Pracownicy Katedry prowadzą wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących przedmiotów:

 • Chemia – dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Ogrodniczego, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii;
 • Chemia nieorganiczna i fizyczna oraz chemia organiczna – dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt;
 • Inżynieria procesowa – dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunek Ochrona Środowiska Rolniczego;
 • Towaroznawstwo produktów ogrodniczych – dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek Towaroznawstwo;
 • Towaroznawstwo artykułów przemysłowych – dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek Towaroznawstwo;
 • Ocena i kształtowanie jakości żywności – dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka;
 • Dodatki do żywności – dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka;
 • Suplementy diety – dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka;
 • Metodologia badań – dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka;
 • Seminarium dyplomowe – dla studentów wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Opracowanie i ocena skutków antropogenicznych w środowisku oraz praktyczne rozwiązania.

 Oznaczanie zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych.

 Ocena jakości ziarna – metody instrumentalne.

 Opracowanie i ocena wartości użytkowej roślin oleistych.

 Modelowanie procesów fizyko-chemicznych w glebach na podstawie metod eksperymentalnych.

 Projektowanie związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej.

 

 • Oznaczanie chemicznych zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych.
 • Ocena jakości ziarna – metody instrumentalne.
 • Opracowanie i ocena wartości użytkowej roślin oleistych.
 • Modelowanie procesów fizyko-chemicznych w glebach na podstawie metod eksperymentalnych.
 • Projektowanie związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej.
 • Opracowanie i ocena skutków antropogenicznych w środowisku i praktyczne rozwiązania.
   

Kontakt:
Kierownik Katedry Chemii
prof. dr hab. Izabella Jackowska
tel. 81-445 65 30
e-mail: izabella.jackowska@up.lublin.pl