Struktura organizacyjna

Pion Rektora

Rektor
Profesorowie

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Profesor
Biuro Rektora
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-77,81-445-68-68, 81-445-60-66
Fax 81-533-35-49
Kierownik Biura

mgr Danuta Sawa

Kierownik Biura
Tel. 814456066
Starsi specjaliści

dr inż. Barbara Bujanowicz-Haraś

starszy specjalista

mgr Agnieszka Gołębiowska

starszy specjalista

mgr Iwona Joć

starszy specjalista
Tel. 814456999

mgr inż. Edyta Kutnik

starszy specjalista
Tel. 814456677

dr inż. Monika Kwiecień

starszy specjalista
Dział Kadr i Płac
Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 814456715
Kierownicy Działu

mgr Aneta Popiołek

Kierownik Działu
> Biuro Kadr
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr inż. Barbara Radko

Koordynator Biura, starszy specjalista
Starsi specjaliści

mgr Marta Daniluk

starszy specjalista

mgr inż. Elżbieta Kukuryka

starszy specjalista

mgr inż. Elżbieta Ostrowska

starszy specjalista

mgr Dorota Zaleska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Ewelina Giżka

specjalista

mgr Andrzej Kędziera

specjalista

mgr inż. Ewa Paczos

specjalista
Tel. 814456606

mgr inż. Ewa Pioś

specjalista
Tel. 814456606
> Biuro Płac
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 814456715
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr Małgorzata Bałdyga

Koordynator Biura, starszy specjalista
Starsi specjaliści

mgr Alicja Kwiatkowska

starszy specjalista

mgr Aleksandra Kusyk

starszy specjalista

mgr inż. Jadwiga Piwkowska

starszy specjalista

mgr inż. Sylwia Tryk

starszy specjalista
Tel. 814456607

mgr inż. Magdalena Wiercińska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Magdalena Dojutrek

specjalista
> Zespół Spraw Socjalnych
Adres: 20-950 Lublin ul. Akademicka 13
Koordynator, starszy specjalista

mgr Małgorzata Bień

Koordynator, starszy specjalista
Referenci

mgr Agata Śledzińska

referent
Zespół Radców Prawnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Radcy prawni

mgr Maria Bielak-Podkówka

radca prawny
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
Profesorowie

Prof. dr hab. Marek Babicz

Profesor
Tel. 814456716
Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa Osobistego Pracowników, Studentów i Doktorantów
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Konrad Buczma

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnicy ds. ochr. inf. niejawnych

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

pełnomocnik ds. ochr. inf. niejawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Lubelskiej Unii Cyfrowej
Profesorowie uczelni

dr hab. Andrzej Bochniak

Profesor uczelni
Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania
pełnomocnik ds. równego traktowania

mgr Małgorzata Bień

pełnomocnik ds. równego traktowania
Rzecznik Patentowy
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 13
Rzecznicy patentowi

mgr inż. Magdalena Tarała

rzecznik patentowy
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adres: 20-950 Lublin, ul.Akademicka 13
Specjaliści

mgr Anna Buchlińska-Brzozowska

specjalista
Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Audytorzy wewnętrzni

mgr Ireneusz Marciniak

audytor wewnętrzny
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28
starszy specjalista ds. obronności

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

starszy specjalista ds. obronności
Pełnomocnicy ds. ochr. inf. niejawnych

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

pełnomocnik ds. ochr. inf. niejawnych
Biuro ds. Gospodarstw Doświadczalnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-90
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Krzysztof Patkowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach
Adres: 24-150 Nałęczów Czesławice 4
Tel. 572330873
Kierownik Gospodarstwa, specjalista

dr inż. Grzegorz Siemiński

Kierownik Gospodarstwa, specjalista
Specjaliści

mgr inż. Ewelina Kapitan

specjalista
Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie
Adres: 20-280 Lublin Doświadczalna 50
Tel. 502-122-518
Kierownik Gospodarstwa, specjalista

dr inż. Grzegorz Siemiński

Kierownik Gospodarstwa, specjalista
Specjaliści

Bożena Zdunek

specjalista
Gospodarstwo Doswiadczalne w Uhrusku
Kierownik Gospodarstwa, starszy specjalista

dr inż. Dariusz Juszczak

Kierownik Gospodarstwa, starszy specjalista
Starsi specjaliści

Beata Kozaczuk

starszy specjalista

Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej

Profesor uczelni
Szkoła Doktorska
Adres: ul. Akademicka 13
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Profesor uczelni, p.o. zastępcy Dyrektora

dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz

Profesor uczelni, p.o. zastępcy Dyrektora
Specjaliści

dr inż. Małgorzata Wysocka

specjalista

mgr Marta Kulawczuk

specjalista
Biblioteka Główna
Adres: Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-62-28
> Dyrektor Biblioteki
bibliotekarz naukowy

dr Paulina Studzińska-Jaksim

bibliotekarz naukowy
> Zastępca Dyrektora Biblioteki
kustosz

mgr Bartłomiej Boćkowski

kustosz
> Sekretariat Biblioteki
Specjaliści

mgr Aneta Kuś

specjalista
Tel. 814456228
Referenci

Justyna Kanar

referent
> Oddział Gromadzenia, Opracowywania i Automatyzacji
Koordynator Oddziału, kustosz

mgr Monika Żuraw

Koordynator Oddziału, kustosz
Tel. 814456226
bibliotekarz naukowy

mgr Andrzej Padziński

bibliotekarz naukowy
kustosz

mgr Anna Drozd-Małaj

kustosz
Tel. 814456224

mgr Renata Lewińska

kustosz

mgr Monika Nowogrodzka

kustosz

mgr Agnieszka Penar

kustosz
Specjaliści

mgr inż. Bartłomiej Pawłowski

specjalista
bibliotekarz

mgr Monika Mroczek

bibliotekarz
młodszy bibliotekarz

mgr inż. Małgorzata Gawęda

młodszy bibliotekarz
> Oddział Informacji Naukowej
Koordynator Oddziału, starszy bibliotekarz

mgr Anna Starek

Koordynator Oddziału, starszy bibliotekarz
Tel. 814456248
bibliotekarz

mgr Katarzyna Brzezińska

bibliotekarz
kustosz

mgr inż. Anna Gawryluk

kustosz
starszy bibliotekarz

dr Małgorzata Gorczyńska

starszy bibliotekarz

mgr inż. Dagmara Mischlich

starszy bibliotekarz

mgr Justyna Wojdyła

starszy bibliotekarz
młodszy bibliotekarz

mgr Anna Korycińska

młodszy bibliotekarz

mgr inż. Weronika Kowalska

młodszy bibliotekarz

mgr Ewa Kustra

młodszy bibliotekarz
Tel. 814456082

mgr Łukasz Pankowiec

młodszy bibliotekarz
> Oddział Udostępniania i Przechowywania Księgozbioru
Koordynator Oddziału, kustosz

mgr Adriana Sobczak-Frynas

Koordynator Oddziału, kustosz
kustosz

mgr Bożena Persona

kustosz

mgr inż. Katarzyna Stafińska

kustosz

mgr Krystyna Węcławska

kustosz
bibliotekarz

mgr Marek Niewiadomy

bibliotekarz

Zdzisława Zań

bibliotekarz
starszy bibliotekarz

mgr Justyna Kamińska

starszy bibliotekarz

mgr inż. Radosław Kowalik

starszy bibliotekarz
młodszy bibliotekarz

mgr inż. Justyna Sadura

młodszy bibliotekarz
Tel. 814456243
> Oddział Wolnego Dostępu Do Zbiorów
Koordynator Oddziału, kustosz

mgr inż. Agnieszka Szymczak

Koordynator Oddziału, kustosz
kustosz

mgr inż. Małgorzata Nowak

kustosz
bibliotekarz

mgr inż. Renata Więch

bibliotekarz
Tel. 814456244
starszy bibliotekarz

mgr inż. Marzena Kopińska

starszy bibliotekarz

mgr inż. Magdalena Piech

starszy bibliotekarz

mgr Ewa Stępień

starszy bibliotekarz
Tel. 814456244
młodszy bibliotekarz

mgr Diana Brodziak

młodszy bibliotekarz

inż. Monika Gierej

młodszy bibliotekarz
Wydawnictwo
Kierownik Wydawnictwa

mgr Anna Wypychowska

Kierownik Wydawnictwa
Sekretarze wydawnictwa

mgr Magdalena Marcewicz

sekretarz wydawnictwa
Redaktorzy naczelni Aktualności

mgr Monika Jaskowiak

Redaktor naczelny Aktualności
Starsi specjaliści

mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog

starszy specjalista

mgr inż. Jacek Pałyszka

starszy specjalista
Redaktorzy

mgr Agnieszka Brach

redaktor

mgr Agnieszka Litwińczuk

redaktor

mgr Ewelina Szabat

redaktor

mgr Renata Zelik

redaktor
Tel. 814456761
redaktorzy techniczni

Małgorzata Grzesiak

redaktor techniczny
operatorzy maszyn offsetowych

mgr inż. Jakub Tryk

operator maszyn offsetowych
introligatorzy

Robert Chamera

introligator
Tel. robert.chamera@up.lublin.pl
Centrum Transferu Technologii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Dyrektor Centrum

mgr inż. Iwona Niezgoda

Dyrektor Centrum
Starsi specjaliści

dr inż. Anna Jeżak-Zgórka

starszy specjalista
Tel. 814456250
Referenci

mgr Dominika Wiślińska

referent
Centrum Fenomiki Roślin
Kierownicy Centrum

dr Michał Nowak

Kierownik Centrum
Tel. 814456901
Dział Nauki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr Izabela Czaja-Banasiak

Kierownik Działu
> Biuro Finansowania Potencjału Badawczego
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Starsi specjaliści

mgr inż. Joanna Smolińska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Anna Smyk

specjalista
Tel. 814456871
Referenci

mgr Monika Nadolna

referent
> Biuro Projektów i Funduszy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Biura, specjalista

lic. Paweł Litwińczuk

Koordynator Biura, specjalista
Specjaliści

mgr inż. Agnieszka Chilkiewicz

specjalista

mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska

specjalista

mgr inż. Aleksandra Jezierska

specjalista

mgr Katarzyna Karwat

specjalista

mgr Anna Krawczyk

specjalista

mgr Katarzyna Ruczkowska

specjalista

mgr inż. Eliza Samborska

specjalista

mgr Justyna Strzałkowska

specjalista
Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr inż. Urszula Polak

Kierownik Działu
Starsi specjaliści

dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko

starszy specjalista

mgr inż. Agata Rutkowska

starszy specjalista

mgr inż. Anna Szczepanowska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Anna Gryta

specjalista
Tel. 814456241

mgr Małgorzata Szlachetka

specjalista
Centralne Laboratorium Badań
Adres: 20-612 Lublin,ul. Głęboka 30D
Tel. 81-531-97-77
Kierownik Laboratorium

mgr Anna Rutkowska

Kierownik Laboratorium
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Justyna Wiertel-Sobańska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści badawczo-techniczni

dr Michał Rudaś

specjalista badawczo-techniczny
Tel. 815319777
Centralne Laboratorium Badawcze
Adres: 20-612 Lublin,ul.Głęboka 28
Tel. 693 088 881
Kierownik Laboratorium, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Tomasz Czernecki

Kierownik Laboratorium, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 815319777, 693088881
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Iwona Filiks

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 815319777

mgr Andrzej Kucharski

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Bernadetta Nalepa-Bąk

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Anna Pluta

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 815319777
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Elżbieta Kosik

specjalista inżynieryjno-techniczny
Biuro Projektów Międzynarodowych
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr Marlena Wosiak

Koordynator Biura, starszy specjalista
Specjaliści

dr Małgorzata Cegiełko

specjalista
Referenci

mgr Karolina Wieczorek-Dyś

referent

Pion Prorektora ds. Kadr

Prorektor ds. Kadr
Profesorowie

Prof. dr hab. Andrzej Marczuk

Profesor
Dział BHP i Ochrony PPOŻ.
Kierownik, gł. specj. ds. bhp, inspektor ppoż

mgr Dariusz Kubel

Kierownik, gł. specj. ds. bhp, inspektor ppoż
Starsi specjaliści

mgr inż. Mariusz Szymczyk

starszy specjalista
starszy specjalista ds. bhp

mgr Marta Puchala-Hasiec

starszy specjalista ds. bhp

Pion Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
Profesorowie uczelni

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

Profesor uczelni
Dział Organizacji i Toku Studiów
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr inż. Anna Woźniak

Kierownik Działu
Tel. 814456885
> Biuro Organizacji i Toku Studiów
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

mgr inż. Anna Woźniak

Tel. 814456885
Starsi specjaliści

mgr Izabela Banak

starszy specjalista

dr Zdzisław Kaczmarski

starszy specjalista

dr inż. Magdalena Patro

starszy specjalista

mgr inż. Beata Piętas

starszy specjalista
Tel. 814456588
Specjaliści

Monika Gołębiowska

specjalista
> Biuro Stypendiów Studenckich
Adres: 20-032 Lublin ul. Langiewicza 6
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr inż. Katarzyna Oleszek

Koordynator Biura, starszy specjalista
Specjaliści

mgr inż. Magdalena Koczy-Ścibura

specjalista

mgr inż. Ewa Rypulak

specjalista
Tel. 814411417

mgr Joanna Teter

specjalista
Tel. 814411418
Referenci

mgr inż. Dorota Kowalska

referent
Dział Rekrutacji i Promocji
Kierownicy Działu

mgr Agnieszka Wasilak

Kierownik Działu
> Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia
Adres: ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Koordynator Biura, referent

mgr inż. Monika Zając

Koordynator Biura, referent
Tel. 814456840
Specjaliści

mgr Kinga Tarchynska

specjalista

mgr inż. Anna Wąchała

specjalista
Tel. 814456539
Referenci

mgr Katarzyna Krzaczkowska

referent
> Biuro Informacji i Marketingu
Adres: ul. Akademicka 15,20-950 Lublin
Starsi specjaliści

mgr inż. Maciej Niedziółka

starszy specjalista
Tel. 814456632 / kom. 507738170
Specjaliści

mgr Witomiła Kowalik

specjalista

mgr Ilona Stańczak

specjalista
Referenci

mgr Damian Bartnik

referent

mgr Alicja Jaroszewska

referent
Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 31
Kierownicy Działu

dr Renata Reszka-Dyrka

Kierownik Działu
> Biuro Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Starsi specjaliści

mgr inż. Małgorzata Szwast

starszy specjalista

mgr inż. Łukasz Wójcik

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Emilia Królikowska

specjalista

mgr inż. Patrycja Kwiatosz

specjalista
> Biuro Karier
doradca zawodowy

mgr Magdalena Bohuniuk

doradca zawodowy
Starsi specjaliści

mgr inż. Dorota Piekutowska

starszy specjalista
Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-17
Kierownicy Centrum

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

Kierownik Centrum
> Sekretariat Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
Starsi specjaliści

mgr Małgorzata Jatczak

starszy specjalista

mgr inż. Małgorzata Dula

starszy specjalista
Specjaliści

inż. Aleksandra Rolewicz

specjalista
> Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Koordynator Zespołu, Wykładowca

mgr Adriana Bolibok

Koordynator Zespołu, Wykładowca
Wykładowcy

mgr Elżbieta Atkinson

Wykładowca

mgr Anna Cięszczyk

Wykładowca

mgr Agnieszka Czarnecka

Wykładowca

mgr Agnieszka Germain

Wykładowca

mgr Małgorzata Grochowska

Wykładowca

mgr Katarzyna Grunt

Wykładowca

mgr Jacek Kasprzak

Wykładowca

mgr Ewa Koproń

Wykładowca
Tel. 815319618

mgr Dariusz Kożuch

Wykładowca

mgr Dorota Krzysiak

Wykładowca

mgr Olga Mazurek

Wykładowca
Tel. 815319615

mgr Andrzej Muciek

Wykładowca

mgr Sławomir Nowikowski

Wykładowca

mgr Daniel Opydo

Wykładowca
Tel. 815319618

mgr Witold Piech

Wykładowca
Tel. 815319618

mgr Joanna Piechnik

Wykładowca

mgr Marzena Ponikowska

Wykładowca

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

Wykładowca

mgr Agnieszka Szczepanowska

Wykładowca

mgr Dorota Szewczuk

Wykładowca

mgr Monika Szwendrowska

Wykładowca

mgr Anna Zmysłowska

Wykładowca

mgr Anna Eustachiewicz-Szulc

Wykładowca
lektor

mgr Beata Chrust

lektor
Tel. 815319618

mgr Dominika Zawadzka

lektor
> Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-14
Koordynator Zespołu, Wykładowca

mgr Anna Gruszecka

Koordynator Zespołu, Wykładowca
Wykładowcy

mgr Ewa Badurowicz

Wykładowca

mgr Elżbieta Karolak

Wykładowca

mgr Bogusława Tkaczyk-Wolanin

Wykładowca
Lektor

mgr Daniel Zagrodnik

Lektor
> Zespół ds. Certyfikacji
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 5319615
Koordynator Zespołu

mgr Dariusz Kożuch

Koordynator Zespołu
Centrum Kultury i Folkloru Wsi
Adres: 20-035 Lublin, ul. Langiewicza 12, blok E
Tel. 81-441-14-92
Kierownicy Centrum

mgr inż. Jerzy Horbowski-Zaranek

Kierownik Centrum
Starsi specjaliści

prof.dr hab. Marzena Bernatowicz

starszy specjalista
Tel. 814411492

mgr inż. Marzena Dźwierzyńska

starszy specjalista
Tel. 814411492

mgr Jadwiga Gąska

starszy specjalista
Tel. 814411492

mgr inż. Kazimierz Kozak

starszy specjalista
Tel. 814411492

mgr inż. Piotr Wiącek

starszy specjalista
Tel. 814411492
Specjaliści

mgr inż. Łukasz Bożek

specjalista
Tel. 814411492
Referenci

lic. Kateryna Kaliniak

referent
Tel. 814411492

lic. Karol Kozak

referent
Tel. 814411492

lek. wet. Przemysław Nurek

referent
Tel. 814411492
> Sekretariat Centrum Kultury i Folkloru Wsi
Specjaliści

mgr inż. Tomasz Chmurski

specjalista
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Adres: 20-950 Lublin ul. Akademicka 15
Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami
Tel. 814456540, kom. sł. 668342221
specjalista ds. dostępności

mgr inż. Monika Kniaziuk

specjalista ds. dostępności
Specjaliści

mgr Monika Stelmasiak

specjalista

Pion Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
Profesorowie

prof. dr hab. Adam Waśko

Profesor
Centrum Informatyki
Adres: Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. 81 445 65 34
Fax 81 445 65 42
Kierownik, starszy specjalista ds. informatyki

mgr Grzegorz Lipiński

Kierownik, starszy specjalista ds. informatyki
starszy specjalista - administrator sieci

mgr inż. Paweł Cyranek

starszy specjalista - administrator sieci
starszy specjalista ds. informatyki

inż. Kazimierz Firszt

starszy specjalista ds. informatyki

mgr Jacek Kobyłecki

starszy specjalista ds. informatyki

mgr Dominik Kwaśniak

starszy specjalista ds. informatyki

mgr inż. Paweł Luty

starszy specjalista ds. informatyki

mgr Emilia Rusin

starszy specjalista ds. informatyki
Tel. 814456533

mgr Anna Szwajgier

starszy specjalista ds. informatyki
specjalista - administrator Windows

Piotr Mazur

specjalista - administrator Windows
Tel. 814456519
specjalista ds. informatyki

dr Paweł Harasim

specjalista ds. informatyki

Krzysztof Kasprzak

specjalista ds. informatyki

mgr Patryk Zgórka

specjalista ds. informatyki
Referenci

mgr Karolina Kwapisz

referent
> Sekretariat Centrum Informatyki
Specjaliści

Barbara Gil

specjalista
Tel. 814456534
Biuro Mobilności Akademickiej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Biura

mgr Izabela Wolska

Kierownik Biura
Specjaliści

mgr inż. Anna Dębska

specjalista
Tel. 814456594

dr Dagmara Sadowska

specjalista
Referenci

Anna Tuszewska

referent
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
Tel. 81-445-67-20
Fax 81-445-61-40
sekretariat.csr@up.lublin.pl - sprawy administrac.; swfis.zydek@up.lublin.pl - sprawy dydaktyczne
Kierownik Centrum, Wykładowca

mgr Dariusz Boguszewski

Kierownik Centrum, Wykładowca
Koordynator ds. działalności dydaktycznej, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Błaszczak

Koordynator ds. działalności dydaktycznej, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Koordynator ds. działalności administracyjno-gospodarczej

mgr Robert Kozłowski

Koordynator ds. działalności administracyjno-gospodarczej
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Bożena Bednarska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Marzena Bracław

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy

mgr Grzegorz Nieczypor

Wykładowca

mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka

Wykładowca

mgr Piotr Lorencowicz

Wykładowca

mgr Marek Wawer

Wykładowca
Tel. 814456855

mgr Elżbieta Zaguła

Wykładowca

mgr Rafał Ziemoląg

Wykładowca
instruktor

mgr Adrian Domiński

instruktor
Specjaliści

inż. Beata Wołoszyn

specjalista
Referenci

Elżbieta Bujak

referent

Dorota Stępniak

referent

Małgorzata Walczak

referent
ratownicy

mgr Marcin Bedliński

ratownik

inż. Piotr Chmiel

ratownik
Tel. 814456133

mgr Maciej Krawczyński

ratownik

Kamil Misiak

ratownik
Tel. 814456133

inż. Paweł Pik

ratownik
Tel. 814456133
pracownicy wysoko wykwalifikowani

Andrzej Brodaczewski

pracownik wysoko wykwalifikowany

Radosław Górski

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 814456748

Tadeusz Grzywacz

pracownik wysoko wykwalifikowany

Ryszard Haraszczuk

pracownik wysoko wykwalifikowany

Jerzy Maciejewski

pracownik wysoko wykwalifikowany

Jan Michalczuk

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 814456748

Piotr Murak

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 814456748

Kamil Studziński

pracownik wysoko wykwalifikowany
> Sekretariat Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
starszy specjalista, sekretariat - działalność administracyjno-gospodarcza

mgr Agnieszka Choina-Godula

starszy specjalista, sekretariat - działalność administracyjno-gospodarcza
specjalista, sekretariat - działalność dydaktyczna

Grażyna Żydek

specjalista, sekretariat - działalność dydaktyczna
Tel. 814456855
Klinika Weterynaryjna
Adres: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin
Tel. 81 445 61 21
Stacje Dydaktyczno-Badawcze

Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman

Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

Hydrobiologiczna Stacja Dydaktyczno-Badawcza im. Alfreda Lityńskiego

Stacja Badawcza Małych Przeżuwaczy im. prof. T. Efnera

Polowa Stacja w Parczewie

Pion Kanclerza

Kanclerz
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-22
Fax /tel. 81-533-37-52
Kanclerze

mgr Grażyna Szymczyk

Kanclerz
Zastępca Kanclerza
Z-cy Kanclerza

mgr inż. Bartłomiej Orzechowski

Z-ca Kanclerza
Zastępca Kanclerza
Adres: Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-66-22
Fax tel. 81-533-37-52
Z-cy Kanclerza

mgr inż. Marek Mirosław

Z-ca Kanclerza
Sekretariat Uczelni
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-22
Fax 81-533-37-52
Kierownicy Działu

mgr inż. Kinga Nakonieczna-Zelik

Kierownik Działu
Specjaliści

mgr inż. Anna Mróz

specjalista

mgr inż. Anna Skórska

specjalista
Referenci

Agnieszka Bezaniuk

referent

mgr Irmina Dworak

referent

Katarzyna Marcinek

referent
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr Teresa Rusinek

Kierownik Działu
Starsi specjaliści

mgr inż. Grażyna Bezaniuk

starszy specjalista
Tel. 814456705, kom. 728976967

mgr inż. Bożena Łucyn-Osek

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Mariusz Borkowski

specjalista

mgr Beata Kłysiak

specjalista

mgr inż. Olga Michalska

specjalista
kierowcy

Andrzej Kamiński

kierowca

Paweł Kwiatosz

kierowca
Tel. 814456626

Marek Piotrowski

kierowca
Tel. 814456626

Krzysztof Urban

kierowca
Tel. 814456626

Aleksander Żydek

kierowca
Tel. 814456626
> Stanowisko ds. Transportu
Adres: ul. Akademicka 13, pokój nr 177
Specjaliści

Sławomir Iracki

specjalista
> Biuro Domów Studenckich
Adres: 20-035 Lublin, ul. Langiewicza 12 (DS Eskulap)
Koordynator Biura, starszy specjalista

dr inż. Magdalena Hetman

Koordynator Biura, starszy specjalista
Specjaliści

mgr Agata Borsuk

specjalista

mgr inż. Agnieszka Nowicka

specjalista

mgr inż. Wioletta Skorupska

specjalista
Dział Infrastruktury Technicznej
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28
Kierownicy Działu

mgr inż. Michał Potiopa

Kierownik Działu
Tel. 815319600, kom. sł. 501347000
Specjaliści

Magdalena Pluta

specjalista
> Biuro Eksploatacji
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-01
Starsi specjaliści

mgr inż. Marek Kowaleczko

starszy specjalista
Tel. 815319604; kom.sł. 502222901
specjalista-automatyk

inż. Józef Gruszka

specjalista-automatyk
pracownicy wykwalifikowani

Tomasz Burdzicki

pracownik wykwalifikowany

Sławomir Gawron

pracownik wykwalifikowany

Krzysztof Kotowicz

pracownik wykwalifikowany
szklarz

Mariusz Książek

szklarz
ślusarz

Dariusz Mróz

ślusarz
Tel. 815319603

Stanisław Gontarz

ślusarz
Tel. 815319603

Marian Mędrala

ślusarz
tapicer

Zbigniew Dudkowski

tapicer
automatyk

Grzegorz Szymański

automatyk
elektryk

Piotr Orzełowski

elektryk

Arkadiusz Woźniak

elektryk

Radosław Kuzioła

elektryk

Sylwester Kawa

elektryk
hydraulik

Grzegorz Walkiewicz

hydraulik

mgr inż. Robert Wierciński

hydraulik

Józef Sadownik

hydraulik
Tel. 815248130

Witold Czubacki

hydraulik
Tel. 814610061 w. 151

Zdzisław Stosio

hydraulik

Roman Suchodolski

hydraulik

Andrzej Madejski

hydraulik
malarz

Andrzej Krakowiński

malarz

Tomasz Szczepaniak

malarz
stolarz

Józef Kusyk

stolarz
Tel. 815319698

Marcin Szymanek

stolarz
Tel. 815319603; 814410732
> Biuro Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Adres: 20-612 Lublin, ul.Głęboka 31
Koordynator Biura, inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Daniel Zielonka

Koordynator Biura, inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 814456960; kom.sł. 501-022-716
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Grzegorz Kasperek

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 814456212; kom.sł. 572329090
inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Marcin Abramek

inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Radosław Kamiński

inspektor nadzoru inwestorskiego
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 15
Kierownicy Działu

mgr inż. Magdalena Madejczyk

Kierownik Działu
Starsi specjaliści

mgr Magdalena Dobrzańska

starszy specjalista

mgr Urszula Parol

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Justyna Drozd

specjalista
Referenci

Paulina Raczyńska

referent
Dział Technologii Multimedialnych
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-37
Fax 81-531-96-37
Kierownicy Działu

mgr Wojciech Olecki

Kierownik Działu
Tel. 815319635, kom. sł. 572330949
Specjaliści

Adam Kamiński

specjalista
Tel. 815319639, 814456993

Maciej Pietraś

specjalista

Bartosz Piotrowski

specjalista

Zbigniew Wierzchowski

specjalista

Tomasz Wójcik

specjalista
Referenci

Joanna Poręba

referent
Dział Zamówień Publicznych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr inż. Wojciech Kamiński

Kierownik Działu
> Biuro Zamówień Publicznych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Biura, specjalista

mgr Piotr Majgier

Koordynator Biura, specjalista
Tel. 814456073
Specjaliści

mgr inż. Agnieszka Adamek

specjalista

mgr inż. Agnieszka Opalińska-Furtak

specjalista
Tel. 814456603

mgr Magdalena Wiśniewska

specjalista

mgr Marta Żalińska-Kowalczyk

specjalista
Referenci

mgr inż. Katarzyna Leśna

referent

mgr Katarzyna Pawłowska

referent
> Biuro Zaopatrzenia
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Biura

mgr inż. Wojciech Kamiński

Koordynator Biura
Starsi specjaliści

mgr Małgorzata Małocha

starszy specjalista

Renata Parcheta

starszy specjalista

mgr Bernarda Turska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Damian Czajka

specjalista
Referenci

mgr Łukasz Jurkiewicz

referent

mgr Monika Kuwałek-Kopycińska

referent
> Stanowisko ds. Aparatury
Starsi specjaliści

Wojciech Skiba

starszy specjalista
Archiwum Uczelni
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Archiwum Uczelni, starszy specjalista

mgr Konrad Słomiński

Koordynator Archiwum Uczelni, starszy specjalista
Specjaliści

dr Małgorzata Kawecka-Radomska

specjalista
Referenci

Sebastian Szewczyk

referent
Tel. 814456940

Pion Kwestora

Kwestor
Kwestorzy

mgr Ewa Walkowska

Kwestor
Zastępca Kwestora
Z-cy Kwestora

mgr Małgorzata Śliwa

Z-ca Kwestora
Dział Budżetowania i Analiz Ekonomicznych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownicy Działu

mgr Agata Narolska

Kierownik Działu
Starsi specjaliści

mgr Bożena Grabowska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Grzegorz Brodacki

specjalista

mgr inż. Beata Pietras-Baran

specjalista
Dział Finansowo-Księgowy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr inż. Liliana Kozioł

Kierownik Działu
Starsi specjaliści

mgr inż. Teresa Chabuz

starszy specjalista

mgr Wioletta Gajda

starszy specjalista

mgr Iwona Szymczyk

starszy specjalista
Specjaliści

mgr inż. Jolanta Jasińska

specjalista

mgr Patrycja Kowal

specjalista

mgr Małgorzata Sadowska-Janczak

specjalista

mgr inż. Elżbieta Szeliga

specjalista

mgr Iwona Wodyk

specjalista
Tel. 814456881

mgr Joanna Wójcik

specjalista
Referenci

Kamila Stankiewicz

referent
Dział Rozliczeń Projektów
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Specjaliści

mgr Ewa Misztal

specjalista
Tel. 814456085

mgr inż. Katarzyna Słotwińska

specjalista

mgr inż. Lidia Tkaczyk

specjalista
Referenci

mgr inż. Elżbieta Derlatka

referent

mgr inż. Małgorzata Zarek

referent

Inne Jednostki

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy UP w Lublinie
Adres: ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
> Zarząd KZP przy UP w Lublinie
Przewodniczący Zarządu

dr inż. Henryk Galant

Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego Zarządu

mgr Małgorzata Bałdyga

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
sekretarz

Jolanta Wysocka

sekretarz
skarbnik

mgr inż. Danuta Murawska

skarbnik
pozostali członkowie Zarządu

mgr Krystyna Hodara

pozostali członkowie Zarządu

Ewa Kowalczuk

pozostali członkowie Zarządu

dr Anna Mikosz

pozostali członkowie Zarządu
Tel. 815248114

mgr Renata Parcheta

pozostali członkowie Zarządu

dr hab. Anna Zacharko-Siembida

pozostali członkowie Zarządu
> Komisja Rewizyjna KZP przy UP w Lublinie
Przewodniczący Komisji

dr Michał Niedźwiecki

Przewodniczący Komisji
Tel. 814610061 wew. 313
Sekretarz Komisji

mgr inż. Ireneusz Banasiewicz

Sekretarz Komisji
pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej

Prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki

pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej
Tel. 814456166

inż, Cezary Winiarczyk

pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej

mgr Bernadetta Nalepa-Bąk

pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej
> Pracownicy KZP
kasjer

mgr inż. Katarzyna Słotwińska

kasjer
księgowa

mgr Dorota Zaleska

księgowa
Nszz Solidarność
Starsi specjaliści

Magdalena Michońska

starszy specjalista
ZNP Pracowników UP
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. tel. 445 69 79
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Elżbieta Łucjan

specjalista inżynieryjno-techniczny

Wydział Agrobioinżynierii

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Prodziekani Wydziału Agrobioinżynierii
Profesorowie uczelni

dr hab. Sylwia Andruszczak

Profesor uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Profesor uczelni
Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr inż. Maria Król

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Tel. 814456806
Specjaliści

mgr inż. Marzena Gorzkowska

specjalista
Starsi specjaliści

inż. Jadwiga Klimek

starszy specjalista

mgr inż. Agnieszka Kowalik

starszy specjalista
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Dyrektor Instytutu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Wanda Kociuba

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Izabela Jośko

Profesor uczelni

dr hab. Edyta Paczos-Grzęda

Profesor uczelni
Tel. 814456866

dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko

Profesor uczelni
Tel. 814456616
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Aneta Kramek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456942

dr Justyna Leśniowska-Nowak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Katarzyna Masternak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sylwia Sowa

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456005
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Aleksandra Nucia

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Aneta Koroluk

specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456884
starsi technicy

mgr Magdalena Kusiak

starszy technik
technicy

mgr inż. Joanna Toporowska

technik
doktorant

mgr Magdalena Cieplak

doktorant

mgr Mikołaj Feculak

doktorant

mgr Karolina Różaniecka

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Romuald Doliński

Profesor emerytowany
Tel. 814456920

Prof. dr hab. Daniela Gruszecka

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Danuta Miazga

Profesor emerytowany
Tel. 814456625

Prof. dr hab. Marian Milczak

Profesor emerytowany
Tel. 814456785

Prof. dr hab. Grażyna Stefanowska

Profesor emerytowany
Tel. 814456675

Prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Tarkowski

Profesor emerytowany
Tel. 814456675
> Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Sylwia Okoń

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814456920
Profesorowie uczelni

dr hab. Roman Prażak

Profesor uczelni
Tel. 814456081

dr hab. Jadwiga Żebrowska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Magdalena Dyduch-Siemińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Jacek Gawroński

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Bożena Szafrańska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Wojciech Marecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Pracownia Fenotypowania Cyfrowego
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Michał Nowak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456901

dr inż. Tomasz Ociepa

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Magdalena Sozoniuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Katarzyna Głębocka

specjalista inżynieryjno-techniczny
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Adres: 20-069 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 7
Tel. 81-524-81-15
Fax 81-524-81-50
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Halina Smal

Dyrektor Instytutu, Profesor
Tel. 815248144
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Ryszard Turski

Profesor emerytowany
Tel. 815248113
> Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Halina Smal

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 815248144
Profesorowie

Prof. dr hab. Jacek Pranagal

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Maja Bryk

Profesor uczelni
Tel. 815248117

dr hab. Beata Kołodziej

Profesor uczelni
Tel. 815248148, 815248120

dr hab. Sławomir Ligęza

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Iwona Baciurn

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Elżbieta Kieliszek

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

Profesor emerytowany
> Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Danuta Urban

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 815248116
Profesorowie uczelni

dr hab. Barbara Futa

Profesor uczelni
Tel. 815248164
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Marek Kamola

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 815248115

dr Jacek Koba

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Andrzej Marzęda

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr inż. Natalia Korcz

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Anna Mikosz

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 815248114

mgr inż. Małgorzata Zawiślak-Pranagal

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Agnieszka Kłos

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Bielińska

Profesor emerytowany
Tel. 815248159
> Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Adres: 20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Fax 81-524-81-15
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Grażyna Żukowska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Bik-Małodzińska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Magdalena Myszura-Dymek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Sylwia Wesołowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Daniel Strzałka

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Alicja Strzałka

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Baran

Profesor emerytowany
Tel. 815248154

Prof. dr hab. Maria Flis-Bujak

Profesor emerytowany
Tel. 815248108

Prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

Profesor emerytowany
Tel. 815248120
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Marzena Brodowska

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Aleksandra Badora

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Monika Skowrońska

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Przemysław Tkaczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Jolanta Domańska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Katarzyna Olesińska

specjalista inżynieryjno-techniczny
doktorant

mgr inż. Joanna Banaś-Kopeć

doktorant

mgr inż. Katarzyna Barczyk

doktorant

mgr inż. Paulina Bogusz

doktorant

mgr inż. Sebastian Kuśmierz

doktorant

mgr inż. Piotr Mazurkiewicz

doktorant

mgr inż. Łukasz Rusek

doktorant

mgr inż. Urszula Zimnoch

doktorant
technicy

mgr Anna Pilecka

technik
Tel. 814456529
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tadeusz Filipek

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wiesław Bednarek

Profesor emerytowany
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Anna Nowak

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Tel. 814610061
Profesorowie

Prof. dr hab. Hanna Klikocka

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Armand Kasztelan

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Piotr Chojnacki

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Aneta Jarosz-Angowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Anna Kobiałka

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Elżbieta Kołodziej

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 178

dr Artur Krukowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Renata Kubik

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061
Wykładowcy

mgr inż. Aneta Zakrzewska

Wykładowca
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Maria Dybciak-Grochowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061

dr inż. Ewa Wójcik

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Andrzej Rumniak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Michałowski

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

Profesor emerytowany
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Małgorzata Haliniarz

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Andrzej Woźniak

Profesor
asystenci

dr inż. Sylwia Chojnacka

asystent

dr inż. Hubert Rusecki

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Irena Klusek

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456755
starsi technicy

mgr inż. Justyna Łukasz

starszy technik
doktorant

mgr inż. Edyta Bernat

doktorant

mgr Wojciech Biszczak

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Deryło

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Kapeluszny

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Profesor emerytowany
> Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Dorota Gawęda

Profesor uczelni

dr hab. Małgorzata Haliniarz

Profesor uczelni

dr hab. Elżbieta Harasim

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Julia Wojciechowska-Solis

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Zakład Ekologii Rolniczej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Fax 81-445-66-69
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Piotr Kraska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814456778
Profesorowie uczelni

dr hab. Sylwia Andruszczak

Profesor uczelni

dr hab. Krzysztof Różyło

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Ewa Kwiecińska-Poppe

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Beata Krusińska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Edward Pałys

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska

Profesor emerytowany
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Mariusz Kulik

Profesor uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Helena Ćwintal

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Krzysztof Olszak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Ryszard Baryła

Profesor emerytowany
Tel. 814456701

Prof. dr hab. Wanda Harkot

Profesor emerytowany
Tel. 814456724

Prof. dr hab. Marianna Warda

Profesor emerytowany
> Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Teresa Wyłupek

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Alicja Bieske-Matejak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Szymon Chmielewski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Adam Gawryluk

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Agnieszka Kępkowicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Malwina Michalik-Śnieżek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Sosnowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
Adres: 21-230 Sosnowica, ul.Wojska Polskiego 180
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Dariusz Ciesielski

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Jolanta Joniec

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Justyna Bohacz

Profesor uczelni

dr hab. Agata Święciło

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Michał Możejko

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Magdalena Bartnik

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Joanna Bednarz

specjalista inżynieryjno-techniczny
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Edyta Kwiatkowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jadwiga Furczak

Profesor emerytowany
Tel. 815248143

Prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys

Profesor emerytowany
Tel. 815248161

Prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska

Profesor emerytowany
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Kierownik Katedry, Profesor
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Berbeć

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

Profesor emerytowany
> Zakład Gospodarki Leśnej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Danuta Sugier

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Andrzej Konieczny

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Zygmunt Paruch

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Mirosław Waniewski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy

mgr inż. Wojciech Koryciński

Wykładowca
> Zakład Socjologii Wsi
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Konrad Buczma

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Zdzisław Kaczmarski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Sylwia Rogala-Walczyńska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Anna Machnacz-Rolla

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Kierownik Pracowni, Profesor

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Kierownik Pracowni, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Beata Król

Profesor uczelni
Tel. 814456076
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Łukasz Sęczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Katarzyna Luchowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Adam Chojecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Aleksandra Głowacka

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Leszek Rachoń

Profesor
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Andrzej Greguła

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Anna Skiba

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456587
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Szymon Dziamba

Profesor emerytowany
Tel. 814456001

Prof. dr hab. Józef Kołodziej

Profesor emerytowany
Tel. 814456686

Prof. dr hab. Barbara Sawicka

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisława Wójcik

Profesor emerytowany
Tel. 814456743
> Zakład Agrometeorologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Aleksandra Głowacka

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Alicja Węgrzyn

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr Ewelina Flis-Olszewska

asystent

dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz

asystent

dr inż. Dominika Skiba

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Jerzy Ciszewski

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Turystyki i Rekreacji
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Joanna Hawlena

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak

Profesor uczelni
Tel. 814456041

dr hab. Rafał Rowiński

Profesor uczelni
Tel. 814456646
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agata Kobyłka

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Jerzy Koproń

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456782

dr Grażyna Kowalska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
technicy

mgr Emilia Ciechańska

technik
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Bogusław Sawicki

Profesor emerytowany
Tel. 814456041
Katedra Zarządzania i Marketingu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Eugenia Czernyszewicz

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Tel. 814610061 w. 283
Profesorowie uczelni

dr hab. Iryna Androshchuk

Profesor uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Aldona Miłkowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061 w. 181
> Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Wioletta Wróblewska

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w.158
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Dariusz Paszko

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 154

dr inż. Joanna Pawlak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 154
asystenci

dr inż. Łukasz Kopiński

asystent
Tel. 814610061 w. 282
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Anna Religa

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061 w.174
> Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Komor

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 270
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sebastian Białoskurski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 194

dr Anna Goliszek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 177

dr inż. Barbara Gradziuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w.196

dr inż. Paweł Janulewicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w. 286

Wydział Biologii Środowiskowej

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
Profesorowie

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Profesor
Prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
Profesorowie

Prof. dr hab. Bożena Denisow

Profesor
Dziekanat Wydziału Biologii Środowiskowej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr Kazimiera Blaim

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Specjaliści

mgr Monika Baltyn

specjalista
Katedra Biofizyki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-69-19, 81-445-65-85
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

Kierownik Katedry, Profesor
asystenci

mgr inż. Lidia Ślusarczyk

asystent
> Zakład Biofizyki Molekularnej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
asystenci

dr Grzegorz Czernel

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Piotr Ścibak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456892
> Zakład Fizyki Stosowanej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-69-19
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

Kierownik Zakładu, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Kornarzyński

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr inż. Agata Dziwulska-Hunek

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Alicja Matwijczuk

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Biofizyki Struktur i Układów Biologicznych
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Siemowit Muszyński

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Arczewska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Izabela Świetlicka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Dominika Krakowiak

asystent