Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Wykaz przedmiotów dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii

 • Studia stacjonarne pierwszego stopnia

  L.p.

  Nazwa przedmiotu

  kierunek

  specjalność

  Osoba odpowiedzialna

  1

  Technologie żywienia zwierząt

  Agrobiznes

   

  Prof. dr hab. Bogdan Szostak

  2

  Zioła w profilaktyce zwierząt

  Behawiorystyka zwierząt

   

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  3

  Żywienie zwierząt z paszoznawstwem

  Behawiorystyka zwierząt

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  4

  Podstawy żywienia człowieka

  Bezpieczeństwo żywności

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  5

  Technologia informacyjna

  Bezpieczeństwo żywności

   

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  6

  Technologie konserwacji, przetwarzania i higiena pasz

  Bezpieczeństwo żywności

   

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  Prof. dr hab. Antoni Lipiec

  7

  Żywienie zwierząt

  Bezpieczeństwo żywności

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  Prof. dr hab. Antoni Lipiec

  8

  Bezpieczeństwo i higiena żywienia ludzi i zwierząt

  BHP

   

  Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

  9

  Techniki informatyczne w bezpieczeństwie pracy

  BHP

   

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  10

  Technologie żywienia zwierząt

  Bioinżynieria

   

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  11

  Bromatologia

  Biologia

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  12

  Fizjologia trawienia i wchłaniania

  Biologia

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  13

  Diety alternatywne

  Dietetyka

   

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  14

  Lecznicze właściwości ziół

  Dietetyka

   

  Dr inż. Robert Krusiński

  15

  Zioła i przyprawy w dietetyce

  Dietetyka

   

  Dr inż. Robert Krusiński

  16

  Żywienie ludzi otyłych

  Dietetyka

   

  Dr inż. Violetta Samolińska

  17

  Żywienie ludzi starszych

  Dietetyka

   

  Dr inż. Violetta Samolińska

  18

  Paszoznawstwo

  Hipologia i jeździectwo

   

  Prof. dr hab. Antoni Lipiec

  19

  Żywienie koni

  Hipologia i jeździectwo

   

  Prof. dr hab. Jan Matras

  20

  Bromatologia w ochronie środowiska

  Ochrona Środowiska

  Zagrożenia środowiskowe

  Dr inż. Wioletta Samolińska

  21

  Ekologiczne żywienie ludzi i zwierząt

  Ochrona Środowiska

  Zagrożenia środowiskowe

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  22

  Higiena żywności i żywienia

  Ochrona Środowiska

  Zagrożenia środowiskowe

  Dr inż. Robert Krusiński

  23

  Technologie informacyjne w ochronie środowiska

  Ochrona Środowiska

   

  Dr inż. Edyta Kowalczuk – Vasilev

  24

  Wykład monograficzny

  Ochrona Środowiska

  Zagrożenia środowiskowe

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  25

  Żywienie a środowisko

  Ochrona Środowiska

   

  Prof. dr hab. Bogdan Szostak

  26

  Fizjologia i żywienie zwierząt

  Rolnictwo

   

  Prof. dr hab. Jan Matras

  27

  Żywienie zwierząt

  Rolnictwo

  Agrobiznes

  Prof. dr hab. Jan Matras

  28

  Animal nutrition and feed science

  Weterynaria

   

  Prof. dr hab. Jan Matras

  29

  Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

  Weterynaria

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  30

  Current problems of applied animal science

  Zootechnika

   

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  31

  Dodatki paszowe

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  32

  Higiena pasz i żywienia

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr inż. Robert Krusiński

  33

  Marketing pasz przemysłowych

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  34

  Optymalizacja składu pasz przemysłowych

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  35

  Pasze przemysłowe w żywieniu zwierząt

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Prof. dr hab. Jan Matras

  36

  Paszoznawstwo

  Zootechnika

   

  Prof. dr hab. Antoni Lipiec

  37

  Prawo paszowe

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Prof. dr hab. Antoni Lipiec

  38

  Premiksy i pasze lecznicze

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  39

  Technologie produkcji pasz przemysłowych

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Prof. dr hab. Jan Matras

  40

  Towaroznawstwo pasz

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr hab. Małgorzata Kwiecień

  41

  Żywienie zwierząt

  Zootechnika

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

   

 • Studia stacjonarne drugiego stopnia

  1

  Behawioralne skutki nieprawidłowego żywienia

  Behawiorystyka zwierząt

   

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  2

  Identyfikowalność żywności i pasz

  Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

   

  Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

  3

  Podstawy żywienia człowieka

  Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  4

  Statystyka w ocenie bezpieczeństwa żywności

  Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

   

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  5

  Dobra praktyka laboratoryjna

  Biologia

  Biologia stosowana

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  6

  Nutrigenomika

  Biologia

  Biologia sądowa

  Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

  7

  Warzywa w dietetyce i żywieniu

  Biologia

  Biologia stosowana

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  8

  Doradztwo żywieniowe

  Doradztwo w obszarach wiejskich

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  9

  Doradztwo żywnościowe

  Doradztwo w obszarach wiejskich

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  10

  Chemizacja środków żywienia

  Ochrona Środowiska

   

  Dr inż. Edyta Kowalczuk – Vasilev

  11

  Analiza SWOT w strategii marketingowej firm paszowych

  Zootechnika

   

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  12

  Antyodżywcze i bioaktywne składniki pasz

  Zootechnika

   

  dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

  13

  Marketing i techniki sprzedaży pasz

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  14

  Metody badań żywieniowych

  Zootechnika

   

  Dr inż. Wioletta Samolińska

  15

  Nutrigenomika z elementami nanobiotechnologii

  Zootechnika

   

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  16

  Ocena i standaryzacja pasz przemysłowych

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Prof. dr hab. Antoni Lipiec

  17

  Systemy żywienia zwierząt

  Zootechnika

   

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  18

  Techniki analityczne w bioinżynierii

  Zootechnika

   

  dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

  19

  Technologie żywienia drobiu

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr hab. Małgorzata Kwiecień

  20

  Technologie żywienia przeżuwaczy

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  21

  Technologie żywienia świń

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Prof. dr hab. Bogdan Szostak

  22

  Żywienie zwierząt domowych

  Zootechnika

  Produkcja i marketing

  pasz przemysłowych

  Dr inż. Robert Krusiński

  23

  Fizjologia żywienia człowieka

  Żywienie Człowieka i Dietetyka

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

 • Studia stacjonarne trzeciego stopnia

  1

  Aktualne problemy zootechniki stosowanej

  Zootechnika

   

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  2

  Nutrigenomika

  Zootechnika

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

 • Studia niestacjnarne pierwszego stopnia

  1

  Żywienie zwierząt

  Behawiorystyka zwierząt

   

  Prof. dr hab. Jan Matras

  2

  Zioła i przyprawy w dietetyce

  Dietetyka

   

  Dr inż. Robert Krusiński

  3

  Lecznicze właściwości ziół

  Dietetyka

   

  Dr inż. Robert Krusiński

  4

  Żywienie ludzi starszych i otyłych

  Dietetyka

   

  Dr inż. Wioletta Samolińska

  5

  Fizjologia i żywienie zwierząt

  Rolnictwo

   

  Dr hab. Małgorzata Kwiecień

  6

  Premiksy i dodatki paszowe

  Zootechnika

   

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

 • Studia niestacjnarne drugiego stopnia

  1

  Dobra praktyka laboratoryjna

  Biologia

  Biologia stosowana

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  2

  Nutrigenomika

  Biologia

  Biologia sądowa

  Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

  3

  Warzywa w dietetyce i żywieniu

  Biologia

  Biologia stosowana

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  4

  Fizjologia żywienia człowieka

  Żywienie Człowieka i Dietetyka

   

  Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

 • Seminarium

  Studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

  1

  Seminarium licencjackie

  Biologia

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  Dr hab. Bożena Kiczorowska

  2

  Seminarium magisterskie

  Biologia

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  3

  Seminarium licencjackie

  Dietetyka

   

  Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

  4

  Seminarium inżynierskie

       

   

Badania prowadzone w Jednostce służą poszerzeniu wiedzy w dziedzinie rolnictwa z zakresu zagadnień zootechnicznych, związanych z żywieniem zwierząt gospodarskich, głównie bydła, trzody chlewnej, koni i drobiu.

Badania Finansowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Jednostki dotyczą fizjologii żywienia zwierząt gospodarskich, gospodarki paszowej, dodatków paszowych, wartości pokarmowej nowych odmian roślinnych materiałów paszowych. Istotnymi zagadnieniami w tej działalności są biotechnologiczne aspekty produkcji żywności oraz wykorzystanie naturalnych dodatków do środków żywienia zwierząt i ludzi oraz wykorzystanie chromatografii gazowej i cieczowej (HPLC) w ocenie wartości odżywczej i dietetycznej materiałów paszowych i środków żywienia.

Prace badawcze Pracowników Instytutu w szczególności dotyczą:

1. Zastosowania wybranych bezpiecznych materiałów i dodatków paszowych w żywieniu zwierząt, a w szczególności:

­ enzymów (fitaza), kwasów organicznych i ziół do pasz dla świń

­ dodatków glukogennych w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych

­ fitobiotyków i prebiotyków (inulina) w żywieniu zwierząt monogastrycznych

­ ziół i nasion lnu w żywieniu bydła mlecznego i mięsnego

­ koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny, dla różnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt

2. Optymalizacji żywienia zwierząt przy uwzględnianiu nowych systemów oceny wartości pokarmowej pasz i potrzeb tych zwierząt, z uwzględnieniem wskaźników biochemicznych i hematologicznych krwi

3. Wpływu różnych komponentów paszowych i bezpiecznych dodatków do pasz na poprawę zdrowotności zwierząt, reprodukcję, odchów i tucz oraz walory dietetyczne surowców odzwierzęcych, a także aspektów ekologicznych: ograniczania wy­dalania azotu i fosforu do środowiska.

4. Bromatologii, w tym oceny spożycia żywności, sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności oraz wpływu postępowań żywieniowych na stan zdrowia ludności. Prowadzonesą: monitoring zawartości metali toksycznych w żywności;ocena wpływu metali toksycznych na organizm ludzi i zwierząt;ocena sposobów ograniczania kumulowania się metali toksycznych w organizmie; badania wpływu różnych czynników na skład mineralny żywności.

W efekcie prowadzonych badać w ostatnich latach opracowano:

– autorski skład i technologię produkcji suplementu diety na bazie koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny pod nazwą „Medisat”,

– propozycję zastosowania dodatku koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Medicagosativa) w żywieniu świń i drobiu z przeznaczeniem dla przemysłu paszowego i hodowców zwierząt,

– technologię możliwości produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Medicagosativa) z wykorzystaniem zasobów cukrowni,

– zalecenia dla praktyki dotyczące nowoczesnych rozwiązań technologicznych odnośnie produkcji mieszanek paszowych i żywienia świń,

– receptury i zasady stosowania immunostymulujących mieszanek ziołowych w ekologicznym żywieniu krów, cieląt, świń i drobiu,

– zasady stosowania dodatków glukogennych do dawek dla krów mlecznych w okresie okołowycieleniowym,

– propozycję, receptur mieszanek z przeznaczeniem dla przemysłu paszowego i hodowców zwierząt, zastosowania nasion i ekstrudatu lnu i roślin strączkowych w żywieniu zwierząt.

– zalecenia do Norm Żywienia Świń (2013) w ramach badań na rosnących świniach przy żywieniu paszą o obniżonym poziomie białka, z uwzględnieniem bilansowania aminokwasów egzogennych strawnych do końca jelita cienkiego.

W okresie ostatnich 10 lat realizowano w Instytucie projekty badawcze finansowane ze środków m.in.: KBN, MNiSzW, NCN, NCBiR, MRiRW, np.:

 1. HOR-re-401-181/07 – Efektywność ekologicznego systemu odchowu prosiąt i tuczu świń z wykorzystaniem własnych zasobów paszowych lub z udziałem mieszanek z wytwórni z certyfikatem ekologicznym, (2007); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 2. 1440/P01/2007/32 – Wykorzystanie preparatów glukogennych w dawkach dla krów mlecznych opartych na zbożach o zróżnicowanej degradacji skrobi w przedżołądkach, (2007-2009); kierownik: dr hab. R.Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 3. PBZ-MEiN-5/2/2006 – Badania na rosnących świniach przy żywieniu paszą o obniżonym poziomie białka z uwzględnieniem bilansowania aminokwasów egzogennych strawnych do końca jelita cienkiego, zastosowanie dodatków paszowych oraz systemu do woli i restrykcyjnego, w projekcie: Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej, koordynowanego przez Politechnikę Wrocławską,(2007-2010); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 4. RR-re-401-338/08 – Badania nad efektywnością żywienia ekologicznego różnych mieszańców rosnących świń przy wykorzystaniu pasz własnych z dodatkiem certyfikowanych mieszanek uzupełniających lub premiksów z udziałem ziół (2008); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 5. RR-re-401-15-163/09 – Badania nad efektywnością żywienia ekologicznego loch i odchowu prosiąt wybranych ras i mieszańców przy modelu paszowym opartym o pasze własne bez lub z dodatkiem mieszanek uzupełniających z wytwórni certyfikowanych, (2009); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 6. N R12 0005/2009 – Opracowanie technologii produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Medicagosativa) na bazie zaplecza technicznego cukrowni oraz jego zastosowanie dla poprawy dobrostanu oraz efektywności produkcji zwierzęcej, (2009-2012); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 7. RR-re-029-9-2781/10 – Możliwości ekologicznego tuczu knurków (niekastrowanych chirurgicznie samców świń) przy modelu paszowym opartym na paszach pochodzenia roślinnego z lub bez udziału mączki rybnej uzupełnionych mieszankami mineralno-witaminowymi z udziałem ziół, (2010); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 8. NN 311 609 738 – Wpływ stosowania nasion różnych odmian lnu oleistego oraz ekstrudatu lnu w dawkach dla krów mlecznych i cieląt na produkcję, skład siary i mleka oraz wskaźniki odchowu, (2010-2013); kierownik: prof. dr hab. J.Matras
 9. N R12-0067-10/2010 – Badania użyteczności wybranych surowców roślinnych zawierających inulinę i ekstraktów inuliny na rosnących zwierzętach,w projekcie: Ekstrakty inuliny, jako prebiotyczne dodatki paszowe dla zwierząt monogastrycznych, koordynowanym przez IFiŻZ PAN w Jabłonnie, (2010-2013); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 10. RRre-029-19-16/11 – Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt na ich zdrowotność, (2011); kierownik: dr hab. R.Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 11. ZIZ/U-64/2011 – Using of DSM enzymes to manipulate phosphorus utilization in the grower/finishing pig. DSM Nutritional Products Limited, Wielka Brytania, (2011-2012); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 12. 5435/B/P01/2011/40 – Wpływ podawania Cu, Fe, Zn w postaci chelatów o wysokim stężeniu składnika mineralnego na procesy strukturotwórcze kości kurcząt brojlerów oraz ograniczenia ich emisji do środowiska, (2011-2013); kierownik: dr hab. M. Kwiecień
 13. PKre-029-5-4/12 – Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt, w tym ryb, na ich zdrowotność, (2012); kierownik: dr hab. R. Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 14. PKre-029-31-31/13 – Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych, (2013);kierownik: dr hab. R.Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 15. ZIZ/U-79/2014 – Efektywność stosowania mieszanki paszowej uzupełniającej LAVIPAN® w żywieniu zwierząt. JHJ Sp. z o.o., Polska (2014-2015)  kierownik: dr hab. R. Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 16. ZIZ/U-84/2015 –Ocena efektywności preparatu cynkowego Aliosept w żywieniu prosiąt w okresie poodsadzeniowym. JHJ Sp. z o.o., Polska (2015)kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
 17. ZIZ/U-175/2016 – Ocena przydatności mączki guar w odchowie kurcząt rzeźnych. GreenvitSp. z o.o., Polska (2016)kierownik: dr hab. R. Klebaniuk, prof. nadzw. UP

Zgłoszenie patentowe: Opracowanie składu i technologii produkcji suplementu diety na bazie koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny pod nazwą „Medisat”. Nr zastrzeżenia WIPO ST 10/C PL 396362

Stacje badawcze

Instytut nie posiada stacji badawczej, badania prowadzone są w wybranych fermach świń, bydła mlecznego i opasowego oraz drobiu, głównie na terenie regionu środkowo-wschodniej Polski.

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Fizjologii i Żywienia Zwierząt w 1944 roku był prof. Henryk Malarski. Współpracownikami w pierwszych latach istnienia Katedry byli: dr Józef Skulmowski oraz dr Zygmunt Ruszczyc. Profesor Malarski wychował dość liczną grupę późniejszych profesorów, wśród których byli: Jan Kielanowski, Józef Skulmowski(późniejszy kierownik Katedry Chemii Fizjologicznej na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie), dr Zygmunt Ruszczyc (późniejszy kierownik Katedry Żywienia Zwierząt we Wrocławiu), Zenon Wierzchowski, Stanisław Berger, Maria Grekowicz-Rakowska, Jan Bartnik, Franciszek Horszczaruk, Józef Kolowca, Stanisław Wójcik.

Na początku istnienia Katedry pojawiali się coraz to nowi pracownicy i odchodzili do innych placówek. Zygmunt Ruszczyc wyjechał do Wrocławia. Stanisław Berger i Maria Grekowicz-Rakowska w 1949 i 1950 r. przenieśli się do Warszawy, do Instytutu Higieny i Żywienia (aktualnie Instytut Żywności). W 1949 r. pracę w Katedrze rozpoczęli: dr Józef Kolowca, mgr Franciszek Horszczaruk, mgr Jan Bartnik i mgr Antoni Bąk. Wszyscy po 2-4 latach pracy wyjechali do innych ośrodków. W tym samym czasie pracę w Katedrze rozpoczęli nowi pracownicy: mgr Stanisław Wójcik (1950 r.), mgr Edward Wójcik (1951 r.), mgr Kazimierz Wideński (1952 r.), mgr Jan Woźnica (1952 r.), mgr Apolonia Korzeń (1953 r.).

Z chwilą powstania Wyższej Szkoły Rolniczej (1.09.1955 r.) nastąpił podział Katedry, w wyniku czego powstała Katedra Fizjologii Zwierząt przydzielona do Wydziału Weterynaryjnego, oraz Katedra Żywienia Zwierząt, włączona do Wydziału Zootechnicznego. Dwa lata wcześniej (1953 r.) do pracy w Katedrze został oddelegowany z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Franciszek Schmidt, który po śmierci profesora Henryka Malarskiego (1955 r.) objął kierownictwo Katedry.

W 1960 r. do pracy został przyjęty mgr Tadeusz Soroka, a w kolejnych latach zostali zatrudnieni: mgr Ryszard Jagiełło (1966 r.), mgr Jerzy Turski (1967 r.),a w 1968 r. mgr Wacław Krasucki i mgr Bogusław Makarski. W 1970 r. nastąpiły zmiany organizacyjne uczelni wyższych. Na bazie Katedry Żywienia Zwierząt i Katedry Zoohigieny utworzony został Instytut Żywienia i Higieny Zwierząt. Dyrektorem Instytutu został profesor Stanisław Wójcik.

W Instytucie istniały wówczas dwa Zakłady: Żywienia Zwierząt oraz Zoohigieny. Kierownikiem pierwszego był prof. Stanisław Wójcik, a drugiego prof. Tadeusz Majewski. Do Zakładu Żywienia przyszli w tym czasie nowi pracownicy: mgr Wanda Bojarczyk (1970 r.), mgr Jan Matras (1970 r.), mgr Jan Wojtasik (1970 r.), mgr Władysława Król (1971 r.), mgr Zdzisław Mróz (1971 r.), mgr Andrzej Tarkowski (1971 r.), mgr Jan Masiulanis (1972 r.), a z Wydziału Weterynarii- mgr Jerzy Truchliński (1973 r.). W 1974 r. do Zakładu Żywienia została przyjęta mgr Janina Wnuk, a w 1975 r. mgr Krystyna Plaur i mgr Antoni Lipiec. W 1976 r.zatrudnieni zostali kolejni pracownicy: mgr Ryszard Pisarski i mgr Eugeniusz Grela.

W 1988 r. w Zakładzie Żywienia został zatrudniony mgr Robert Krusiński, a w 1989 r. mgr Małgorzata Kwiecień. W 1990 roku na emeryturę przeszedł dr Tadeusz Soroka, a rok później (1991) dr Kazimierz Wideński. W roku 1993 nastąpiła kolejna reorganizacja. Zakład Żywienia Zwierząt stał się odrębną Jednostką, przyjmując nazwę Instytut Żywienia Zwierząt. Dyrektorem w dalszym ciągu pozostał prof. Stanisław Wójcik. W 1996 r. Profesor przeszedł na emeryturę, a rok wcześniej dyrektorem Instytutu został prof. Eugeniusz R. Grela.

W tym czasie w ramach Instytutu utworzono Pracownię Oceny Pasz (1995 r.) przekształconą w 1997 r. w Zakład Paszoznawstwa. Równocześnie w 1997 r. powołano w strukturach Instytutu Zakład Żywienia i Pracownię Biochemii, którą w 2000 roku przekształcono w Zakład Biochemii i Toksykologii. Do pracy zostali przyjęci nowi nauczyciele akademiccy: mgr Iwona Sembratowicz (1994 r.), mgr inż. Bożena Kiczorowska (1995 r.), mgr Anna Czech (1996 r.), mgr inż. Anna Winiarska-Mieczan (1996 r.) oraz początkowo na studia doktoranckie (1996 r.), a następnie na etat: dr inż. Renata Klebaniuk (2000 r.) i dr inż. Violetta Samolińska (2001 r.).

W 2001 r. Zakład Biochemii i Toksykologii został wydzielony, jako odrębna Jednostka, a w roku 2003 w strukturach Instytutu Żywienia Zwierząt utworzono Pracownię Bromatologii i Fizjologii Żywienia, przekształconą następnie w 2005 roku w Zakład. W tym czasie na emeryturę odeszła dr inż. Wanda Bojarczyk (2004 r.). W roku 2008, po dwóch latach studiów doktoranckich, została zatrudniona w Instytucie mgr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, a w 2009 r. na emeryturę odeszła dr inż. Władysława Król. W roku 2010, w wyniku kolejnych zmian zachodzących zarówno w kierunkach badań jak i organizacji procesu nauczania, nastąpiła zmiana nazwy Instytutu Żywienia Zwierząt na Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii oraz kolejna reorganizacja osobowa jego struktury. Przekształcono Zakład Żywienia w Zakład Żywienia Zwierząt, utrzymując Zakład Paszoznawstwa oraz Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia. Na emeryturę odeszli: dr hab. Jan Wojtasik(2010 r.), dr inż. Andrzej Tarkowski(2012 r.),a w lipcu 2014 roku: prof. zw. dr hab. Wacław Krasucki. Od 01 września 2015 roku dołączył do grona pracowników Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii prof. dr hab. Bogdan Szostak, a z dniem 28 lutego 2015 roku odszedł z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a tym samym z Instytutu, prof. dr hab. Ryszard Pisarski.

W czasie istnienia Instytutu zatrudnieni byli pracownicy techniczni. Należy tutaj wspomnieć o wieloletnich, emerytowanych byłych pracownikach: Marii Piwowarskiej, Barbarze Łatwińskiej, Alinie Dyjak, Krystynie Górniewskiej, Jerzym Romanku, Kazimierze Sutkowskiej, Lidii Kondzielskiej, Bożenie Krasuckiej, Joannie Kalisz, Barbarze Rudnickiej, Mariannie Rębiarz, Urszuli Kamińskiej, Halinie Mikulicz, Jadwidze Rzedzickiej i innych.

W okresie ponad 70 lat funkcjonowania jednostki prace doktorskie wykonało 60 osób, 11 zakończyło przewody habilitacyjne, a 6 uzyskało tytuł profesora . Wyniki realizowanych badań przedstawiono w ponad 800 rozprawach naukowych oraz w około 1400 różnego rodzaju innych publikacjach (monografie, artykuły i komunikaty naukowe, opracowania referatowe, opracowania popularnonaukowe).

Sprawozdanie z prowadzenia w 2017 r. badań podstawowych Ochrona zdrowia zwierząt Badania nad nowatorskimi metodami ograniczania występowania chorób i pasożytów zwierząt gospodarskich w warunkach produkcji ekologicznej
Zobacz

Wykaz ważniejszych publikacji

Pracowników Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii

 

 • Publikacje dydaktyczne

  1. Czech. A., Klebaniuk R. (red.) 2012. Zastosowanie lnu i inuliny w żywieniu i żywności: współczesne tendencje w produkcji żywności na tle wymogów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. SRRiLPP „Progress”.

  2. Grela E. R., 2001. Dodatki w żywieniu bydła. Wyd. PPH „VIT-TRA”.

  3. Grela E. R., 2014. Żywienie świń (W: Hodowla i chów świń). WUP Lublin, 168-203.

  4. Grela E. R., Skomiał J., 2014. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń. IFiŻZ PAN, Jabłonna.

  5. Grela E.R. (red.) 2010. Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Cześć 1. Wyd. SRiLPP „Progress”.

  6. Grela E.R. (red.) 2012. Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Część 2. Wyd. SRiLPP „Progress”.

  7. Grela E.R. (red.), 2011. Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej. PWRiL Warszawa.

  8. Grela E.R., 2015. Żywienie tuczników. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, pod red. D. Jamroz. PWN Warszawa, 268-288.

  9. Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., (red.) 2012. Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochronie środowiska. Wyd. SRiLPP „Progress”.

  10. Grela E.R., Skomiał J. (red.), 2015. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Wyd. II uzupełnione. IFiŻZ PAN, Jabłonna.

  11. Jeroch H., Lipiec A. (red.) 2012. Pasze i dodatki paszowe. PWRiL Warszawa.

  12. Jeroch H., Lipiec A., Hansjörg A., Zentek J., Grela E.R., Bellof G., 2016. Körnerleguminosen als Futter- und Nahrungsmittel. Wyd. DLG-Verlag, Frankfurt, Niemcy

  13. Jeroeh H., Jankowski J., Lipiec A., Kozłowski K., Matusevicius P., Mikołajczak J., Schdne F., 2013. Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt. UWM w Olsztynie.

  14. Lipiec A., Pisarski R.K., 2010. Paszoznawstwo. WUP w Lublinie.

  15. Nawrocki L., Grela E.R., 2011. Technika i zasady w żywieniu świń. WWR, Poznań.

  16. Studziński T., Grela E., Tatara M., Klebaniuk R., 2006. Fizjologiczne uwarunkowania żywienia krów. W: Żywienie bydła, pod redakcją Jana Mikołajczaka. Wyd. ATR Bydgoszcz.

  17. Studziński T., Matras J., Grela E.R., Valverde Piedra J.L., Truchliński J., Tatara M.R., 2006. Minerals: functions, requirements, excessive intake and toxicity. In: R. Mosenthin, J. Zentek and T. Żebrowska (Eds). Biology of Nutrition in Growing Animals. Elsevier, Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto, 2006, pp. 467 – 509.

 • 2016

  1. Al-Yasiry A. R. M., Kiczorowska B., 2016. Frankincense – therapeutic properties. Kadzidłowiec – właściwości terapeutyczne. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 70, 380-391.

  2. Flis M., Zarzeczny J., Grela E. R., Gugała D., 2016. Wścieklizna w województwie lubelskim – efektywność szczepień profilaktycznych lisów wolno żyjących oraz ich wpływ na populacje zwierząt dzikich w ostatnim dziesięcioleciu. Medycyna Weterynaryjna 72, 8, 511-516.

  3. Grela E. R., 2016. Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia zwierząt. Życie Weterynaryjne 91, 2, 93-96.

  4. Grela E. R., 2016. Roślinne koncentraty białkowe w żywieniu zwierząt. Wiadomości. Zootechniczne 54, 1, 288, 89-96.

  5. Grela E. R., Kowalczyk-Pecka D., Hanczakowska E., Matras J., 2016. Effect of inulin and a probiotic supplement in the diet of pigs on selected traits of the gastrointestinal microbiome. Medycyna Weterynaryjna 72, 7, 448-452.

  6. Hanczakowska E., Niwińska B., Grela E. R., Węglarzy K., Okoń K., 2016. The effect of supplementing sodium butyrate containing feed with glutamine and/or glucose on the structure of the piglet digestive tract and selected blood indices. Annals of Animal Science 16, 4, 1127-1139.

  7. Jarosz Ł., Kwiecień M., Marek A., Grądzki Z., Winiarska-Mieczan A., Kalinowski M., Laskowska E., 2016. Effects of feed supplementation with glycine chelate and iron sulfate on selected parameters of cell-mediated immune response in broiler chickens. Research in Veterinary Science 107, 68-74.

  8. Kiczorowska B., Al-Yasiry A.L.M., Samolińska W., Marek A., Pyzik E., 2016. The effect of dietary supplementation of the broiler chicken diet with Boswellia serrataresin on growth performance, digestibility, and gastrointestinal characteristics, morphology, and microbiota. Livestock Science 191, 117-124.

  9. Kiczorowska B., Samolińska W., Al-Yasiry A. R. M., Kowalczyk-Pecka D., 2016. Effect of Boswellia serrata dietary supplementation on growth performance, gastrointestinal microflora, and morphology of broilers. Annals of Animal Science 16, 3, 835-849.

  10. Kiczorowska B., Samolińska W., Andrejko D., 2016. Effect of micronized pea seeds (Pisum sativum L.) as a substitute of soybean meal on tissue fatty acid composition and quality of broiler chicken meat. Animal Science Journal 87, 11, 1396-1406.

  11. Klebaniuk R., Grela E. R., Bąkowski M., Zając M., Olcha M., 2016. Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia bydła. Przegląd Hodowlany 2, 9-13.

  12. Klebaniuk R., Kochman G., Kowalczuk-Vasilev E., Grela E.R., Bąkowski M., Olcha M., Dunster F., 2016. Energy efficiency of diet for periparturient dairy cows supplemented with free fatty acids or glucogenic additives. Medycyna Weterynaryjna 72, 12, 760-767.

  13. Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., Bąkowski M., Widz J., Olcha M., Zając M., 2016. Effect of herbal mixture in beef cattle diets on nutrient digestibility. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science 56 (2).

  14. Klebaniuk R., Puchala M., Widz J., Kowalczuk-Vasilev E., 2016. Ocena jakości mleka w wybranych gospodarstwach nisko- i wielkotowarowych. Przegląd Hodowlany 1, 3-6.

  15. Klikocka H., Cybulska M., Barczak B., Narolski B., Szostak B., Kobiałka A., Nowak A., Wójcik E., 2016. The effect of sulphur and nitrogenfertilization on grain yield and technological quality of spring wheat. Plant, Soil and Environment 62, 5, 230-236.

  16. Kwiatkowska K., Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Bąkowski M., 2016. Wpływ chelatu glicynowego miedzi na parametry fizykochemiczne, morfometryczne i wytrzymałościowe kości piszczelowych kurcząt. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio EE Zootechnica 34, 1, 1-14.

  17. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Milczarek A., Klebaniuk R., 2016. Biological Response of Broiler Chickens to Decreasing Dietary Inclusion Levels of Zinc Glycine Chelate. Biological Trace Element Research, 1–10 DOI: 10.1007/s12011-016-0743-y.

  18. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Milczarek A., Tomaszewska E., Matras J., 2016. The effect of dietary supplementation of the broiler Chicken diet with Boswellia serrataresin on growth performance, digestibility, and gastrointestinal characteristics, morphology, and microbiota. Livestock Science 191, 43-50.

  19. Ognik K., Cholewińska E., Sembratowicz I., Grela E. R., Czech A., 2016. The potential of using plant antioxidants to stimulate antioxidant mechanisms in poultry. World’s Poultry Science Journal 72, 2, 291-298.

  20. Pietrzak K., Grela E. R., 2016. Effect of alfalfa protein concentrate (APC) supplementation to fattener diets on performance, carcass traits and meat quality Annals of Animal Science 16, 3, 811-823.

  21. Rusinek-Prystupa E., Marzec Z., Sembratowicz I., Samolińska W., Kiczorowska, B. Kwiecień M., 2016. Content of selected minerals and active ingredients in teas containing Yerba Mate and Rooibos. Biological Trace Element Research 171, 1, 266-275.

  22. Szostak B., Przykaza Ł., 2016. The effect of season on semen parameters in cross- bred boars and phenotypic correlations between semen characteristics in different seasons. Journal of Central European Agriculture 17, 2, 252-259.

  23. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Kwiecień M., 2016. Intestinal alterations,basal hematology, and biochemical parameters in adolescent rats fed different sources of dietary copper. Biological Trace Element Research 171,1, 185-191,

  24. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Kwiecień M., Wawrzyniak A., Burmańczuk N., 2016. Comparison of the effect of a standard inclusion level of inorganic zinc to organic form at lowered level on bone development in growing male ross broiler chickens. Annals of Animal Science 16, 2, 507-519.

  25. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Tomczyk A., Muszyński S., Radzki R.P., 2016. Alteration in bone geometric and mechanical properties, histomorphometrical parameters of trabecular bone, articular cartilage, and growth plate in adolescent rats after chronic co-exposure to cadmium and lead in the case of supplementation with green, black, red and white tea. Environmental Toxicology and Pharmacology 46, 36-44.

  26. Tomaszewska E., Kwiecień M., Dobrowolski P., Klebaniuk R., Muszyński S., Olcha M., Blicharski T., Grela E. R., 2016. Dose-dependent effects of probiotic supplementation on bone characteristic and mineralization in female turkeys. Animal Production Science. AN16289, Accepted 08 September 2016.

  27. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2016. The effect of exposure to Cd and Pb in the form of a drinking water or feed on the accumulation and distribution of these metals in the organs of growing wistar rats. Biological Trace Element Research. 169, 2, 230-236.

  28. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Grela E. R., Tomaszewska E., Klebaniuk R., 2016. The chemical composition and sensory properties of raw, cooked and grilled thigh meat of broiler chickens fed with Fe-Gly chelate. Journal of Food Science and Technology 53, 10, 3825-3833.

  29. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Kwiatkowska K., Krusiński R., 2016. Breakfast cereal as a source of sodium, potassium, calcium and magnesium for school-age children. Journal of Elementology 21, 2, 574-581.

  30. Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Kapica J., Kwiecień M. M., Pawlak H., 2016. Removal of ammonia from poultry manure by aluminosilicates. Journal Environmental Management 183, 722-725.

 • 2015

  1. Bubel F., Dobrzański Z., Gaweł A., Pogoda-Sewerniak K., Grela E.R., 2015. Effect of humic-plant feed preparations on biochemical blood parameters of laying hens in deep litter housing system. Polish Journal of Veterinary Sciences 18, 1, 131-139.

  2. Czech A., Grela E.R., Ognik K., 2015. Effect of frying on nutrients content and fatty acid composition of muscles of selected freezing seafood’s. Journal of Food and Nutrition Research 3, 1, 9-14.

  3. Czech A., Ognik K., Klebaniuk R., Stępniowska A., 2015. Chemical characteristic of the feed mixtures containing raw and extruded flax seeds. Charakterystyka chemiczna mieszanek paszowych zawierających surowe i ekstrudowane nasiona lnu. Przemysł chemiczny 94, 6, 960-966.

  4. Grela E.R., 2015. Optymalizacja żywienia rosnących świń w aspekcie fizjologicznym i ekonomicznym. Magazyn Weterynaryjny. Choroby świń 6, 42-49.

  5. Grela E.R., Pietrzak K., 2015. Pig in the art, culture, religion and investigations. Materiały konferencyjne z XLIV Scientific Session „Nutrition of livestock, companion and wild animals”. Warszawa, 16-17 czerwca 2015.

  6. Grela E.R., Skomiał J. (red.), 2015. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Wyd. II uzupełnione. IFiŻZ PAN, Jabłonna.

  7. Grela E.R., Soszka M., Sobolewska S., Pecka S., 2015. Efektywność żywienia świń w systemie ekologicznym lub konwencjonalnym z uwzględnieniem bezpiecznych dodatków paszowych. W: Ginalska B. (red.) Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce. CDR Radom, 78-81. ISBN 978-83-63411-51-0.

  8. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Grela E.R., 2015. Effect of dietary inclusion of a herbal extract mixture and different oils on pig performance and meat quality. Meat Science 108, 61-66.

  9. Kiczorowska B., Andrejko D., Winiarska-Mieczan A., Samolińska W., Rusinek-Prystupa E., 2015. Modyfikacje podstawowego składu chemicznego z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych zmian zawartości węglowodanów w ziarnie pszenicy pod wpływem procesów termicznych. Żywność, Nauka, Technologia Jakość 1, 98, 116-130. DOI: 10.15193/zntj/2015/98/009.

  10. Kiczorowska B., Klebaniuk R., Bąkowski M., Al-Yasiry A.R.M., 2015. Culinary herbs – the nutritive value and content of minerals. Journal of Elementology 20, 3, 599-608. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.4.739.

  11. Kiczorowska B., Samolińska W., Al-Yasiry A.R.M., Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2015. Wartość odżywcza mięsa drobiowego pochodzącego z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Problemy Higieny i Epidemiologii 96, 3, 598-602.

  12. Kiczorowska B., Samolińska W., Grela E.R, Andrejko D., 2015. Efektywność dodatku naświetlanych promieniami podczerwonymi nasion grochu w mieszankach na wybrane wskaźniki produkcyjne i status zdrowotny kurcząt brojlerów. Medycyna Weterynaryjna 71, 9, 583-588.

  13. Kiczorowska B., Samolińska W., Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Rusinek-Prystupa E., Al-Yasiry A.R.M. 2015. Nutritive value and contents of minerals in eggs produced in large-scale, courtyard and organic systems.. Journal of Elementology 20, 4, 887-898. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.4.701.

  14. Kiczorowska B., Samolińska W., Marczuk J., 2015. Probiotyki – proekologiczne dodatki w żywieniu krów mlecznych a jakość mleka. Monografia pt.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej na tle ochrony środowiska i standardów Unii Europejskiej”. Monografia pod red. Romaniuk W. i Jakowska-Huflejt H., Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddz. w Warszawie, 98-105. ISBN 978-83-62416-93-6.

  15. Klebaniuk R., Grela E.R., 2015. W: (red.):. Sposoby i nowe systemy żywienia bydła ze szczególnym uwzględnieniem produkcji ekologicznej. Puławy, 26.05.2015.

  16. Klebaniuk R., Grela E.R., 2015. Wykorzystanie proekologicznych materiałów i dodatków paszowych w nowych systemach bydła. W: Ginalska B. (red.) Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce. CDR Radom, 82-87. ISBN 978-83-63411-51-0

  17. Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., Rocki G., Matras J., Olcha M., Bąkowski M., 2015. Effect of glucogenic additive in transition dairy cow diets of varying ruminal starch degradability on blood metabolic profile. (Wpływ dodatku preparatu glukogennego do dawek o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu na profil metaboliczny krwi krów w okresie przejściowym). Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE 33, 4, 71-81.

  18. Klikocka H., Szostak B., Gaj R., Głowacka A., Narolski B., 2015. Pobranie fosforu z ziarnem pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby. Polish Journal of Agronomy 21, 3-10.

  19. Klikocka H., Szostak B., Gaj R., Głowacka A., Narolski B., 2015. Zawartość i pobranie fosforu przez ziarno pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby. Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Materiały konferencyjne. Puławy, 15-16 czerwiec 2015 r. – Puławy, 98 -99. ISBN 789-83-7562-189-1

  20. Kwiecień M. Winiarska-Mieczan A., Majewska A. Kiczorowska B., 2015. Ocena wartości odżywczej przedszkolnych racji pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem składników mineralnych. Problemy Higieny i Epidemiologii 96, 4, 742-745.

  21. Kwiecień M., Kasperek K., Grela E.R., Jeżewska-Witkowska G., 2015. Effect of caponization on the production performance, slaughter yield and fatty acid profile of muscles of Greenleg Partridge cocks. Journal of Food Science and Technology 52, 11 7227-7235.

  22. Kwiecień M., Samolińska W., Bujanowicz-Haraś B., 2015. Effects of iron–glycine chelate on growth, carcass characteristic, liver mineral concentrations and haematological and biochemical blood parameters in broilers. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Article first published online: 13 apr 2015. DOI: 10.1111/jpn.12322.

  23. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Valverde Piedra J., Bujanowicz-Haraś B., Chałabis-Mazurek A., 2015. Effects of copper glycine chelate on selected parameters carcasses, liver and fecal mineral concentrations, haematological and biochemical blood parameters in broilers. Agricultural and Food Science 24, 92-103.

  24. Lipiec A., Gruszecki T.M., Warda M., Bojar W., Junkuszew A., Kulik M., Greguła-Kania M., 2015. Nutritional well-being of sheep under free-range grazing system on natural dry grasslands. Medycyna Weterynaryjna 71, 1, 41-45.

  25. Matras J., Klebaniuk R., Bąkowski M., 2015. Impact of extruded linseed in dairy cow diets on blood plasma indices. Materiały konferencyjne z XLIV Scientific Session „Nutrition of livestock, companion and wild animals”. Warszawa, 16-17 czerwca 2015, 29.

  26. Olcha M., KlebaniukR., Grela E.R., 2015. Wpływ warunków środowiskowo-siedliskowych na skład chemiczny i użyteczność wybranych ziół. The influence of environmental and habitat conditions on chemical composition and utility of selected herbs. Rozdział w Monografii: Chrzanowska J, Różański H. (red) pt.: „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”. Krosno-Wrocław, 301-316. ISBN 978-83-64457-16-6.

  27. Pietrzak K., Grela E.R., 2015. Influence of alfalfa protein concentrate dietary supplementation on blood parameters of growing-finishing pigs. Bull. Vet. Inst. Pulawy 59, 393-399.

  28. Pietrzak K., Grela E.R., 2015. The effects of adding lucerne protein concentrate to diets on the reproductive traits and blood metabolic profiles of sows and piglets. Journal of Animal and Feed Sciences 24, 3, 216-225.

  29. Pietrzak K., Grela E.R., 2015. Wpływ dodatku preparatu białkowego z lucerny (APC) w mieszankach dla loch i prosiąt na strawność podstawowych składników pokarmowych i frakcji włókna detergentowego. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE 33, 1, 17-25.

  30. Sobolewska S., Grela E.R., 2015. Effect of inulin extract or inulin-containing plant supplement on short-chain fatty acids in large intestine and jejunum histology of fatteners. Medycyna weterynaryjna 71, 7, 432-435.

  31. Szostak B., Apostolov A., Marchev J., 2015. The influence of the libido of Polish Large White boars on their ejaculates. Bulg. J. Agric. Sci. 2015, 2, 394–398.

  32. Szostak B., Przykaza Ł., Apostolov A., 2015. The effect of season on semen parameters in Polish Landrace and Polish Large white boars and phenotypic correlations between semen characteristics in different seasons. Bulg. J. Agric. Sci. 5, 1049-1053.

  33. Szostak B., Przykaza Ł., Stasiak A., 2015. The effect of growth rate and lean meat content in Polish Large White boars on their semen characteristics. Polish Journal of Natural Science 30, 4, 359-366.

  34. Szostak B., Stasiak A., Gonet M., 2015. Poubojowa ocena narządów rozrodczych loch – cenne źródło informacji o problemach rozrodczych na fermie świń. Przegląd Hodowlany 5, 25-27.

  35. Szostak B., Stasiak A., Przykaza Ł., 2015. The effect of naked oats (Avena nuda L.) used in feeding gilts on their sexual activity. Archives Anim. Breed. 58, 7-11.

  36. Tomaszewska E., Winiarska-Mieczan A., Dobrowolski P., 2015. Hematological and serum biochemical parameters of blood in adolescent rats and histomorphological changes in the jejunal epithelium and liver after chronic exposure to cadmium and lead in the case of supplementation with green tea vs black, red or white tea. Experimental and Toxicologic Pathology 67, 331-339. DOI:10.1016/j.etp.2015.02.005.

  37. Tomaszewska E., Winiarska-Mieczan A., Dobrowolski P., 2015. The lack of protective effects of tea supplementation on liver and jejunal epithelium in adult rats exposed to cadmium and lead. Environmental Toxicology and Pharmacology. DOI:10.1016/j.etap.2015.09.002.

  38. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M. Kwiatkowska K., Krusiński R. Kiczorowska B., 2015. Ocena preferencji w wyborze owoców wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy Higieny i Epidemiologii 96, 4, 737-741.

  39. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2015. The effect of exposure to Cd and Pb in the form of a drinking water or feed on the accumulation and distribution of these metals in the organs of growing Wistar rats. Biological Trace Element Research. DOI 10.1007/s12011-015-0414-4.

  40. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2015. The effects of copper-glycine complexes on chemical composition and sensory attributes of raw, cooked and grilled chicken meat. Journal of Food Science and Technology 52, 7, 4226-4235. DOI: 10.1007/s13197-014-1510-8.

  41. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Krusiński R., 2015. The content of cadmium and lead in canned fish available in the Polish market. Journal of Consumer Protection and Food Safety 10, 165-169. DOI: 10.1007/s00003-015-0933-0.

  42. Wójciak K.M., Neffe-Skocińska K., Grela E.R., Dolatowski Z.J., 2015. Zastosowanie mięsa wieprzowego pochodzącego z tuczników skarmianych mieszanką paszową z dodatkiem preparatu białkowo-ksantofilowego z lucerny do produkcji potencjalnie probiotycznej kiełbasy dojrzewającej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4, 101, 85-98.

 • 2014

  1. Grela E. R., 2014. Witaminy i dodatki paszowe (W: Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń). IFiŻZ PAN, Jabłonna 27-32, 40-45. ISBN 978-83-933604-5-1.

  2. Grela E. R., Hańczakowska E., Kowalczuk-Vasilev E., 2014. Correlations between cholesterol content, fatty acid composition and health lipid indices in fat of chosen tissues and organs of finishing pigs. Polish Journal of Veterinary Sciences 17, 3, 535-537.

  3. Grela E. R., Ognik K., Czech A., Matras J., 2014. Quality assessment of eggs from laying hens fed a mixture with lucerne protein concentrate. Journal of Animal and Feed Sciences 23, 3, 236-243.

  4. Grela E. R., Sobolewska S., 2014. Inulina i surowce inulinodajne w żywieniu zwierząt i ludzi (W: Ekstrakty inuliny jako prebiotyczne dodatki paszowe dla zwierząt monogastrycznych). Jabłonna-Lublin-Radom 14-24. ISBN 978-83-63411-25-1.

  5. Grela E. R., Sobolewska S., Kowalczuk-Vasilev E., Krasucki W., 2014. Effect of dietary inulin source on piglet performance, immunoglobulin concentration, and plasma lipid profile. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 58, 453-458.

  6. Grela E. R., Sobolewska S., Roziński T., 2014. Effect of inulin extracts or inulin-containing plant supplement on blood lipid indices and fatty acid profile in fattener tissues. Polish Journal of Veterinary Sciences 17, 1, 93-98.

  7. Hańczakowska E., Niwińska B., Grela E. R., Węglarzy K., Okoń K.., 2014. Effect of dietary glutamine, glucose and/or sodium butyrate on piglet growth, intestinal environment, subsequent fattener performance, and meat quality. Czech Journal of Animal Science 59, 10, 460-470.

  8. Klebaniuk R., Bąkowski M., Rocki G., Kowalczuk-Vasilev E., 2014. The effect of flaxseed added to calves’ diets on production indices and meat composition. Roczniki Naukowe PTZ 10, 1, 23-34.

  9. Klebaniuk R., Grela E. R., Kowalczuk-Vasilev E., Olcha M., Góźdź J., 2014. Efektywność stosowania mieszanek ziołowych w ekologicznym chowie bydła. Wiadomości zootechniczne LII, 3, 56-63.

  10. Klebaniuk R., Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., Mariusz Florek, Góźdź J., Pecka S., Danek-Majewska A., Olcha M., 2014. Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych (W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2013 roku). MRiRW, Warszawa –Falenty 419-433. ISBN 978-83-62178-80-3.

  11. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Pałyszka M., Kwiatkowska K., 2014. Effects of chicken feed herbal additives on the breeding performance, slaughter yield and mechanical and morphometric parameters of chicken tibia bones. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 70, (5), 280-286.

  12. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Zawiślak K., Sroka Sz., 2014. Effect of copper glycinate chelate on biomechanical, morphometric and chemical properties of chicken femur. Annals of Animal Science 14, (1), 127-139.

  13. Lipiec A., Pisarski R., 2014. Changes in saccharides and water solubility index of extrudates as affected by proportion of corn grit and oat bran. Ciencia e Tecnica Vitivinicola 29, 1, 186-192.

  14. Matras J., Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Grela E. R., 2014. Influence of two flaxseed varieties, differing in fatty acid profile, in dairy cow diets on selected blood indices and reproduction. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 70, (7), 422-427.

  15. Rechulicz J., Ognik K., Grela E. R., 2014. The effect of adding protein-xanthophylls concentrate (PX) from alfalfa ( Medicago sativa) on growth parameters and redox profile in muscles of carp, Cyprinus carpio (L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14, 3, 697-703.

  16. Samolińska W., Kiczorowska B., 2014. Ocena sposobu żywienia kobiet uczestniczących w zajęciach fitness na tle aktualnych zaleceń żywieniowych. Problemy Higieny i Epidemiologii 95, (2), 339-345.

  17. Sobolewska S., Grela E. R., 2014. The effect of inulin extraction method or powder from inulin producing plants additives to mixtures for fatteners on performance, carcass traits and meat quality. Annals of Animal Science 14, 4, 911-920.

  18. Sobolewska S., Samolińska W., Skomiał J., Grela E. R., 2014. Effect of inulin content and extract type on short-chain fatty acid concentration in the large intestine and lipid parameters in fattener blood. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 70, (5), 296-301.

  19. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Kwiecień M., Burmańczuk N., Badzian B., Szymańczyk S., Kurlak M., 2014. Alterations of liver histomorphology in relation to copper supplementation in inorganic and organic form in growing rats. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 58, 479-486.

  20. Winiarska-Mieczan A., 2014. Cadmium, lead, copper and zinc in breast milk in Poland. Biological Trace Element Research 157, 36-44.

  21. Winiarska-Mieczan A., 2014. Content of Na, K, Ca AND Mg in complementary infant food. Journal of Elementology 19, (2), 587-596.

  22. Winiarska-Mieczan A., 2014. Cumulative rate and distribution of Cd and Pb in the organs of adult male Wistar rats during oral exposure. Environmental Toxicology and Pharmacology 38, (3), 751-760.

  23. Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Tyczyna L., Kwiecień M., Bis-Wencel H., Trawińska B., 2014. Zastosowanie bentonitu sodowego jako sorbentu amoniaku. Przemysł chemiczny 93/8, 1383-1385.

 • 2013

  1. Bubel F., Grela E. R., Dobrzański Z., Pogoda-Sewerniak K., 2013. Wpływ minerlano-roślinnych preparatów paszowych na profil mineralny krwi kur nieśnych w chowie ściółkowym. Medycyna Weterynaryjna 69, (10), 616-621.

  2. Grela E. R., Pietrzak K., Sobolewska S., Witkowski P., 2013. Effect of inulin and garlic supplementation in pig diets. Annals of Animal Science 13 (1), 63-71.

  3. Grela E., Pietrzak K., 2013. Influence of protein-xantophyll concentrate of alfalfa on growth performance and carcass value of growing-finishing pigs. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sec. EE Zootechnica XXXI, 3, 10-17.

  4. Grela E.R., Pietrzak K., Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., 2013. Performance, pork quality and fatty acid composition of entire males, surgically castrated or immunocastrated males, and female pigs reared under organic system. Polish Journal Veterinary Science 16, 1, 107-114.

  5. Grela E.R., Pietrzak K., Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Borucka B., 2013. Analiza chemiczna składu koncentratu białkowo-ksantofilowego. Analysis of chemical composition of protein-xanthophyll concentrate. Przemysl chemiczny 92, 8, 1484-1488.

  6. Gryzińska M., Krauze M., Klebaniuk R., Strachecka A., 2013. Influence of gender and age on haematological indicators of Polbar’s breed chickens. Acta Veterinaria-Beograd 63, 5-6, 601-608.

  7. Jeroeh H., Jankowski J., Lipiec A., Kozłowski K., Matusevicius P., Mikołajczak J., Schdne F., 2013. Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt. UWM w Olsztynie.

  8. Kiczorowska B., 2013. Zmiany wartości odżywczej nasion bobiku (Vicia faba L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus Angustifolius) naświetlanego promieniami podczerwonymi oraz ich efektywność w odchowie kurcząt brojlerów. Wydawnictwo UP Lublin.

  9. Kiczorowski P., Kiczorowska B., Kwiatkowska K., 2013. Zawartość metali ciężkich w wybranych odmianach malin wyprodukowanych na terenie województwa lubelskiego. Problemy Higieny i Epidemiologii 94 (2), 351-353.

  10. Klebaniuk R., Bąkowski M., Olcha M., 2013. Effectiveness of mineral-vitamin supplement to complementary feed mixture for dairy cattle nutrition. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. EE Zootechnica 2013, XXXI, 4, 30-38.

  11. Klebaniuk R., Grela E. R., Olcha M., 2013. Właściwości prozdrowotne mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) w zależności od miejsca pozyskiwania oraz terminu zbioru. Health benefits of dandelion (Taraxacum officinale) depending on lovation sourcing and harvesting time (W: Ziołolecznictwo Biokosmetyki Żywność funkcjonalna). UP we Wrocławiu i WSZ w Krośnie, 162-175. ISBN: 978-83-64457-00-5.

  12. Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., Matras J., Grela E.R., 2013. Wartość pokarmowa i przydatność żywieniowa nasion różnych odmian lnu. Nutritive value and dietary utility of different varieties of linseed. (W: Ziołolecznictwo Biokosmetyki Żywność funkcjonalna). UP we Wrocławiu i WSZ w Krośnie, 188-197. ISBN: 978-83-64457-00-5.

  13. Kwiecień M., 2013. The effect of copper glycine chelate on the quality of tibia bones in broiler chickens. Medycyna Weterynaryjna 69 (8), 492-498.

  14. Kwiecień M., 2013. The effect of iron glycine chelate on the quality of the femur bones in broiler chickens Annales UMCS, sec. EE Zootechnica XXXI (4), 24-34.

  15. Matras J., Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., Bąkowski M., 2013. Impact of variety of linseed, fed in different form (rolled or extruded) in dairy cow diets on nutrients’ digestibility. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sec. EE Zootechnica XXXI, 2, 30-38.

  16. Niedźwiedzka-Rystwej P., Tokarz-Deptuła B., Pisarski R., Deptuła W., 2013. Subpopulacje limfocytów T. Medycyna Weterynaryjna 69 (8), 461-465.

  17. Tokarz-Deptuła B., Śliwa-Dominiak J., Kubiś M., Adamiak M., Pisarski R., Deptuła W., 2013. Capnocytophaga canimorsus – ważny a mało znany pathogen. Medycyna Weterynaryjna 69 (3), 136-138.

  18. Winiarska-Mieczan A., 2013. Protective effect of tannic acid on the brain of adult rats exposed to cadmium and lead. Environmental Toxicology and Pharmacology 36, 9-18.

  19. Winiarska-Mieczan A., Krusiński R., Kwiecień M., 2013. Tannic acid influence on lead and cadmium accumulation in the hearts and lungs of rats. Advances in Clinical and Experimental Medicine 22 (5), 615–620.

  20. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Kowalewska O., Kwiatkowska K., Krusiński R., 2013. Porównanie składu witaminowo-mineralnego suplementów diety przeznaczonych dla dzieci do 3 lat Problemy Higieny i Epidemiologii 94 (4), 769-772.

 • 2012

  1. Czech A., Ognik K., Grela E.R., 2012. Efficacy of a mixture of synthetic antioxidant and proteinxanthophyll alfalfa concentrate in Turkey hens feeding. Archiv für Geflugelkunde 76, 2, 105-112.

  2. Czech A., Ognik K., Grela E.R., Klebaniuk R., 2012. Assessment of blood metabolic profile of laying hens fed the diets with a protein-xanthophyll concentrate (PX) from Alfalfa. World’s Poultry Science Journal 68, Supp. 1, 4.

  3. Czech. A., Klebaniuk R., 2012. Monografia: The use of flax and inulin in nutrition and food production : modern trends in food production on the background of the sustainable development of rual areas. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „Progress” Dzierdziówka. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej; t. 9; stron 175.

  4. Grela E.R., (red.) 2012. Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. SRiLPP-„Progress”, 83strony.

  5. Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., (red.) 2012. Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochronie środowiska. SRiLPP-„Progress”, 97 stron.

  6. Grela E.R., Matras J., Pisarski R., Sobolewska S., 2012. The effect of supplementing organic diets with fish meal and premix on the performance of pigs and some meat and blood characteristics. Polish Journal of Veterinary Sciences 15, 2, 379-386.

  7. Grela E.R., Ognik K., Knaga S., Matras J., Sroka S., 2012. Performance and some egg characteristics of laying hens fed the diet containing alfalfa proteinxanthophyll concentrate. World’s Poultry Science Journal 68. http://www.facta.org.br/wpc2012-cd/pdfs/NF/NF_2012pc152_1.pdf

  8. Grela E.R., Rybiński W., Matras J., Sobolewska S., 2012. Variability of phenotypic and morphological characteristics of some Lathyrus sativus L. and Lathyrus cicera L. Genetic Resources and Crop Evolution 59, 1687–1703.

  9. Grela E.R., Skomiał J., Czech A., Klebaniuk R., Sroka S., 2012. Effect of inulin addition on performance, blood metabolites and tissue fatty acid composition in broiler chickens. World’s Poultry Science Journal 68. http://www.facta.org.br/wpc2012-cd/pdfs/NF/NF_2012pc152_2.pdf

  10. Karwowska M., Dolatowski Z., Grela E.R., 2012. Influence of dietary supplementation with protein-xanthophylls (PX) concentrate of alfalfa investigations on pig meat quality. Fleischwirtschaft 27 (1), 88-91.

  11. Korniewicz D., Grela E.R., Matras J., Gajewczyk P., Dobrzański Z., Karniewicz A., Antkowiak K., 2012. The effect of decreased protein levels in sow diets on nitrogen content of faeces and physiological parameters of blood. Annals of Animal Science 12, 2, 201-215.

  12. Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Gronowicz K., 2012. Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich. Prob. Hig. Epidemiol. 92, 4, 931-935.

  13. Kwiecień M., 2012. Wpływ formy i poziomu miedzi i żelaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wskaźniki metaboliczne kurcząt brojlerów. Rozprawy Naukowe WUP w Lublinie, zeszyt 359, ss. 113.

  14. Matras J., Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., 2012. Impact of glucogenic additive in transition dairy cow diets of varying ruminal starch degradability on yield and composition of milk and reproductive parameters. Czech J. Anim. Sci. 57, 7, 301–311.

  15. Ognik K., Patkowski K., Grela E.R., 2012. Effect of a protein-xanthophyll concentrate from alfalfa and of genotype and sex of lambs on their blood redox profile. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 56 (2), 165-169.

  16. Winiarska-Mieczan A., Kiczorowska B., 2012. Determining the content of lead and cadmium in infant food from the Polish market. International Journal of Food Science And Nutrition 63 (6), 708-712.

 • 2011

  1. Grela E.R., Matras J., Czech A., 2011. Effects of supplemental phytase on nutrient digestibility and performance of sows fed diets with high or low native phytase activity. Czech Journal of Animal Science 56 (10), 443-450.

  2. Grela E.R., Pastuszak J., 2011. Effect of extrusion-cooking of some grain species on piglet performance and blond lipid profile. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE 29 (4), 39-45.

  3. Kiczorowska B., 2011. Kumulacja metali ciężkich w skórce i miąższu wybranych odmian gruszek wyprodukowanych na terenie województwa lubelskiego. Problemy Higieny i Epidemiologii 92 (3), 671-674

  4. Kiczorowska B., Kiczorowski P., 2011. Comparison of chemical composition and Mg, K, Na, Ca, Mn, Fe content in edible parts of chosen pear cultivars produced in podkarpackie province. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 10, 4, 153-169.

  5. Klebaniuk R., 2011. Zawartość flawonoidów i wybranych biopierwiastków w mieszankach herbat. Prob. Hig. Epidemiol. 92, 4, 859-862.

  6. Klebaniuk R., 2011. Zawartość flawonoidów i wybranych biopierwiastków w mieszankach herbat. Problemy Higieny i Epidemiologii 92 (4), 859-862.

  7. Klebaniuk R., 2011. Zioła i wyciągi ziołowe. W: E.R. Grela (red.): Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej. PWRiL Warszawa.

  8. Klebaniuk R., Bąkowski M., Rocki G., Żakowska N., 2011. Wartość pokarmowa dawek z udziałem nasion lnu dla bydła mięsnego. Przegląd Hodowlany 9, 24-25.

  9. Klebaniuk R., Patkowski K., Kowalczuk-Vasilev E., 2011. Wpływ przechowywania mięsa jagnięcego na jego jakość fizyko-chemiczną. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIV, 1, 76–81.

  10. Klebaniuk R., Patkowski K., Kowalczuk-Vasilev E., 2011. Wpływ przechowywania mięsa jagnięcego na jego jakość fizyko-chemiczną. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIV1, 76–81

  11. Klebaniuk R., Rocki G., 2011. Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi przydatne do analizy żywienia i odżywienia krów mlecznych. Przegląd Hodowlany 1, 4-7.

  12. Nawrocki L., Grela E.R., 2011. Technika i zasady w żywieniu świń. WWR, Poznań, 127 stron.

  13. Semeniuk V., Grela E.R., 2011. Wpływ obniżonego poziomu białka w żywieniu tuczników w systemie dawkowanym lub ad libitum na poziom wskaźników azotowych w krwi i moczu. Medycyna Weterynaryjna 67, 5, 339-342.

  14. Winiarska-Mieczan A., 2011. Content of Zn, Cu, Fe and Mn in processed fruit and fruit-and-vegetable products designed for infants. . Journal of Elementology, 2(16), 287-298.

  15. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2011. Evaluation of the mineral composition of breadstuff. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria 10, 4, 487-495.

 • 2010

  1. Czech A., Grela E.R., Mokrzycka A., Pejsak Z., 2010. Efficacy of mannanoligosaccharides additive to sows diets on colostrum, blood immunoglobulin content and production parameters of piglets. Polish Journal of Veterinary Sciences 13 (3), 525-531.

  2. Grela E., 2010. Performance and nitrogen balance in growing-finishing pigs fed restricted or ad libitum diet with lowered protein content . Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE, 28 (3), 24-30.

  3. Grela E.R., (red.) 2010. Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. SRiLPP-W, Lublin- Sandomierz.

  4. Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., 2010. Influence of digestible crude protein reduction and amino acids additive in growing pigs' diets on their performance and nitrogen balance. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE, 28 (1), 1-8.

  5. Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., Semeniuk V., 2010. Wpływ zastąpienia węglanu wapnia chlorkiem i/lub zastosowania kwasu benzoesowego w mieszankach dla tuczników na profil metaboliczny krwi oraz ograniczenie wydalania azotu do środowiska. Przemysł chemiczny 89, (4), 366-371.

  6. Grela E.R., Matras J., Czech A., Krasucki W., 2010. The influence of microbial phytase supplementation to diets with high or low native phytase activity on sow reproductive traits and composition of colostrum and milk. Journal of Animal and Feed Sciences 19 (3), 418-429.

  7. Grela E.R., Pisarski R.K., Kowalczuk-Vasilev E., Rudnicka A., 2010. Zawartość składników odżywczych, mineralnych i profil kwasów tłuszczowych w mięsie wybranych gatunków ryb w zależności od terminu odłowu. Żywność Nauka Technologia Jakość 17, 4, 63-72.

  8. Grela E.R., Rybiński W., Klebaniuk R., Matras J., 2010. Morphological characteristics of some accessions of grass pea (Lathyrus sativus L.) grown in Europe and nutritional traits of their seeds. Genet. Resour. Crop. Evol. DOI 10.1007/s10722-009-9505-4. Publisshed online 27 January 2010, 57, 5, 693-701.

  9. Karwowska M., Stadnik J., Dolatowski Z.J., Grela E.R., 2010. Effect of protein-xanthophyll (PX) concentrate of alfalfa supplementation on physic-chemical properties of turkey breast and thigh muscles during ageing Meat Science 86, 486-490.

  10. Kiczorowska B., Klebaniuk R., Blacha M., 2010. Zawartość metali ciężkich w ziołach przyprawowych dostępnych na rynku lubelskim. Journal of Elementology 15, 3 45-46.

  11. Klebaniuk R., Rocki G., 2010. Ocena efektywności żywienia krów mlecznych w gospodarstwie indywidualnym. Przegląd hodowlany 9, 17-22.

  12. Kowalczuk E., Klebaniuk R., 2010. Preferencje żywieniowe ludzi starszych. The nourishment preferences of the elderly people. Żywienie Człowieka i Metabolizm XXXVI / 2, 278-286.

  13. Krauze M., Grela E.R., 2010. Effects of an alfalfa concentrate in turkey diets on performance and some blood parameters. Archiv für Geflugelkunde 74 (4), 226-232.

  14. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., 2010. Effect of hulless barley on body weight and chemical composition of hearts and livers in broiler chickens. Medycyna Weterynaryjna 66, 1, 41-44.

  15. Winiarska-Mieczan A., 2010. The influence of grass pea seeds in pig diets on the fatty acid composition and sensory attributes of pork. Medycyna Weterynaryjna 66, 2, 113-117.

  16. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2010. Effectiveness of grass pea (Lathyrus sativus L.) seeds in pig feeding. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 34, 2, 155-162.

  17. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2010. The influence of raw grass pea (Lathyrus sativus L.) seeds on biochemical and haematological parameters in the blood of grower-finisher pigs and on the weight of their kidney and liver. Agricultural and Food Sciences 19, 3, 223-232.

 • Przykładowe publikacje przed 2009

  1. Burek R., Grela E.R., 2005. Wpływ intensywności żywienia loch w okresie laktacji na efekty produkcyjne oraz wybrane wskaźniki krwi. Medycyna Weterynaryjna 61, 7, 822-826.

  2. Grela E. R., Klebaniuk R., 2001. Zioła oraz substancje barwiące i aromatyczne. Praca zbiorowa pod red. E. Greli: Dodatki w żywieniu bydła. Wydawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VIT-TRA”.

  3. Grela E.R., Brodacki A., Batkowska J., Matras J., 2009. Influence of a probiotic of Bacillus toyoi strain on performace of growing turkey poults. Archiv für Geflügelkunde 73.

  4. Grela E.R., Czech A., Chachaj R., 2005. Effect of L-carnitine diets on performance and blood metabolite in sows. Journal of Animal and Feed Science 14, Suppl. 1, 349-352.

  5. Grela E.R., Panayiotou P.P., Matras J., 2006. Influence of herbal mixture and zeolite additives to sow diets on performance and milk composition. Polish Journal of Natural Science, suppl. 3, 1, 307-314.

  6. Grela E.R., Semeniuk V., 2006. Effectiveness of garlic powder and mannan oligosaccharides supplementation to growing-finishing pig diets on nutrients contents and fatty acid composition in meat. Animal Science 10, 1, 32-33.

  7. Grela E.R., Semeniuk V., Czech A., 2006. Efficacy of fructooligosaccharides and mannanoligosaccharides in piglet diets. Medycyna Weterynaryjna 62, 7, 762-765.

  8. Grela E.R., Semeniuk W., Matras J., Gruszczyk M., 2006. Influence of herbs additive in sow diets on their reproduction and some blood parameters. Annals of Animal Science, suppl. 2/1, 167-171.

  9. Gruszecki T.M., Junkuszew A., Lipiec A., Lipiecka Cz., Szymanowska A., Patkowski K., Szymanowski M., 2006. Composition of fatty acids of muscle tissue of lambs fed feedstuff supplemented with flax seeds. Arch. Tierz., Dummerstorf 49, Spec. Iss., 181-185.

  10. Kiczorowska B., Andrejko D., Winiarska-Mieczan A., 2006. The influence of different infrared radiation parameters on the modification of fatty acids content in faba beans’ ether exract. Polish Journal of Natural Sciences, Suppl. 3, 1.

  11. Klebaniuk R., 2007. Nutritional and Mineral Values of Different Types of Soya Bean. Polish Journal of Environmental Studies 16, 3A, 120-123.

  12. Klebaniuk R., 2008. Efektywność stosowania preparatu glukogennego w dawkach pokarmowych zawierających zboża o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu u wysoko wydajnych krów mlecznych. Rozprawy Naukowe WUP w Lublinie, zeszyt 332, 9,65 ark. wyd.

  13. Klebaniuk R., Matras J., Czech A., 2005. Wpływ skarmiania zielonki z pastwisk o zróżnicowanej zawartości Cu, Zn, Pb i Cd w glebie na poziom tych pierwiastków w surowicy krwi i mleku krów. Rocz. Nauk. PTZ 1 (3), 497-505.

  14. Klebaniuk R., Matras J., Kowalczuk E., 2009. Blood metabolic profile parameters of cows fed diet with glucogenic additive. Med. Wet. 65 (11), 765-770.

  15. Klebaniuk R., Matras J., Patkowski K., Pięta M., 2008. Effect of Bio-Mos in different rations for ewes. Annals of Animal Sciences, 8, 4, 369-380.

  16. Klebaniuk R., Pieta M., Patkowski K., Grela E.R., 2006. Effect of feed diets for ewes on their lambs performance and meat quality. Animal Science 10, 1, 54-55.

  17. Krasucki W., Matras J., Koopman J.S., Bannink A., Mroz Z., 2006. The effects of specific bacterial cultures or yeast in intestinal histo-morphology and microflora in weaned piglets. Polish Journal of Natural Science. Olsztyn, 335-340.

  18. Krasucki W., Mroz Z., Szafran K., 2005. Effects of linseed and oat in antibiotic-free diets on the gut health, mucosal integrity and performance of piglets. Journal of Animal and Feed Sciences 14, suppl. 1, 361-364.

  19. Kwiecień M., 2005. The influence of hull-less barley on selected physical and chemical parameters in broiler chicken femur bone. Journal of Animal and Feed Sciences 14, suppl. 1, 463-466.

  20. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Kapica M., 2006. The influence of some herbs on chemical composition, lipid metabolizm indices, ALAT and ASAT activity in broiler chicken liver. Polish Journal of Natural Science, Suppl. 3, 1.

  21. Lipiec A., Matras J., Ciowch A., 2006. Effect of different moisture of grain products and temperature during extrusion-cooking on the protein quality. Polish Journal of Natural Science, suppl. 3, 1, 115-122.

  22. Matras J., Bujanowicz-Haraś B., Wojtasik J., 2005. Influence of balancing mineral nutrition of dairy cows on milk yield and the content of some minerals in blood and milk. Journal of Animal and Feed Sciences 14, suppl. 1, 275-278.

  23. Matras J., Szot B., 2009. Wstępna ocena właściwości fizycznych i składu chemicznego ziarna żyta Secale montanum. Acta Agrophysica 13, 3, 753-759.

  24. Pisarski R.K., Pijarska I., Malec H., 2005. The effect of feeding chicks during transportation on yolk sac, body weight and anti-IBDV level in broilers. J. Anim. Feed Sci. 14, 1, 479-482.

  25. Pisarski R.K., Szkucik K., Pijarska I., Malec H., 2006. Cechy rzeźne tuszek, skład chemiczny tkanki mięśniowej i ocena sensoryczna mięsa kurcząt brojlerów żywionych jęczmieniem nagoziarnistym. Medycyna Wet. 62, 74-76.

  26. Studziński T., Grela E., Tatara M., Klebaniuk R., 2006. Fizjologiczne uwarunkowania żywienia krów. Żywienie bydła – praca zbiorowa pod redakcją Jana Mikołajczaka. Wyd. ATR Bydgoszcz.

  27. Studziński T., Matras J., Grela E.R., Valverde Piedra J.L., Truchliński J., Tatara M.R., 2006. Minerals: functions, requirements, excessive intake and toxicity. In: R. Mosenthin, J. Zentek and T. Żebrowska (Eds). Biology of Nutrition in Growing Animals. Elsevier, Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto, 2006, pp. 467 – 509.

  28. Tarkowski A., Kowalczyk M., 2007. Zawartość tłuszczu i wybranych kwasów tłuszczowych w czekoladach. Roczn. PZH 1, 351-356.

  29. Winiarska-Mieczan A., Kiczorowska B., 2006. Effect of some physical processes on the tannic acid of soybean, lentil, kidney bean, peas and field bean seeds. Polish Journal of Natural Science.

  30. Wojtasik J., Matras J., Klebaniuk R., Stępniak-Sołyga, Bujanowicz B., 2004. Wpływ zróżnicowanego udziału pasz w dawkach pokarmowych dla krów na wydajność i zawartość białka i tłuszczu w mleku. Rocz. Nauk. Zoot. 20, 67-70.

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii oferuje wykonanie opinii, ekspertyz, sporządzanie raportów w zakresie prowadzonej tematyki badawczej:

Żywienie zwierząt

 • Analiza składu i wartości pokarmowej pasz
 • Ocena wpływu procesów technologicznych na wartość pokarmową pasz
 • Testowanie pasz na zwierzętach gospodarskich
 • Ocena strawności pozornej składników pasz i mieszanek paszowych w badaniach na zwierzętach
 • Doradztwo w zakresie żywienia zwierząt gospodarskich:

­ oznaczanie i wyliczanie wartości pokarmowej dawek i mieszanek paszowych dla różnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt gospodarskich

­ ocena stanu odżywienia zwierząt gospodarskich w oparciu o wskaźniki narządowe krwi (analiza wybranych hematologicznych i biochemicznych parametrów krwi zwierząt)

 • Wykorzystanie prozdrowotnych pasz i dodatków paszowych w żywieniu zwierząt, w chowie ekologicznym i konwencjonalnym (głównie zioła i ich mieszaniny, preparaty fitobiotyczne, symbiotyczne, glukogenne i inne)
 • Ocena produkcyjności zwierząt (mięsność, wydajność mleczna, wydajność rzeźna)
 • Analiza składu surowców pochodzenia zwierzęcego (skład podstawowy, profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu, potencjał antyoksydacyjny) – wpływ żywienia zwierząt na wartość odżywczą produktów zwierzęcych

Bromatologia

 • Analiza składu i wartości pokarmowej żywności
 • Ocena wpływu procesów technologicznych na wartość pokarmową żywności
 • Bilansowanie jadłospisów dla różnych grup żywieniowych przy zastosowaniu różnych diet

Analizy laboratoryjne w materiałach biologicznych:

Sucha masa

Popiół surowy

Białko ogólne

Białko właściwe

Ekstrakt eterowy

Włókno surowe

Frakcje włókna, tj. NDF, ADF, ADL

Zawartość wybranych mikroelementów i pierwiastków toksycznych w paszach i żywności – ocena kulometryczna

pH

Profil kwasów tłuszczowych w paszach i produktach zwierzęcych (chromatografia gazowa)

Lotne kwasy tłuszczowe w kiszonkach

Parametry hematologiczne krwi zwierząt

Wskaźniki biochemiczne krwi zwierząt (profil metaboliczny, energetyczny, elementy profilu enzymatycznego, elektrolitów, makro- i mikroelementy, białka ostrej fazy i inne)

Immunoglobuliny w krwi, siarze i mleku

 

Kontakt:

LABORATORIUM Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel.: 81 445 6695; 81 445 6713

email: anna.majewska@up.lublin.pl

Ceny do uzgodnienia.

 

Współpracujemy, – jako jednostka organizacyjna oraz indywidualni eksperci – z wieloma przedsiębiorstwami. W zakresie pokrewnych badań Instytut deklaruje chęć współpracy z innymi partnerami.