• Podstawy prawa
 • Prawoznawstwo
 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Prawo celne
 • Etyka
 • BHP i ergonomia
 • Ochrona własności intelektualnej i bhp
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo administracyjne i finansowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo rolne
 • Bioetyka
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo
 • Ochrona własności intelektualnej, ergonomia i BHP w leśnictwie
 • Demografia
 • Socjologia BHP
 • Socjologia
 • Komunikacja społeczna
 • Socjologia czasu wolnego
 • Zarządzanie marketingowe
 • Socjologia wybrane aspekty
 • Socjologia w turystyce
 • Komunikacja interpersonalna
 • Teoria gospodarki przestrzennej
 • Socjologia i psychologia środowiskowa
 • Metody badań GP

W Zakładzie prowadzone są badania ujmujące kompleksową analizę procesu konsumpcji w perspektywie zrównoważonego rozwoju województwa lubelskiego. Obejmują uwarunkowania ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Badano również wpływ czynników społeczno- kulturowych i ekonomicznych na zachowania konsumenckie. Analizowano także świadomość ekologiczną konsumentów. Prowadzone badania łączą w sobie funkcje poznawcze i aplikacyjne. Wyniki badań umożliwią opracowanie programów działań praktycznych stymulujących rozwój konsumpcji zrównoważonej i jednocześnie przeciwdziałających negatywnym zjawiskom degradacji środowiska naturalnego i kulturowego.

Od 2017 r. w Katedrze Roślin Przemysłowych i Leczniczych działa Zakład Socjologii Wsi