Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Realizacja projektu badawczego sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr UMO-2014/15/N/NZ9/04042 o finansowanie projektu

Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Skrzypczak

Temat zadania badawczego:Zdolność szczepów Lactobacillus helveticus do produkcji peptydów biologicznie aktywnych – właściwości antyoksydacyjne wybranych preparatów białek serwatkowych fermentowanych przy udziale tych bakterii.

Okres trwania i miejsce realizacji projektu: 2015-08-10 do 2017-08-09 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Zakład Technologii Owoców Warzyw i Grzybów.