Wydział Agrobioinżynierii

Kształcenie

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  Komisja ds. Jakości Kształcenia:

  • Dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni – przewodnicząca
  • Dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni
  • Dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni
  • Dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni
  • Dr Tomasz Ociepa
  • Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
 • Harmonogram

  HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

  Zobacz

  HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

  Zobacz

  HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

  Zobacz

ROK AKADEMICKI 2022/2023 – semestr letni

Aktualizacja 18.05.2023r

v – w nazwie pliku oznacza jego wersję (v2, v3 itd.)

Kierunek Rok
ROLNICTWO I II III IV
stacjonarne I stopnia Rolnictwo stacj I st I r (v3) Rolnictwo stacj I st II r (v3) Rolnictwo stacj I st III r (v5)
stacjonarne II stopnia Rolnictwo stacj II st I r (v7) Rolnictwo stacj II st II r (v5)
niestacjonarne I stopnia Rolnictwo niestacj I st I r (v3) Rolnictwo niestacj I st II r (v2) Rolnictwo niestacj I st III r (v2) Rolnictwo niestacj I st IV r (v2)
niestacjonarne II stopnia Rolnictwo niestacj II st I r Rolnictwo niestacj II st II r (v2)
 
EKONOMIA I II III IV
stacjonarne I stopnia Ekonomia stacj I st I r (v5) Ekonomia stacj I st II r (v4) Ekonomia stacj I st III r (v5)
 
TURYSTYKA I REKREACJA I II III IV
stacjonarne I stopnia Turystyka i rekreacja stacj I st I r (v4) Turystyka i rekreacja stacj I st IIr (v4)

ROB

Turystyka i rekreacja (ROB) stacj I st IIIr (v2)

stacjonarne II stopnia

GT

Turystyka i rekreacja (GT) stacj II st Ir (v2)

MZS

Turystyka i rekreacja (MZS) stacj II st I r (v2)

MZS

Turystyka i rekreacja (MZS) stacj II st II r (v5)

niestacjonarne I stopnia

niestacjonarne II stopnia

MZS

Turystyka i rekreacja (MZS) niestacj II st II r (v2)

 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I II III IV
stacjonarne I stopnia Gospodarka przestrzenna stacj I st I r (v3) Gospodarka przestrzenna stacj I st II r (v3) Gospodarka przestrzenna stacj I st IIIr (v5)
stacjonarne II stopnia Gospodarka przes. stacj II st Ir (v6) Gospodarka przestrzenna stacj II st II r (v4)
 
LEŚNICTWO I II III IV
stacjonarne I stopnia Leśnictwo stacj I st I r (v5) Leśnictwo I st II r (v6)

niestacjonarne I stopnia Leśnictwo niestacj I st I r (v4) Leśnictwo niestacj I st II r (v3)

GL

Leśnictwo niestacj (GL) I st IV r (v4)

Leśnictwo niestacj (GLOW) I st IV r (v4)

 
AGROBIZNES I II III IV
stacjonarne I stopnia Agrobiznes stacj I st I r (v2) Agrobiznes stacj I st II r (v7) Agrobiznes stacj I st III r (v3)
stacjonarne II stopnia
 
BIOINŻYNIERIA I II III IV
stacjonarne I stopnia Bioinżynieria stacj I st I r (v4) Bioinżynieria stacj I st II r (v3) Bioinżynieria stacj I st III r (v4)
stacjonarne II stopnia Bioinżynieria stacj II st I r (v7) Bioinżynieria stacj II st II r
 
AGROLEŚNICTWO I II III IV
stacjonarne II stopnia Agroleśnictwo stacj II st II r (v4)
niestacjonarne II stopnia
 

Przypominamy, że rozkłady i plany zajęć studenci mogą sprawdzić logując się do Wirtualnego Dziekanatu


W celu odczytania rozkładów wymagany jest darmowy program Acrobat Reader do pobrania pod tym adresem.

Rok akademicki 2022/2023 (nabór 2022/2023)

Kierunek stacjonarne
I stopnia
stacjonarne
II stopnia
niestacjonarne
I stopnia
niestacjonarne
II stopnia
ROLNICTWO Rolnictwo stacj I st 2022_2023 Rolnictwo stacj II st 2022_2023 Rolnictwo niest I st 2022_2023 Rolnictwo niest II st 2022_2023
EKONOMIA (specjalność: handel) Ekonomia stacj I st 2022_2023
TURYSTYKA I REKREACJA Turystyka i rekreacja stacj I st 2022_2023 Turystyka i rekreacja stacj II st 2022_2023 Turystyka i rekreacja niest I st 2022_2023 Turystyka i rekreacja niest II st 2022_2023
GOSPODARKA PRZESTRZENNA Gospodarka przestrzenna stacj I st 2022_2023 Gospodarka przestrzenna stacj II st 2022_2023 Gospodarka przestrzenna niest I st 2022_2023 Gospodarka przestrzenna niest II st 2022_2023
LEŚNICTWO Leśnictwo stacj I st 2022_2023 Leśnictwo niest I st 2022_2023
AGROBIZNES

Agrobiznes stacj I st 2022_2023

Agrobiznes stacj II st 2022_2023

BIOINŻYNIERIA

Bioinżynieria stacj I st 2022_2023

Bioinżynieria stacj II st 2022_2023

AGROLEŚNICTWO Agrolesnictwo stacj II st 2022_2023 (v2) Agroleśnictwo niest II st 2022-2023 (v2)
ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA Analityka środowiskowa i przemysłowa stacj I st Analityka środowiskowa i przemysłowa niest I st
BIOBIZNES BIOBIZNES stacj II st
TECHNOLOGIA BIOSUROWCÓW I BIOMATERIAŁÓW Technologia biosurowców i biomateriałów stacj I st
AGRICULTURE AGRICULTURE second-cycle programme

v – oznacza wersję pliku (v2, v3 itd.)

W celu odczytania planów wymagany jest darmowy program Acrobat Reader do pobrania na tej stronie.

 • Rok akademicki 2020/2021 (nabór 2020/2021)

  Kierunek stacjonarne
  I stopnia
  stacjonarne
  II stopnia
  niestacjonarne
  I stopnia
  niestacjonarne
  II stopnia
  ROLNICTWO

  acrobat

  acrobat

  acrobat

  acrobat

  EKONOMIA (specjalność: handel) acrobat
  TURYSTYKA I REKREACJA acrobat acrobat acrobat acrobat
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA acrobat acrobat acrobat acrobat
  LEŚNICTWO

  Leśnictwo stacj I st (v2)

  Leśnictwo niest I st (v2

  AGROBIZNES

  acrobat

  acrobat

  BIOINŻYNIERIA

  acrobat

  acrobat

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI acrobat acrobat
  AGROLEŚNICTWO Agroleśnictwo stacj II st (v2) acrobat

  v – oznacza wersję pliku (v2, v3 itd.)

  W celu odczytania planów wymagany jest darmowy program Acrobat Reader do pobrania na tej stronie.

 • Biobiznes

Efekty uczenia się

Kierunek studia
I stopnia
studia
II stopnia
ROLNICTWO

acrobat

acrobat

zał. nr 1

acrobat

EKONOMIA acrobat
TURYSTYKA I REKREACJA

acrobat

acrobat
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

acrobat

acrobat
zał. nr 1

acrobat
LEŚNICTWO

acrobat

acrobat
zał. nr 1

AGROBIZNES acrobat acrobat
BIOINŻYNIERIA

acrobat

acrobat
zał. nr 1

acrobat
AGROLEŚNICTWO

Agroleśnictwo – Opis efektów uczenia się

Agroleśnictwo – Opis efektów uczenia się (inż)
inż

Efekty kształcenia

Kierunek studia
I stopnia
studia
II stopnia
ROLNICTWO acrobat acrobat
EKONOMIA acrobat tab.1
acrobat tab.2
TURYSTYKA I REKREACJA

acrobat tab.1

acrobat tab.2

acrobat efekty kształcenia

acrobat
GOSPODARKA PRZESTRZENNA acrobat acrobat
LEŚNICTWO acrobat
AGROBIZNES

acrobat tab.1

acrobat tab.2

acrobat
BIOINŻYNIERIA acrobat acrobat
 
Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz
Prace dyplomowe
Zobacz
Załącznik nr 1 (wzór pierwszej strony pracy dyplomowej)
Zobacz
Załącznik nr 2 (oświadczenie o autorstwie pracy)
Zobacz
Załącznik nr 3 (oświadczenie autora)
Zobacz
Załącznik nr 4 (oświadczenie o przekazaniu uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym)
Zobacz

 


 


 

Oświadczenie Autora zagadnienia problemowego/ projektu inżynierskiego/ licencjackiego
Zobacz
WZÓR KONSPEKTU ZAGADNIENIA PROBLEMOWEGO/PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO/LICENCJACKIEGO
Zobacz
Agrobiznes - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Bioinżynieria - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Ekonomia - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Gospodarka przestrzenna - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Leśnictwo - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Rolnictwo - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Turystyka i rekreacja - Zasady przygotowania projektu licencjackiego
Zobacz
Wniosek o wydanie dyplomu
Zobacz

Studenci na Wydziale Agrobioinżynierii mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych:

Zarząd WRSS

Przewodniczący Izabel Dziura

Wiceprzewodniczący Przemysław Gwiazda

Skarbnik Miłosz Pogorzelski

Sekretarz Angelika Banaszkiewicz

Koordynator ds. kultury Patrycja Gąsior

Koordynator ds. sportu i akcji charytatywnych Kalina Grodzka

Kierunek: Agrobiznes

I rok – dr Artur Krukowski Tel. 814610061 artur.krukowski@up.lublin.pl

II rok – dr Sylwia Rogala- Walczyńska sylwia.rogala.walczynska@gmail.com

III rok – dr Sebastian Białoskurski Tel. 814610061 w. 194

Kierunek:  Agroleśnictwo

dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni Tel. 814456701 mariusz.kulik@up.lublin.pl

Kierunek: Bioinżynieria

I rok – Dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni Tel. 815248104 justyna.bohacz@up.lublin.pl

II rok – Dr Magdalena Dyduch- Siemińska Tel. 814456776 magdalena.dyduch@up.lublin.pl

III rok – Dr Sęczyk Łukasz Tel. 814456825 lukasz.seczyk@up.lublin.pl

IV rok – Dr Michał Nowak Tel. 814456901 michal.nowak@up.lublin.pl

Kierunek: Ekonomia

I rok – dr Paweł Janulewicz  Tel. 814610061 w. 286, pawel.janulewicz@up.lublin.pl

II rok – dr Aneta Jarosz- Angowska Tel. 814610061 aneta.angowska@up.lublin.pl

III rok – mgr inż. Aneta Zakrzewska Tel. 814610061 aneta.zakrzewska@up.lublin.pl

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

I rok – Dr Szymon Chmielewski Tel. 814456865 szymon.chmielewski@up.lublin.pl

II rok – Dr Adam Gawryluk Tel. 814456994 adam.gawryluk@up.lublin.pl

III rok – Dr Agnieszka Kępkowicz Tel. 814456903 agnieszka.kepkowicz@up.lublin.pl

IV rok – Dr Malwina Michalik- Śnieżek Tel. 814456030 malwina.sniezek@up.lublin.pl

Kierunek: Leśnictwo

I rok –  Dr Joanna Gmitrowicz- Iwan Tel. 815248155 joanna.gmitrowicz-iwan@up.lublin.pl

II rok – dr Katarzyna Masternak  Tel. 814456675 katarzyna.masternak@up.lublin.pl

III rok –  dr Tomasz Ociepa Tel. 814456785 tomasz.ociepa@up.lublin.pl

IV rok – dr Magdalena Sozoniuk Tel. 814456928 magdalena.sozoniuk@up.lublin.pl

Kierunek: Rolnictwo

I rok – dr Huber Rusecki

II rok – dr Dominika Skiba Tel 81 445 66 13

III rok – dr hab. Przemysław Tkaczyk Tel. 814456830 przemyslaw.tkaczyk@up.lublin.pl

IV rok – dr Magdalena Myszura- Dymek Tel. 815248160 magdalena.myszura-dymek@up.lublin.pl

II stopień II rok – dr Anna Kiełtyka- Dadasiewicz Tel. 814456629 anna.kieltyka-dadasiewicz@up.lublin.pl

Kierunek: Turystyka i rekreacja

I rok – dr Grażyna Kowalska Tel. 814456646 grazyna.kowalska@up.lublin.pl

II rok – dr Agata Kobyłka Tel. 814456782 agata.kobylka@up.lublin.pl

III rok – dr hab. Dorota Gawęda, prof. uczelni Tel. 814456769 dorota.gaweda@up.lublin.pl

II stopień I rok – dr Julia Wojciechowska- Solis Tel. 814456010 julia.wojciechowska@up.lublin.pl