Zakład Animaloterapii i Psychologii Zwierząt

Zakład Animaloterapii i Psychologii Zwierząt został utworzony w listopadzie 2021 roku. Jego powstanie wiązało się z tworzeniem i dostosowywaniem do nowych potrzeb badawczych, a także do prowadzenia dydaktyki dla studentów dwóch kierunków Behawiorystyka zwierząt oraz Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia oraz nowo powstałego kierunku drugiego stopnia – Animaloterapia.

Bazę dydaktyczną tworzą sale umożlwiające bezpośredni kontakt studentów ze zwierzętami, przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa z jednej strony, a z drugiej specyfiki pracy ze zwierzętami w warunkach nie zakłócających ich etogramu. Baza dydaktyczna Zakładu Animaloterapii i Psychologii Zwierząt to również przygotowywana „Strefa Animaloterapii”, dzięki której możliwe jest przebywanie ludzi w naturalnym otoczeniu zwierząt. Obecnie wykorzystywanym do tego typu zajęć gatunkiem są owce i psy. To właśnie zwierzęta są pasją wszystkich pracowników Zakładu i to na nich koncentrują się prowadzone badania. Tematyka badawcza jest bardzo zróżnicowana, od metod szkoleniowych psów w kierunku wykrywania chorób, po zdolności intelektualne owiec, czy też możliwości rehabilitacji zwierząt z wykorzystaniem nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych. Jednak wszystkie te badania w rzeczywistości dotykają jednego zagadnienia – wykorzystania niezwykłych zdolności zwierząt do budowania jak najlepszych relacji z człowiekiem, przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu zwierząt. Zagadnienia te mają również swoje odzwierciedlenie w zajęciach dydaktycznych realizowanych przez pracowników Zakładu jak np.: Psychologia uczenia, Dogoterapia i Felinoterapia, Psychologia zwierząt towarzyszących i gospodarskich, Metodyka pracy ze zwierzętami, Przygotowanie psów do animaloterapii, Techniki szkoleniowe, Fizjoterapia.

Prof. dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska – specjalista z zakresu genetyki i metod hodowlanych, zoopsycholog, biegły sądowy z zakresu Kynologii, egzaminator psów terapeutycznych (używanych w dogoterapii), certyfikowany nauczyciel do prowadzenia zajęć ze szczeniętami. Współpracuje od wielu lat z Fundacją Canituss, pomagając w wychowaniu i przygotowaniu psów terapeutycznych. Na co dzień terapeuta psów i kotów, specjalizujący się w terapii zaburzeń oraz problemów emocjonalnych na tle lękowym, niewłaściwej socjalizacji, czy nadmiernej pobudliwości. Obecna tematyka badawcza skupia się na ocenie osobowości zwierząt towarzyszących i gospodarskich, wykorzystaniu zdolności intelektualnych zwierząt do poprawy ich dobrostanu oraz socjalizacji zwierząt w kontekście ich relacji z człowiekiem i wpływu na cechy osobowości.

Dr Agnieszka Ziemiańska — absolwentka kierunku Hipologia i Jeździectwo, etolog oraz pedagog specjalny. Pracę doktorską z zakresu behawioru kur nieśnych wykonała w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie. Jej największą pasją są konie i z tego zakresu posiada liczne uprawnienia i ukończone kursy, m. in. instruktora jazdy konnej, lonżowania koni, wychowu koni, instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna. Posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej, specjalność – jazda konna oraz uprawnienia sędziowskie III klasy w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne. Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z animaloterapią, a w szczególności onoterapią, a tematyka badawcza obejmuje szeroki zakres powiązany z psychologią różnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Mgr Kamila Janicka – mgr behawiorystyki, zoofizjoterapeuta psów i kotów oraz terapeuta psów z problemami behawioralnymi. Pracę doktorską wykonuje z zakresu psychologii owiec, badając przede wszystkim wyższe formy inteligencji u tych zwierząt. Ukończyła szereg kursów i warsztatów związanych z zachowaniem i fizjoterapią zwierząt, m. in. QTM and QHorse training, kurs udzielania pierwszej pomocy zwierzętom, kurs rehabilitacji i opieki nad pacjentami geriatrycznymi. Swoją wiedzę pogłębiała w czasie staży w takich Instytucjach jak Agricultural University of Iceland, czy też w Instytucie Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe dotyczą emocji zwierząt, alternatywnych sposobów utrzymania i wykorzystania zwierząt gospodarskich, wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach nad zachowaniem zwierząt.

Mgr inż. Patrycja Masier – behawiorystka zwierząt pracująca w nurcie empatycznego przewodnictwa. Ukończyła w wyróżnieniem studia na kierunku behawiorystyka zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Kursantka kursu dyplomowanego COAPE – Centre of Applied Pet Ethology. Autorka innowacyjnego testu stworzonego do oceny łańcucha łowieckiego u psów. Jej zainteresowania naukowe obejmują neurofizjologię i neurobiologię, genetykę behawioralną, psychofarmakologię, a także psychologię emocji. W swoich zainteresowaniach jest ukierunkowana szczególnie na psy, koty oraz króliki.

Dr inż. Piotr Sienikiewicz – starszy specjalista inżynieryjno-techniczny. Wykorzystując swoją szeroką wiedzę naukową i praktyczną z zakresu ogrodnictwa odpowiada za Strefę Animaloterapii. Dzięki Jego zaangażowaniu zajęcia animaloterapeutyczne w Strefie Animaloterapii  mogą odbywać się w pięknym otoczeniu starych sadów, a przebywające tam zwierzęta są bezpieczne i właściwie pielęgnowane.

Zdjęcia oraz materiały wideo są własnością Pracowników Zakładu. Obowiązuje całkowity zakaz ponownego rozpowszechniania materiałów bez zgody Pracowników Zakładu.