Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

PRZEDMIOTY, KIERUNKI STUDIÓW
Zobacz

Zarys prowadzonych badań:

• analiza struktury i właściwości skrobi modyfikowanych (chemicznie i fizycznie) oraz ocena możliwości ich zastosowania jako dodatków do żywności, kształtujących pożądaną teksturę.

• wykorzystanie naturalnych i syntetycznych substancji słodzących w procesach podnoszących jakość technologiczną produktu, tj dehydratacja osmotyczna, nanoszenie powłok.

• badania wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego na zmiany przepuszczalności błony komórkowej różnych rodzajów drożdży i bakterii (akumulowanie jonów nieorganicznych w komórkach, optymalizacja parametrów pulsacyjnego pola elektrycznego pod kątem maksymalnej akumulacji danego jonu ).

• analiza, ocena jakości, pozyskiwanie oraz zastosowanie olejku eterycznego oraz surowców olejkowych

• oleje aromatyzowane – wpływ procesu aromatyzowania oleju roślinnego na zawartość frakcji lotnej oraz aktywność przeciwutleniającą

• ocena wydajności ekstrakcyjnej wybranych układów hydro- i lipofilowych pod względem izolacji składników prozdrowotnych z materiału roślinnego

• wpływ czynników fizyko-chemicznych na zawartość substancji aktywnych w różnych ekstraktach roślinnych

• monitoring zanieczyszczenia żywności pod względem zawartości pestycydów, metali ciężkich i mykotoksyn

• ocena zmian zachodzących w tłuszczach poddanych procesom przechowywania i ogrzewania

• wyznaczanie parametrów charakteryzujących poprawność metody analitycznej

• wykorzystanie tłuszczów posmażalniczych do produkcji bioestrów

• optymalizacja składu suplementów diety w aspekcie właściwości prozdrowotnych oraz preferencji konsumenckiej

• ocena suplementów diety pod względem wprowadzenia produktów na rynek konsumencki

• badanie wpływu przygotowania naparu herbacianego na zawartość glinu i fluoru

• opracowanie nowych metodyk analitycznych w zakresie analizy całkowitej zawartości witaminy C

• wyznaczanie parametrów charakteryzujących metodę analityczną

Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności został powołany w 1993 r., celem uzupełnienia treści naukowych i dydaktycznych dla tworzącego się na Wydziale Rolniczym kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka. W latach 2003-2006 jednostka istniała pod nazwą Zakład Oceny Jakości Żywności, którą następnie zmieniono na Zakład Analizy i Oceny Jakości Żywności. W 2010 roku Zakład został przekształcony w Katedrę Analizy i Oceny Jakości Żywności.

STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA

Urszula Pankiewicz
stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia, ze specjalnością analiza żywności, nadany przez Radę Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, 06 czerwca 2005. Rozprawa doktorska nt. „Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na akumulację selenu w komórkach różnych rodzajów drożdży” , promotor dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw.

Marzena Włodarczyk-Stasiak
stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia, ze specjalnością analiza żywności, nadany przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, 13 października 2006. Rozprawa doktorska nt. „Badanie struktury ekstrudatów skrobiowych z zastosowaniem metod sorpcyjnych”, promotor dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw.

Monika Sujka
stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, ze specjalnością analiza żywności, nadany przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie, 07 listopada 2007. Rozprawa doktorska nt. „Wpływ hydrolizy enzymatycznej na zmiany struktury wybranych skrobi natywnych” , promotor dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw.

Potencjalne możliwości współpracy w obszarze rolno-spożywczym mogą dotyczyć:

1. Charakterystyki przechowalniczej artykułów rolno-spożywczych przy różnych zakresach wilgotności względnej powietrza (charakterystyka właściwości sorpcyjnych materiałów z fazy gazowej jak i wodnej; wyznaczanie izoterm sorpcji związków).

2. Nietypowych analiz chromatograficznych lub wykonywanych techniką voltamperometrii.

3. Opracowywania i oceny jakościowej dodatków do żywności typu „suplementów diety”.

4. Doskonalenia technik pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych z surowców roślinnych.

5. Analizy jakościowej i ilościowej olejków eterycznych.

6. Monitoringu stężeń rtęci w żywności, produktach zielarskich, papierosach oraz badanie zawartości tego pierwiastka w organizmie człowieka i zwierząt w uwarunkowaniach środowiskowych.

7. Chromatograficznej oceny jakościowej ogrzewanych i przechowywanych tłuszczów z dodatkami stabilizującymi skład kwasów tłuszczowych.

8. Badania wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego na zmiany przepuszczalności błony komórkowej drobnoustrojów (akumulowanie jonów nieorganicznych w komórkach i ich wpływ na aktywność wybranych enzymów).

Kontakt:

Kierownik katedry:
Prof. dr hab. Urszula Pankiewicz
tel. 81-462-33-30
e-mail: urszula.pankiewicz@up.lublin.pl