Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

Pracownia wykorzystywana jest do celów dydaktycznych, przy realizacji przedmiotów:

 • Zioła i rośliny lecznicze
 • Technologie uprawy ziół
 • Produkcja i jakość ziół
 • Rośliny zielarskie w żywieniu
 • Produkty zielarskie
 • Towaroznawstwo zielarskie
 • Towaroznawstwo produktów zielarskich
 • Opakowalnictwo
 • Metody badawcze surowców i produktów rolniczych
 • Dolistne dokarmianie roślin
 • Metabolity roślinne
 • Odnawialne źródła energii
 • Biochemia zagrożeń

W pracowni prowadzone są badania z zakresu oceny fitochemicznej roślin leczniczych. Dotyczą one określenia wpływu różnorodnych czynników na zawartość związków chemicznych w wybranych surowcach zielarskich oraz nad metodyką ich oznaczania (np. saponin, w tym ginsenozydów; flawonoidów; glikozydów; garbników; olejków eterycznych; związków fenolowych). Badana jest też wartość biologiczna, m.in. aktywność antyoksydacyjna. Pracownia wykorzystywana jest także do celów dydaktycznych, przy realizacji przedmiotów: „Jakość surowców zielarskich”, „Metody badań surowców i produktów rolniczych” , „Towaroznawstwo roślin zielarskich i przemysłowych”.

Wyposażenie

 • dwa wysokosprawne chromatografy cieczowe typ Varian z detektorem UV-Vis, ELSD i DAD (oznaczanie zawartości substancji aktywnych w wybranych surowcach zielarskich np. saponin (ginsenozydów), związków fenolowych, flawonoidów, steroli, kumaryn, barwników roślinnych, i in.)

 • aparaty Derynga z oprzyrządowaniem (oznaczanie zawartości olejku eterycznego)
 • spektrofotometr  UV-VIS Hitachi (oznaczanie sumy flawonoidów (FP VIII), sumy kwasów fenolowych, barwników roślinnych, garbników i in.)  

 • ekstraktor mikrofalowy do przyśpieszonej ekstrakcji próbek Mars 5  (ekstrakcja prób roślinnych) wyparka rotacyjna RVO 400 (zagęszczanie wyciągów roślinnych)
 • łaźnia ultradźwiękowa InterSonic (ekstrakcja, rozpuszczanie osadów i próbek)
 • digestorium, suszarki, piec muflowy, młyny, wirówki, łaźnie wodne, wytrząsarki, mieszadła, stacja demineralizacji wody, destylator wody, wagi techniczne i analityczne

Dzięki dobremu wyposażeniu Pracowni realizujemy następujące projekty badawcze:

Projekt badawczy własny Nr N31007231 2006-2008. Badania nad agrotechniką żeń-szenia pięciolistnego (Panax quinquefolium L.) – kierownik B. Kołodziej

Umowa nr RKL/U/55 2006-2009 o wykonanie pracy naukowo-badawczej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim a AR w Lublinie – Katedrą Roślin Przemysłowych i Leczniczych – kierownik B. Kołodziej

Projekt badawczy własny Nr N N310080336 2009-2011. Badania nad zagospodarowaniem osadu ściekowego w uprawie roślin energetycznych – kierownik J. Wiśniewski

Projekt badawczy własny Nr N310448438 2010-2012. Badania nad uprawą i właściwościami bioaktywnymi wybranych gatunków roślin zielarskich – kierownik B. Kołodziej

Od 2006 r w Katedrze Roślin Przemysłowych i Leczniczych działa Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich.