Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman

Stacja składa się z pasieki oraz fermy drobiu i dysponuje dziewięcioma budynkami inwentarskim, z których w celach hodowlanych wykorzystywane są 4, zaś w celach doświadczalnych 3 obiekty.

galeria zdjęć*
Zobacz

Pasieka prowadzona jest zgodnie ze światowymi standardami w ulach korpusowych typu DadantBlatt. W celu umożliwienia prowadzenia różnorodnych doświadczeń związanych z pszczołami, pasieka wyposażona jest także w mini-ule i ule odkładowe. Dysponuje ona też pomieszczeniami do inkubowania czerwiu oraz prowadzenia klatkowych testów laboratoryjnych. Jednym z przedmiotów zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z wychowem matek i ich unasiennianiem instrumentalnym. Ponad to, w pasiece prowadzone są badania nad biologią pszczół i mechanizmami odporności rodzin pszczelich na niekorzystne warunki  środowiska i pasożyty. W ostatnich szesnastu latach w pasiece zrealizowano osiem projektów finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Obecnie w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie utrzymywane są dwie rasy kur oraz 6 rodów przepiórki japońskiej. Stada kur ras polbar (Pb) oraz zielononóżka kuropatwiana (Zk) są objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Populacji Kur Nieśnych. Obie populacje kur uczestniczą w programie na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i są dofinansowane przez MRiRW. Zielononóżka kuropatwiana objęta jest słownym znakiem towarowym (nr R-185993) przez Urząd Patentowy RP, do którego uprawnienia ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Chorzelowie. Populacje aktywne tych ptaków liczą po ok. 1200 osobników. Ród Zk jest najstarszym rodem tych ptaków, a Pb jedynym na świecie stadem hodowlanym tej rasy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest także w posiadaniu 6 linii genetycznych przepiórek japońskich spośród, których 5 ma założone Księgi hodowlane oraz pozostaje pod oceną Krajowej Rady Drobiarstwa- Izby Gospodarczej w Warszawie. Trzy linie genetyczne (F11, F22, F33) należą do mięsnej rasy Faraon i przebywają w UP Lublin od 70 pokoleń.Przepiórki japońskie typu nieśnego (linie S11, S22, S33) zostały sprowadzone w 2007 roku ze Stacji Hodowli Drobiu w Ivance nad Dunajem i są pod opieką UP od 30 pokoleń. Reprodukcja każdej linii opiera się na 200 samicach i 60 samcach stada podstawowego. Praca hodowlana zmierza do poprawy cech reprodukcyjnych i mięsnych przy jednoczesnym zachowaniu jak największej zmienności genetycznej. Linie F11, F22, F33, S22 i S33 funkcjonują jako stada zarodowe wykorzystywane do tworzenia mieszańców towarowych.

Zasoby Stacji Dydaktyczno-badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman służą przede wszystkim kształceniu kolejnych roczników studentów takich kierunków jak: Zootechnika, Weterynaria, Behawiorystyka zwierząt czy Bioinżynieria, a ostatnio także Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia czy Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności. Studenci, oprócz odbywania zajęć terenowych czy praktyk programowych, prowadzą obserwacje i badania będące podstawą ich prac dyplomowych, ale także opracowań naukowych, gdyż utrzymywane w stacji ptaki pozostają w ścisłym kręgu zainteresowań Studenckiego Koła Naukowego Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu.

Bardzo ważnym aspektem działalności Stacji jest możliwość prowadzenia badań naukowych. Ferma dysponuje budynkiem dostosowanym do utrzymania przepiórek w podziale na grupy (system klatkowy), wdrażane jest wyposażenie dające podobne możliwości w budynku dla kur (system ściółkowy). Infrastruktura stacji pozwalają na prowadzenie badań z zakresu doskonalenia ptaków, zróżnicowanych sposobów ich chowu i żywienia, jak również behawioru drobiu, czy jakości pozyskiwanych surowców.

Z uwagi na wielozadaniowość Stacji administrowanej przez Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej jej funkcje podzielono:

  • Pasieka – osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Grzegorz Borsuk
  • Stada kur Zielononóżka Kuropatwiana i Polbar objęte programem Ochrony Zasobów Genetycznych – osoba odpowiedzialna: dr inż. Kornel Kasperek
  • Przepiórkarnia
  • Stacja testowa drobiu grzebiącego i pasz – osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Justyna Batkowska
  • Ferma produkcyjna drobiu – osoba odpowiedzialna: dr inż. Kamil Drabik

*Zdjęcia są własnością Pracowników Stacji.
Obowiązuje całkowity zakaz ponownego rozpowszechniania materiałów bez zgody Pracowników Stacji.