) VI Prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Diagnostyka medyczna VII prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Monitorowanie środowiska I dr Łukasz Wlazło
Zagrożenia cywilizacyjne II dr hab. prof. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Medycyna katastrof II dr hab. Beata Trawińska

 

Kierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia niestacjonarne I stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Mikrobiologia I dr Łukasz Wlazło
Higiena zwierząt III dr Paweł Różański
Profilaktyka V dr Paweł Różański
Biologia rozrodu zwierząt gospodarskich V prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

Kierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot Semestr Prowadzący
Choroby odzwierzęce II dr Paweł Różański

Badania naukowe w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska są realizowane przez zespół specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, takie jak: weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska. Szereg badań dotyczy obszarów zdrowia zwierząt przy zachowaniu ich wysokiej produkcyjności oraz ochrony środowiska i toksykologii, związanych z biotechnologiami stosowanymi w monitorowaniu jakości środowiska a także neutralizowaniu powstających zanieczyszczeń z wykorzystaniem biofiltrów czy glinokrzemianów.

Badania w tym obszarze dotyczą między innymi:

 •  biotechnologii oczyszczania powietrza (biofiltracja)
 • wpływu czynników środowiska na wybrane parametry zdrowia i produkcyjności zwierząt;
 • przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska wokół obiektów inwentarskich i komunalnych;
 • zanieczyszczeń powietrza związanych z produkcją zwierzęcą i ich neutralizacji z wykorzystaniem biofiltrów i glinokrzemianów;
 • czynników etiologicznych mastitis u przeżuwaczy (głównie krów mlecznych);
 • stresu oksydacyjnego u zwierząt;
 • metali ciężkich w środowiskach niezurbanizowanych;
 • badań zanieczyszczenia środowiska formami rozwojowymi pasożytów, głównie pochodzącymi od drobiu oraz zwierząt futerkowych mięsożernych,
 • aktualnych zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych związanych ze środowiskiem hodowlanym zwierząt

Opracowano podręczniki i skrypty przeznaczone dla studentów ochrony środowiska, zootechniki oraz osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska, ujmując w nowoczesny sposób zagadnienia zarówno dla praktyków jak i teoretyków.

REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE:

 • Symbol tematu: ZKH/DS-1

Tytuł tematu: Wpływ czynników środowiskowych na zdrowotność i produkcyjność zwierząt gospodarskich

Kierownik tematu: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
 • Symbol tematu: ZKH/DS – 2

Tytuł tematu: Analiza antropopresji na terenach rolniczych i przemysłowych.

Kierownik tematu: dr hab. Magdalena Pyrz
 • Symbol tematu: ZKH/DS-4

Tytuł tematu: Wpływ hormonów metabolicznych na status układu rozrodczego wybranych gatunków zwierząt.

Kierownik tematu: prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
 • Symbol tematu: ZKH/DS-10

Tytuł tematu: Badanie procesów bioredukcji lotnych związków odorogennych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza przy zastosowaniu złóż biologicznych w chowie zwierząt i oczyszczalni ścieków.

Kierownik tematu: prof. dr hab. Leszek Tymczyna
 • Symbol tematu: ZKH/DS-11

Tytuł tematu: Badania nad fizjopatologią i środowiskowymi uwarunkowaniami powstawania schorzeń wymienia u przeżuwaczy

Kierownik tematu: dr hab.  Henryk Krukowski

 

W okresie ostatnich 10 lat realizowano w Katedrze projekty badawcze finansowane ze środków m.in.: KBN, MNiSzW, NCN, MEiN, MNiI np.:

 • 2 PO6Z 01027 – Badanie procesów eliminacji endotoksyn, bioaerozoli i gazowych zanieczyszczeń powietrza na złożach mineralno-organicznych w wylęgarni piskląt (2004-2007); Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tymczyna
 • PBZ – MeiN – 5/2/2006 – Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej (2007-2010); Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tymczyna
 • N 311 01532/1405 – Wpływ biologicznego oczyszczania powietrza na zdrowie i produkcyjność tuczników (2007-2008); Kierownik: dr Anna Chmielowiec-Korzeniowska
 • N N305 410738  – Wpływ dodatku bentonitu do karmy na poziom uwalniania amoniaku z kału norek (Mustella vison) a wybrane wskaźniki ich zdrowia i produkcyjności (2010-2011); Kierownik: dr hab. prof. UP Bożena Nowakowicz-Dębek
 • N N209 755940 – Zastosowanie nanotechnologii w procesie biofiltracji powietrza przy utylizacji odpadów zwierzęcych (2011-2014); Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tmyczyna
 • 2013/11/B/NZ7/01690 – Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor mikroflory patogennej dla zwierząt i ludzi (2014-2017); Kierownik: dr Paweł Różański
 • BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016 – Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo (2016-2019); Kierownik: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
 • Rok 2015

  1. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, BEATA TRAWIŃSKA, MAREK BABICZ, MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ, PAWEŁ RÓŻAŃSKI, MARCIN PASTWA.: Changes in hematological and immunological indices in piglets transferred from the rearing unit to the fattening unit. Med. Weter. 2015, Vol. 71, Nr 7, 428-431
  2. BEATA TRAWIŃSKA, MILENA JÓZWIK, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, JERZY LECHOWSKI, LESZEK TYMCZYNA, MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ. Effect of pig farm on microbial contamination of soil. Ann. Anim. Sci. 2015, Vol. 15, No 1, 165-17
  3. ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, MARTA FIOŁKA, HENRYK KRUKOWSKI, ANDRZEJ ZOŃ, BEATA TRAWIŃSKA, MONIKA BRYL. The effect of sodium bentonite supplementation in the diet of mink ( Neovison vison) on the microbiological quqlity of feed and animal health parameters. Slov. Vet. Res. (Eng. print ed.) 2015, Vol. 52, No 4, 165-171
  4. ANDRZEJ KOMOSA, IGNACY KITOWSKI, JOLANTA ORZEŁ, GRZEGORZ PITUCHA, JAN SOLECKI, MARCIN CHRAPOWICKI, PAWEŁ RÓŻAŃSKI, MARIAN FLIS. Concentration of selected radionuclides in skulls of European badger Meles meles from eastern Poland. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2015, Vol. 39, nr 5, 600-605
  5. E. PUACZ, W. M. ILCZYSZYN, M. KOSECKA, A. BUDA, W. DUDZIAK, K. POLAKOWSKA, T. PANZ, A. BIAŁECKA, A. KASPROWICZ, ANDRZEJ LISOWSKI, HENRYK KRUKOWSKI, V. CUTERI, J. MIĘDZYBRODZKI. Clustering of Staphylococcus aureus bovine mastitis strains from regions of Central-Eastern Poland based on their biochemical and genetic characteristics. Pol. J. Vet. Sci. 2015, Vol. 18, No. 2, 333-342
  6. VIRGINIA DE VITO, BEATA ŁEBKOWSKA-WIERUSZEWSKA, AHMED SHABAN, CEZARY JACEK KOWALSKI, ANDRZEJ LISOWSKI, MARIO GIORGI. Pharmacokinetic profiles of the analgesic flupirtine in dogs after the administration of four pharmaceutical formulations. Vet. Anaesth. Analg. (Online) 2015, Vol.42, nr 6, 629-637
  7. KATARZYNA OGNIK, IWONA SEMBRATOWICZ, EWELINA CHOLEWIŃSKA, ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, RADOSŁAW SZLĄZAK, KRZYSZTOF TUTAJ. The effect of chemically – synthesized silver nanoparticles on performance and the histology and microbiological profile of the jejunum in chickens. Annals of Animal Science, 2015
  8. CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA A., TYMCZYNA L., BARTECKI P., DOBROWOLSKA M., BANACH M., DRABIK A., PYRZ M., PULIT J. Dezodoryzacja powietrza w oczyszczalni ścieków za pomocą otwartego biofiltra. Przem. Chem. 6, 1014 – 1018, 2015
  9. HALINA PAWLAK, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, MAREK ŚCIBISZ, PIOTR MAKSYM. Monitorowanie zagrożeń w środowisku pracy nauczyciela akademickiego – Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników / Redakcja Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski – Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa. – 11-16 – (rozdział w monografii) 2015
  10. ŁUKASZ WLAZŁO, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, AGNIESZKA BUCZAJ, HALINA PAWLAK. Porównanie właściwości biobójczych czosnku (Pallium L.) w zależności od odmiany hodowlanej wobec szczepów mikroorganizmów Staphylococcus aureus i Candida albicans. Edukacja i Zdrowie. Wielkość perspektyw. Red. Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski, (rozdział w monografii) 2015

 • Rok 2014

  1. BANASZKIEWICZ T., KRUKOWSKI H. Chorobotwórczość MRSA dla ludzi i zwierząt. Medycyna Weterynaryjna, 2014, 70, 3, 151-156
  2. JAGIELSKI T., PUACZ E., LISOWSKI A., SIEDLECKI P., DUDZIAK W., MIĘDZOBRODZKI J., KRUKOWSKI H. Antimicrobial susceptibility profiling and genotyping of Staphylococcus aureus isolates from bovine mastitis in Poland. Journal of Dairy Science 2014, 97, 6122-8
  3. WLAZŁO Ł., NOWAKOWICZ-DĘBEK B., TYMCZYNA L., KWIECIEŃ M., BIS-WENCEL H., TRAWIŃSKA T. Zastosowanie bentonitu sodowego jako sorbentu amoniaku. Przemysł chemiczny 2014, 93, 8, 1383- 1385
  4. TRAWIŃSKA B., JÓZWIK M. Zanieczyszczenia bakteryjne gleby w fermie lisów srebrzystych. Medycyna Weterynaryjna 2014, 70, 8, 506-510
  5. VIRGINIA DE VITO, BEATA ŁEBKOWSKA-WIERUSZEWSKA, ACHMED SHABAN, ANDRZEJ LISOWSKI, CEZARY J. KOWALSKI, MARIO GIORGI. Pharmacokinetic profiles of the analgesic flupirtine in dogs after the administration of four pharmaceutical formulations. Veterynary Anaesthesia and Analgesia 2014, 12, 1-9
  6. BABICZ M., CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA A., PASTWA M., ROZEMPOLSKA-RUCIŃSKA I. Wymagania dotyczące dobrostanu i ochrona środowiska w produkcji świń. [AUT.]. – W: Hodowla i chów świń / pod red. Marka Babicza – Lublin : Wydawnictwo UP. – S. 211-234 – ISBN 978-83-7259-221-7 2014

 • Rok 2013

  1. PAWEŁ RÓŻAŃSKI, BRYGIDA ŚLASKA, DOROTA RÓŻAŃSKA. Prevalence of yeasts in English full blood mares. MYCOPATHOLOGIA 2013, 175, 3, 339-344
  2. HENRYK KRUKOWSKI, ANDRZEJ LISOWSKI, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO. Susceptibility of Prototheca zopfi i strains isolated from cows with mastitis to chlorhexidine and iodine. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 2013, 37, 106-108
  3. HANNA BIS-WENCEL, KRZYSZTOF LUTNICKI, AGNIESZKA ROWICKA, MONIKA BRYL, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK. Ghrelin concentration in half-blood jumping horses during moderate and intense training exercise. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2013, 57, 443-447
  4. BEATA TRAWIŃSKA, ANTONI POLONIS, JERZY LECHOWSKI, LESZEK TYMCZYNA, RYSZARD BOROWSKI, KATARZYNA GIZIŃSKA. Effect of the addition of magnesium salt to a feed mixture on intestinal, microflora, health and production of sows. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2013, 57, 69-72
  5. BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, HENRYK KRUKOWSKI, HANNA BIS-WENCEL. Ocena skuteczności stosowania bentonitu sodowego w ograniczaniu emisji gazowych nieorganicznych zanieczyszczeń uwalnianych z hodowli norek. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2013, 92, 5, 736-739
  6. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, MARCIN BANACH, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ KRZOSEK, JOLANTA PULIT. Biofiltracja związków siarki powstających w procesie utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2013, 92, 6, 1014-1017
  7. MARCIN BANACH, JOLANTA PULIT, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA. Otrzymywanie srebra nanostrukturalnego metodą redukcji chemicznej. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2013, 92, 6, 936-940
  8. MARCIN BANACH, JOLANTA PULIT, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA Wykorzystanie naturalnego stabilizatora białkowego w procesie otrzymywania srebra nanostrukturalnego. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2013, 92, 5, 833-836
  9. BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ANDRZEJ ZOŃ, ANDRZEJ JAKUBCZAK, WIOLETTA WNUK. Hematological parameters of wild and farm mink, red fox and raccoon dog. MEDYCYNA WETERYNARYJNA 2013, 69, 1, 40-42
  10. HENRYK KRUKOWSKI, ANDRZEJ LISOWSKI, MAGDALENA DOBROWOLSKA. Porównanie aktywności enzymów hydrolitycznych grzybów drożdżopodobnych izolowanych z przypadków mastitis u krów. MEDYCYNA WETERYNARYJNA 2013, 69, 7, 436-438
  11. LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, ZBIGNIEW PALUSZAK, MAGDALENA DOBROWOLSKA, MARCIN BANACH, JOLANTA PULIT. Use of biofiltration in rendering plants. ACTA BIOCHIMICA POLONICA 2013, 60, 4, 747-751
  11. PAWEŁ RÓŻAŃSKI, BRYGIDA ŚLASKA, DOROTA RÓŻAŃSKA. Current status of prevalence of yeast-like fungi in the environment of horses bred in Poland / Aktualny status występowania grzybów drożdżopodobnych w środowisku hodowlanym koni w Polsce. Annals of Animal Science 2013, 13, 2, 365–374
  12. BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, LESZEK GACEK, WIOLETTA WNUK. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w fermowej hodowli królików. Profilaktyka chorób królików. Wyd. UP we Wrocławiu 2013, 9, 111-120

 • Rok 2012

  1. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, MAREK BABICZ. Assessment of selected parameters of biochemistry, hematology, immunology and production of pigs fattened in different seasons, ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING 2012, 55, 469-479
  2. HANNA BIS-WENCEL, KRZYSZTOF LUTNICKI, AGNIESZKA ROWICKA, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, MONIKA BRYL. Effort of varying intensity as a factor influencing the variability of selected biochemical blood parameters of jumping horses, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2012, 56, 225-229
  3. BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ANNA ŚMIECH, ANDRZEJ ZOŃ, HANNA BIS-WENCEL, OLGA ONDRASOVICOVA, ŁUKASZ WLAZŁO, WIOLETTA WNUK. Pathomorphology and immunohistochemistry of tissues of mink (Neovison vison) fed blood plasma supplemented diet at breeding season preparation period, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2012, 56, 393-397
  4. BEATA TRAWIŃSKA, JERZY LECHOWSKI, ANTONI POLONIS, MARTA KOWALECZKO. Effect of feed supplemented with vitamin C on microbial flora of swine faeces and blood morphology, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2012, 56, 2 , 171-175
  5. TERESA BOMBIK, ELŻBIETA BOMBIK, AGNIESZKA FRANKOWSKA, BEATA TRAWIŃSKA, LEON SABA. Effect of herbal exstacts on some haematological parametrs of caves during rearing, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2012, 56, 655-658
  6. HENRYK KRUKOWSKI, ANDRZEJ LISOWSKI, BOŻENA NOWAKOWICZ –DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO. Enzymatic Activity of Prototheca zopfii Strains Isolated from Cows with Mastitis, Polish Journal of Microbiology, 2012, 61, 217–218
  7. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, LESZEK TYMCZYNA, AGATA DRABIK, ŁUKASZ KRZOSEK, MARCIN BANACH, JOLANTA PULIT. Emisja organicznych związków gazowych (VOCs) i związków siarki w procesie utylizacji padłych zwierząt, Przemysł Chemiczny 2012, 91, 5, 706-709
  8. JOLANTA PULIT, MARCIN BANACH, LESZEK TYMCZYNA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA. Stan badań i kierunki zmian w otrzymywaniu nanostrukturalnego srebra, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 5, 929-936
  9. MAREK BABICZ, EWA SKRZYPCZAK, BARBARA REJDUCH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, KAROLINA KASPRZAK. Effect of thermal stress on reproductive performance parameters of sows with defined genotype at the RYR1 locus, Annals of Animal Science 2012, 12, 3, 1642-3402
  10. KRZYSZTOF GÓRSKI, LEON SABA. Changes in the level of selected hematological and biochemical parameters in the blood of dairy cows in cental-eastern Poland, ACTA VETERINARIA-BEOGRAD 2012, 62, 4, 421-428
  11. ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA. Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w procesie utylizacji, opracowanie metod oczyszczania powietrza, Nauka, transfer, rozwój, Wyd. Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. Lublin, 2012, ark. 2
  12. BEATA TRAWIŃSKA, LEON SABA, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK. Wentylacja w budynkach inwentarskich, Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich, Bydło, kozy i owce, Systherm, Poznań, 2012, ark. 1

 • Hematologiczna i biochemiczna analiza krwi zwierząt pod kątem profilu narządowego (m.in.: konie, krowy, owce, świnie, psy, koty)
 • Oznaczanie grup krwi u ludzi i zwierząt (badania naukowe)
 • Badanie mikrobiologiczne mleka krów w kierunku mastitis
 • Diagnostyka mikrobiologiczna (antybiogramy)
 • Badanie skuteczności działania preparatów dezynfekujących
 • Mikrobiologiczne badanie pasz zgodnie z PN
 • Ocena stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń użyteczności publicznej oraz budynków inwentarskich
 • Ocena stanu sanitarnego wentylacji i skuteczności dezynfekcji
 • Badanie jakości mikrobiologicznej: powietrza, wody, gleby, powierzchni
 • Pomiary lotnych związków organicznych oraz amoniaku z wykorzystaniem detektorów gazu w powietrzu
 • Ocena warunków środowiska pracy: pomiary SCB, hałasu słyszalnego oraz zapylenia powietrza metodą grawimetryczną
 • Biotechnologia w oczyszczaniu powietrza, biofiltracja
 • Doradztwo w zakresie warunków utrzymania ptaków dziko-żyjących, w okresie ich leczenia i rehabilitacji
 • Diagnostyka mykologiczna chorób układu powłokowego i schorzeń układowych zwierząt
 • Doradztwo, ekspertyzy i oceny oddziaływania obiektów hodowlanych ferm na środowisko
 • Doradztwo w zakresie sytemu zarządzania środowiskiem w świetle normy ISO 14001
 • Doradztwo i wykonanie raportów w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza – program ATMOTERM EK 100 EKW i Operat FB
 • Wykonywanie opinii, ekspertyz, sporządzanie raportów w zakresie prowadzonej tematyki badawczej
 
 • Współpracujemy – jako jednostka organizacyjna oraz indywidualni eksperci – z wieloma przedsiębiorstwami. W zakresie podobnych badań Katedra deklaruje chęć współpracy z innymi partnerami.
   

Kontakt:
Kierownik katedry
prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Tel: 81-445-69-74

e-mail: leszek.tymczyna@up.lublin.pl