Zakład Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej ma krótką historię. Utworzono go dn. 28.06.2011. W skład jego weszli pracownicy Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej zajmujący się polowymi, fermowymi i laboratoryjnymi badaniami na drobiu i pszczołach. W przeszłości jako zwierząt modelowych używano Drosophila melanogaster i przepiórek, a obecnie pszczół i przepiórek.


Prekursorami badań drobiarskich byli Prof. Dr hab. Lura Kaufman (światowej sławy naukowiec) a następnie Prof.dr hab. Józef Zięba i dr hab. Witold Głuchowski. Laboratoryjne prace na przepiórkach rozwinął dr Andrzej Witkowski. Prace na drozofilach zapoczątkowała, pracująca także na drobiu dr Maria Lorkiewicz, a rozwinął Prof. dr hab. Jerzy Paleolog (pełne nazwisko Jerzy Demetraki Paleolog). Prace na drozofilach nie są obecnie prowadzone.

Prace na pszczołach rozpoczęli i kontynuowali dr hab. Jan Woźnica i dr Ryszard Jagieło. Dołączył do nich Jerzy Paleolog, który przeprofilował badania z gospodarki pasiecznej i żywienia na genetykę i behawiorystkę. Rozpoczęto także badania laboratoryjne wykorzystując pszczoły jako zwierzęta modelowe.

Opis dzisiejszej działalności i pełny skład osobowy zamieszczono w innych zakładkach tej strony.

Stacja badawcza 

 

 W  Gospodarstwie Pomocniczym w Felinie, w odległości około 11 km  od siedziby naszego zakładu (Lublin ulica Doświadczalna) znajduje się Stacja Doświadczalna im Lury Kaufman. Stacja należy do Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.  W ramach tej stacji funkcjonuje ferma drobiu, łącznie z laboratoryjną hodowlą przepiórek, oraz pasieka. W obu tych placówkach badania prowadzą pracownicy naszego  Zakładu.

 • Tematyka badań z genetyki środowiskowej i behawioralnej Apis mellifera

  Zdolności do konkurowania o pożytek pszczół z różnych podgatunków i linii hodowlanych.


  Interakcje genotypowe pomiędzy grupami robotnic wewnątrz rodziny pszczelej.

  Wydajność, cechy funkcjonalne, żywotność i behawior pszczół endemicznych na tle pszczół napływowych. Interakcje genetyczno-środowiskowe. Utrzymywana i przystosowywana do miejscowych warunków jest zamknięta populacja pszczół Buckfast.


  Doskonalenie metod szacowania, uwarunkowania genetyczne i środowiskowe, podział pracy wśród robotnic dla cech takich jak zachowania higieniczne i obronne, zimowe wypryskiwanie, zdolność do zbierania pyłku i nektaru.

  Wpływ wewnętrznego środowiska rodziny pszczelej na zachowania robotnic.


  Zastosowanie cyfrowej analizy obrazu do oceny cech użytkowych, behawioralnych i morfometrycznych.


  Wpływ szerokości komórek plastra pszczelego na długość rozwoju osobniczego, długość stadium czerwiu zasklepionego, długość życia, wartości cech morfometrycznych i oporność na niekorzystne warunki środowiskowe u robotnic A. mellifera, a także na wskaźniki biochemiczne, rozwój osobniczy i morfometrię ich pasożytów. Wyselekcjonowano populację rodzin pszczelich o podwyższonej oporności nie leczonych przeciw V. destructor utrzymywanych na plastrach o zmniejszonej szerokości komórek 4,90mm. 


  Naturalne mechanizmy obronne rodziny pszczelej przeciw V. destructorNosema spp.


  Wpływ probiotyków, dodatków nano-srebra i różnych pokarmów przemysłowych na cechy funkcjonalne rodzin pszczelich.


 • Tematyka badań z biologi molekularnej, histologii i patologii Apis mellifera

  Aktywność systemu proteolitycznego kutikuli różnych kast i stadiów rozwojowych z uwzględnieniem wpływu środowiska, leków i niskocząsteczkowych przełączników epigenetycznych


  Przydatność pszczół A.  mellifera  jako zwierząt modelowych do badań biomedycznych.


  Enzymy podstawowych szlaków metabolicznych, lipidy i elementy systemu antyoksydacyjnego w kontekście procesu starzenia oraz wpływu kast i ras na ten proces analizowano.


  Obrazy mikroskopowe tkanek gruczołu Nasonowa i ciała białkowo-tłuszczowego w kontekście starzenia się i zimowania robotnic.


  Poziom metylacji pszczelego genomu uwzględniając wpływ kasty, wieku, antybiotyków i warroacydów oraz wpływ diety (nutrigenetyka).


  Grupowanie się i konkurowanie o pierwszeństwo w zapładnianiu jaj plemników różnych trutni (sperm competition) in vitro i in vivo.


  Lekooporność pasożytów V. destructor. W poszukiwaniu markerów lekooporności analizowano DNA, metylację genomu, zróżnicowanie haplogrupowe i haplotypowe, system proteolityczny, potencjał antyoksydacyjny, aktywność enzymów i cechy morfometryczne pasożytów.


  Nowe metody rozpoznawania Nosema apis i Nosema Cerance z zastosowaniem mikroskopii skaningowej oraz występowanie ich zarodników w jelicie i gruczołach gardzielowych.

Na polu apidologii współpracujemy obecnie z:
 
W zakresie wykorzystania Apis mellifera jako obiektu modelowego w badaniach gerontologicznych współpracujemy z Burzyński Clinic w Huston – USA,  a w zakresie badań ekspresji genów mózgu u pszczół poddanych aversywnemu uczeniu z  Research School of Biology, Australian National University, Canberra, Australia.
 
W zakresie badań nad biochemią, histologią, i fizjologią Apis mellifera oraz nad biologią i patogennym działaniem Nosema spp współpracujemy z Zakładem Zoologii i Zakładem Botaniki i Mikologii należącymi do Instytutu Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie. W ramach biologii środowiskowej Apis mellifera i jej pasożytów współpracujemy z Zespołem Ekologii Behawioralnej, Instytutu Nauk o Środowisku UJ w Krakowie. 
 
Oferta

W zakresie apidologii i pszczelarstwa nasza oferta jest skierowana do studentów, doktorantów oraz pszczelarzy, w tym firm sektora pszczelarskiego oraz wszystkich instytucji związanych z ochroną przyrody mających do czynienia z pszczołowatymi.

 • 2012

  Strachecka A., Borsuk G., Paleolog J., Olszewski K., Chobotow J (2012) Anti-pathogenic activity on the body surface of adult workers Apis mellifera. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(5): 290-292

  Strachecka A., Paleolog J., Borsuk G., Olszewski K., Bajda M. (2012) DNA methylation in the honey bee (Apis mellifera) and its importance for biological research. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(7): 391-396

  Strachecka A., Borsuk G. Paleolog J., Olszewski K., Chobotow J., Skoczylas D., (2012) Body surface metalloproteases activity in Apis mellifera L. workers relative to environmental pollution. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(7): 406-410

  Gryzińska M., Krauze M., Strachecka A. (2012) Ca(2+)-ATPase activity according to the sex and age of Polbar hens. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(8): 483-487

  Borsuk G., Czerska K.,Olszewski K., Strachecka A., Paleolog J. Chobotow J. (2012) Current state of knowledge of Varroa destructor. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 579-584

  Strachecka A.(2012) Recenzje i bibliografie, “Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących”. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 588

  Kasperek K., Paleolog J,. Olszewski K., Borsuk G., Strachecka A. (2012) Comparison of the defensive behavior of Apis mellifera L workers and the aggression of their queen sisters. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 589-593

  Strachecka A., Borsuk G., Olszewski K., Paleolog J., Chobotow J., Gryzińska M., Skoczylas D. (2012) Comparison of body-surface proteolytic activity of live and dead honey bee workers Apis mellifera. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 594-598

  Borsuk G., Olszewski K., Strachecka A., Paleolog J., Kasperek K.(2012) Genetic and morphometric variation of the Varroa destructor developing in standard and small comb cells. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 599-602

  Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J., Strachecka A., Kasperek K. (2012) Influence of carbon dioxide anaesthesia on the lengthof worker life and food foraging in cage tests. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 615-617

  Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Anusiewicz M., Mułenko W. (2012) Location of Nosema spp. spores within body of honey bee. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 618-621

  Ptaszyńska A.A.,† Borsuk G.,† Mułenko W., Olszewski K. (2012) Monitoring of nosemosis in the Lublin region and preliminary morphometric studies of Nosema spp. spores. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 622-625

  Kasperek K. (2012) Impact of selected atmospheric factors on winter losses in Apis mellifera L. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(10): 626-629

  Strachecka A., Sawicki M., Borsuk G., Olszewski K., Paleolog J., Chobotow J. (2012) Acaricides as a method for fighting Varroa destructor mites in bee colonies – efficiency and risk. Veterinary Medicine – Science and Practice, 68(12):

  Strachecka A., Paleolog J., Borsuk G., Olszewski K (2012) Influence of formic acid on the body surface proteolytic system in different developmental stages of Apis mellifera L. workers. Journal of Apicultural Research, 51(3): 252-262. [JCR]

  Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A., Jocek G. (2012) Metylacja DNA w regulacji ekspresji genów. Przegląd Hodowlany, 2: 2-5

  Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A,. Jocek G. (2012) Wpływ metylacji DNA na karcenogenezę. Przegląd Hodowlany, 3-4: 1-2

  Gryzińska M.., Andraszek K., Strachecka A. (2012) Detekcja metylacji DNA. Przegląd Hodowlany, 5-6: 3-6

  Borsuk G., Olszewski K., Paleolog J., Strachecka A., Gryzińska M., (2012) The effect of different varroacides on the acidity of winter stores and honey stores. Annales UMCS, Sectio EE, 30(1): 11-16

  Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J., Strachecka A., (2012) Evaluation of economic traits in Buckfast bees in comparison with the hybrids of European Black bees and Caucasian bees. Annales UMCS, Sectio EE, 30(2): 44-52

  Krauze M., Merska M., Gryzińska M., Strachecka A. (2012) Effect of garlic (Allium sativum) on selected indices of blood metabolic profile and rearing efficiency turkey-hens. Annales UMCS, Sectio EE, 30(3):

  Strachecka A., Paleolog J., Olszewski K., Borsuk G. (2012) Influence of amitraz and oxalic acid on the cuticle proteolytic system of Apis mellifera L. workers. Insects, 3(3): 821-832

  Gryzińska M., Strachecka A., Borsuk G. (2012) Comparison of DNA methods defined in UV-Vis spectrometry with a 2 mm and 10 mm light beam passing through the cuvette. Aparatura badawcza i dydaktyczna

  Burzyński S., Paleolog J., Patii S., Ilkowska-Musial E., Borsuk G., Olszewski K., Chittur S., Gupta V., Sarangi R., Strachecka A. (2012) Practical Effects of Phenylbutyrate and Phenylacetylglutaminate on the Gene Expression and Longevity in western Honeybees. Journal of Applied Genetics

  Gryzińska M., Błaszczak E., Strachecka A., Jeżewska-Witkowska G., (2012) Analysis of age-related global DNA methylation of hens. Biochemical Genetic

  Strachecka A.,† Borsuk G.,† Olszewski K., Paleolog J., Lipiński Z. (2012) Proteolysis on the body surface of pyrethroid-sensitive and resistant Varroa destructor. Acta Parasitologica

  Borsuk G.,† Strachecka A.,† Olszewski K., Paleolog J., (2012) Proteolytic system in sperm of drones Apis mellifera. Biologia

  Gryzińska M., Strachecka A., Borsuk G., (2012) Ocena wydajności izolacji DNA dwoma komercyjnymi zestawami z krwi ptasiej świeżej i przechowywanej. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

 • 2011

  Borsuk G. (2011) Przegląd wybranych zagadnień z badań etologicznych w pszczelarstwie. Kosmos, 60 (3-4): 401-413

  Borsuk G., Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J. (2011) The interaction of worker bees which have increased genotype variance, Part 2. cage tests of sugar syrup collecting and mortality. Journal of Apicultural Science, 55(1): 53-58 [JCR]

  Borsuk G., Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J. (2011) The interaction of worker bees with increased genotype variance, Part 1. field tests of sugar syrup collection and storage. Journal of Apicultural Science, 55(1): 59-65 [JCR]

  Paleolog J.,† Strachecka A.,† Burzyński S., Olszewski K., Borsuk G. (2011) The larval diet supplemented with the low-molecular epigenetic switch sodium phenylacetylglutaminate influences the worker cuticle proteolytic system in Apis mellifera L. Journal of Apicultural Science, 55(2): 73-83. [JCR]

  Gryzińska M., Strachecka A., Krauze M. (2011) Concentration of testosterone in blood serum in roosters of the Polbar breed depending on age. Annales UMCS, Sectio EE, 29(4): 46-50

  Gryzińska M., Strachecka A., Krauze M. (2011) Concentration of progesterone in blood serum in hens of the Polbar breed depending on age. Annales UMCS, Sectio EE, 29(4): 51-55

  Strachecka A., Paleolog J., Borsuk G., Olszewski K., Grzywnowicz K., Gryzińska M. (2011) Body-surface protese inhibitors in cage and hive Apis mellifera L. Acta Scientiarum Polonorum, 10(4): 125-132 [JCR]

  Borsuk G., Olszewski K., Strachecka A., Paleolog J., Gagoś M. (2011) Microscopic image of honeybee drone spermatozoa in three diluents. Journal of Apicultural Science, 55(2): 73-81 [JCR]

  Paleolog J., Kasperek K., Lipiński Z. (2011) The psychobiological nature of western honeybee queen duels, in terms of sting depravation. Journal of Apicultural Science, 55(2): 85 -95 [JCR]

  Strachecka A., Paleolog J., Borsuk G., Gryzińska M., Olszewski K., Grzywnowicz K., Kasperek K. (2011) Proteases on the body surface of honeybee Apis mellifera L. in cage and beehive. Annales UMCS, Sectio EE, 29(4): 106-112

  Wilde J., Paleolog J., Grabowski P., Siuda M., Bratkowski J. (2011) Correlated and direct response to selection for high and low pollen yield in small open population of Apis mellifera carnica colonies. Journal of Apicultural Research, 50(3): 181-189 [JCR]

  Paleolog J. (2011) Pszczoły – ochrona zasobów genetycznych, w Litwińczuk Z. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. PWRiL Warszawa: 195-211

  Paleolog J. (2011) Co o genetyce i hodowli pszczoły miodnej każdy pszczelarz wiedzieć powinien. Kalendarz Pszczelarza, Wyd. Wilczyska: 150-225.

 • 2010

  Borsuk G. (2010) Czy pszczoły Buckfast można uznać za rasę? Przegląd Hodowlany, 4: 27-28

  Borsuk G., Olszewski K., (2010) Morphometric traits of Buckfast and Caucasian bees. Journal of Apicultural Science, 54 (1): 43-47

  Strachecka A.,  Gryzińska M., Krauze M. (2010) The influence of environmental pollution on the protective proteolytic barrier of the honey bee Apis mellifera mellifera.  Polish Journal of Environmental Studies, 19(4): 855-859     [JCR] 

  Gryzińska M., Krauze M.,  Strachecka A. (2010) Total cholesterol, it’s fractions and triglyceride levels in polbar breed’s blood plasma according to age and sex. Acta Scientiarum Polonorum, 9(4): 93-106

  Strachecka A., Gryzińska M., Krauze M., Grzywnowicz K. (2011). Profile of the Body Surface Proteolytic System in Apis mellifera Queens. Czech Journal of Animal Science, 56(1): 15-22   [JCR]
   
  Strachecka A., Paleolog J. (2011) System proteolityczny powierzchni ciała Apis mellifera w zachowaniu zdrowotności rodzin pszczelich. Kosmos, 1(2): 41-51
 • 2009

  Paleolog J. (2009) Behavioural characteristics of honey bee (Apis mellifera) colonies containing mix of workers of divergent behavioural traits. Animal Sciences Papers and Reports, 27(3): 237-248     [JCR]         

  Borsuk G., Buś-Kicman M., Jeżewska-Witkowska G., Paleolog J. (2009) The use of RAPD-PCR analysis in genetic diversity estimation in Apis mellifera honeybee. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci., 46: 39-43

  Paleolog J. (2009)  Genetic-environment interactions resulting from different levels of competitiveness of workers in variuos Apis mellifera breeds. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci., 46: 101-108

  Olszewski K. (2009) Laboratory Assessment of the Production Value of the Honeybees (Apis mellifera) with Various Genotypes. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci., 46: 93-10

  Paleolog J. (2009) Queen docility was noticed during the queen reproductive contests within a honeybee colonies. Journal of Apicultural Science 53(2): 97-104

  Borsuk G. (2009) Influence of increased division of labour among worker bees on dead brood removal. Journal of Apicultural Science 53, (2): 69-77

  Olszewski K. (2009) Assessment of production traits in the Buckfast bee. Journal of Apicultural Science 53(2): 79-90

 • 2008

  Strachecka A., Grzywnowicz K. (2008). Activity of protease inhibitors on the body surface of the honeybee. Veterinary Medicine – Science and Practice, 64: 1256-1259
   
  Strachecka A., Paleolog J., Grzywnowicz K. (2008) The surface proteolytic activity in Apis mellifera. Journal of Apicultural Science, 52(1): 49-56
   
  Paleolog J. (2008) Zasady Pracy Hodowlanej, w Wilde J. Prabucki J. Hodowla Pszczół, PWRiL, Poznań: 143-173
   
  Paleolog J. (2008) „Genetyka molekularna”, w Wilde J. Prabucki J. Hodowla Pszczół, PWRiL, Poznań, 175-186

  Grzywnowicz K., Ciołek (Strachecka) A., Tabor A., Jaszek M. (2009) Profiles of the body-surface proteolytic system of honey bee queens, workers and drones: Ontogenetic and seasonal changes in proteases and their natural inhibitors. Apidologie, 40(1): 4-19       [JCR]

  Krauze M., Truchliński J., Rostek K., Gryzińska M., Strachecka A. (2009) Influence of garlic, coneflower preparation and 1,2,4 – triasole derivative on some biochemical indices of turkey-hens’ blood. Journal of Elementology, 14(3): 50-51

  Strachecka A., Grzywnowicz K. (2008). Activity of protease inhibitors on the body surface of the honeybee. Veterinary Medicine – Science and Practice, 64: 1256-1259
   
  Strachecka A., Paleolog J., Grzywnowicz K. (2008) The surface proteolytic activity in Apis mellifera. Journal of Apicultural Science, 52(1): 49-56
   
  Paleolog J. (2008) Zasady Pracy Hodowlanej, w Wilde J. Prabucki J. Hodowla Pszczół, PWRiL, Poznań: 143-173
   
  Paleolog J. (2008) „Genetyka molekularna”, w Wilde J. Prabucki J. Hodowla Pszczół, PWRiL, Poznań, 175-186

  Grzywnowicz K., Ciołek (Strachecka) A., Tabor A., Jaszek M. (2009) Profiles of the body-surface proteolytic system of honey bee queens, workers and drones: Ontogenetic and seasonal changes in proteases and their natural inhibitors. Apidologie, 40(1): 4-19       [JCR]

  Krauze M., Truchliński J., Rostek K., Gryzińska M., Strachecka A. (2009) Influence of garlic, coneflower preparation and 1,2,4 – triasole derivative on some biochemical indices of turkey-hens’ blood. Journal of Elementology, 14(3): 50-51

 • 2007

  Olszewski K., Paleolog J. (2007) Study on an easy method of hygienic behaviour evaluation in honey bee. Veterinary Medicine – Science and Practice, 63(2): 165-166
   

  Olszewski K. (2007) Winter-hardiness of Buckfast bees under specific weather conditions of areas with alternating influences of maritime and continental climate. Journal of Apicultural Science, 1(51): 27-36

Pszczoły
Zobacz
Pasieka Apiary
Zobacz

Zakład Pszczelnictwa

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,

Tel (mobile) : +48 602 725 175 ;   +48 81445 66 28