Wydział Agrobioinżynierii

Kształcenie

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  Komisja ds. Jakości Kształcenia:

  • Dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni – przewodnicząca
  • Dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni
  • Dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni
  • Dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni
  • Dr Tomasz Ociepa
  • Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
 • Harmonogram

   

   

  HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024

  Zobacz

   

   

  HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

  Zobacz

   

   

  HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

  Zobacz

   

   

  HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

  Zobacz

ROK AKADEMICKI 2023/2024 – semestr letni

Aktualizacja 19.04.2024r.

v – w nazwie pliku oznacza jego wersję (v2, v3 itd.)

Kierunek Rok
ROLNICTWO I II III IV
stacjonarne I stopnia Rolnictwo stacj I st I r (v4) Rolnictwo stacj I st II r (v3) Rolnictwo stacj I st III r (v3)
stacjonarne II stopnia Rolnictwo stacj II st I r (v6) Rolnictwo stacj II st II r (v3)
niestacjonarne I stopnia Rolnictwo niestacj I st I r (v3) Rolnictwo niestacj I st II r (v2) Rolnictwo niestacj I st III r (v2) Rolnictwo niestacj I st IV r (v3)
niestacjonarne II stopnia Rolnictwo niestacj II st I r (v3) Rolnictwo niestacj II st II r
 
EKONOMIA I II III IV
stacjonarne I stopnia Ekonomia stacj I st I r (v2) Ekonomia stacj I st II r (v3) Ekonomia stacj I st III r (v5)
 
TURYSTYKA I REKREACJA I II III IV
stacjonarne I stopnia Turystyka i rekreacja stacj I st I r (v2) Turystyka i rekreacja stacj I st II r (v2)

Turystyka i rekreacja stacj I st III r (v2)

ROB

stacjonarne II stopnia

Turysyka i rekreacja MZSZ stacj II st I r (v4)

MZSZ

Turystyka i rekreacja GT stacj II st II r (v3)

GT

Turystyka i rekreacja MZSZ stacj II st II r (v4)

MZSZ

 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I II III IV
stacjonarne I stopnia Gospodarka przest. stacj I st I r (v2) Gospodarka przest. stacj I st II r (v3) Gospodarka przest. stacj I st III r (v3)
stacjonarne II stopnia Gospodarka przestrzenna stacj II st I r (v6) Gospodarka przestrzenna stacj II st II r (v3)
niestacjonarne II stopnia
 
LEŚNICTWO I II III IV
stacjonarne I stopnia Leśnictwo stacj I st I r (v5) Leśnictwo stacj I st II r (v5)
niestacjonarne I stopnia Leśnictwo niestacj I st I r (v5) Leśnictwo niestacj I st II r (v4)

Leśnictwo Gosp. łowiecka niestacj I st IV r (v3)

 
AGROBIZNES I II III IV
stacjonarne I stopnia Agrobiznes stacj I st I r (v3) Agrobiznes stacj I st II r (v4) Agrobiznes stacj I st III r (v2)
stacjonarne II stopnia
 
BIOINŻYNIERIA I II III IV
stacjonarne I stopnia Bioinżynieria stacj I st I r (v7) Bioinżynieria stacj I st II r (v3) Bioinżynieria stacj I st III r (v5)
stacjonarne II stopnia Bioinżynieria stacj II st I r (v3) Bioinżynieria stacj II st II r
 
AGROLEŚNICTWO I II III IV
stacjonarne II stopnia
niestacjonarne II stopnia Agroleśnictwo niestacj II st I r (v3)
 
INŻYNIERIA EKOLOGICZNA I II III IV
stacjonarne I stopnia
 
ZARZĄDZANIE W BIOBIZNESIE I II III IV
stacjonarne II stopnia

Przypominamy, że rozkłady i plany zajęć studenci mogą sprawdzić logując się do Wirtualnego Dziekanatu


W celu odczytania rozkładów wymagany jest darmowy program Acrobat Reader do pobrania pod tym adresem.

ROK AKADEMICKI 2023/2024 – semestr zimowy

v – w nazwie pliku oznacza jego wersję (v2, v3 itd.)

Kierunek Rok
ROLNICTWO I II III IV
stacjonarne I stopnia Rolnictwo stacj I st I r (v2) Rolnictwo stacj I st II r (v3) Rolnictwo stacj I st III r (v3) Rolnictwo stacj I st IV r (v4)
stacjonarne II stopnia Rolnictwo stacj II st II r (v4)
niestacjonarne I stopnia Rolnictwo niestacj I st I r (v2) Rolnictwo niestacj I st II r (v2) Rolnictwo niestacj I st III r (v2) Rolnictwo niestacj I st IV r (v5)
niestacjonarne II stopnia Rolnictwo niestacj II st I r (v2) Rolnictwo niestacj II st II r (v3)
 
EKONOMIA I II III IV
stacjonarne I stopnia Ekonomia stacj I st I r (v5) Ekonomia stacj I st II r (v2)
 
TURYSTYKA I REKREACJA I II III IV
stacjonarne I stopnia Turystka i rekreacja stacj I st I r (v4) Turystyka i rekreacja stacj I st II r (v3)

Turystyka i rekreacja (ROB) stacj I st III r (v2)ROB

stacjonarne II stopnia

Turystyka i rekreacja – Menadżer zdrowego stylu życia – stacj II st I r (v2)MZS

Turystyka i rekreacja – Gosp. turystyczna – stacj II st II r (v4)GT

Turystyka i rekreacja – Menadżer zdrowego stylu życia – stacj II st II r (v3)MZS

 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I II III IV
stacjonarne I stopnia Gosp. przestrzenna stacj I st I r (v4) Gosp. przestrzenna stacj I st II r (v6) Gosp. przestrzenna stacj I st III r (v6) Gosp. przestrzenna stacj I st IV r
stacjonarne II stopnia Gospodarka przestrzenna stacj II st II r (v2)
niestacjonarne II stopnia
 
LEŚNICTWO I II III IV
stacjonarne I stopnia Lśnictwo stacj I st I r (v2) Lśnictwo stacj I st II r (v2)

Leśnictwo – gosp. leśna – stacj I st III r (v3)GL

Leśnictwo – gosp. łowiecka – stacj I st III r (v4)

Leśnictwo – gosp. leśna – stacj I st IV r (v5)GL

Leśnictwo – gosp. łowiecka – stacj I st IV r (v3)

niestacjonarne I stopnia Leśnictwo niest I st I r (v9) Leśnictwo niestacj I st II r (v2) Leśnictwo niestacj I st III r (v4)

Leśnictwo Gosp. łowiecka niestacj I st IV r (v2)

 
AGROBIZNES I II III IV
stacjonarne I stopnia Agrobiznes stacj I st I r (v2) Agrobiznes stacj I st II r (v2) Agrobiznes stacj I st III r (v3) Agrobiznes stacj I st IV r (v2)
 
BIOINŻYNIERIA I II III IV
stacjonarne I stopnia Bioinżynieria stacj I st I r (v2) Bioinżynieria stacj I st II r (v4) Bioinżynieria stacj I st III r (v2) Bioinżynieria stacj I st IV r (v4)
stacjonarne II stopnia Bioinżynieria stacj II st II r (v2)
 
AGROLEŚNICTWO I II III IV
niestacjonarne II stopnia Agroleśnictwo niestacj II st I r (v3)
 
INŻYNIERIA EKOLOGICZNA I II III IV
stacjonarne I stopnia
 
ZARZĄDZANIE W BIOBIZNESIE I II III IV
stacjonarne II stopnia

Przypominamy, że rozkłady i plany zajęć studenci mogą sprawdzić logując się do Wirtualnego Dziekanatu


W celu odczytania rozkładów wymagany jest darmowy program Acrobat Reader do pobrania pod tym adresem.

Rok akademicki 2023/2024 (nabór 2023/2024)

Kierunek stacjonarne
I stopnia
stacjonarne
II stopnia
niestacjonarne
I stopnia
niestacjonarne
II stopnia
ROLNICTWO Rolnictwo stacj I st 2023_2024 Rolnictwo stacj II st 2023_2024 Rolnictwo niest I st 2023_2024 Rolnictwo niest II st 2023_2024
EKONOMIA (specjalność: handel) Ekonomia stacj I st 2023_2024
TURYSTYKA I REKREACJA Turystyka i rekreacja stacj I st 2023_2024 (v3) Turystyka i rekreacja stacj II st 2023_2024 Turystyka i rekreacja niest I st 2023_2024 (v3) Turystyka i rekreacja niest II st 2023_2024
GOSPODARKA PRZESTRZENNA Gospodarka przestrzenna st I st2023_2024 Gospodarka przestrzenna st II st2023_2024 Gospodarka przestrzenna niest I st 2023_2024 Gospodarka przestrzenna niest II st 2023_2024
LEŚNICTWO Leśnictwo stacj I st 2023_2024 (v2) Leśnictwo niest I st 2023_2024 (v3)
AGROBIZNES Agrobiznes stacj I st 2023_2024 Agrobiznes stacj II st 2023_2024
BIOINŻYNIERIA Bioinżynieria stacj I st 2023_2024 Bioinżynieria stacj II st 2023_2024
AGROLEŚNICTWO Agroleśnictwo stacj II st 2023_2024 Agrolesnictwo niest II st 2023_2024
ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA Analityka stacj I st 2023_2024 Analityka niest I st 2023_2024
TECHNOLOGIA BIOSUROWCÓW I BIOMATERIAŁÓW  
AGRICULTURE  
INŻYNIERIA EKOLOGICZA Inżynieria ekologiczna stacj I st 2023_2024
ZARZĄDZANIE W BIOBIZNESIE Zarządzanie w biobiznesie stacj II st 2023_2024

v – oznacza wersję pliku (v2, v3 itd.)

W celu odczytania planów wymagany jest darmowy program Acrobat Reader do pobrania na tej stronie.

 • Rok akademicki 2020/2021 (nabór 2020/2021)

  Kierunek stacjonarne
  I stopnia
  stacjonarne
  II stopnia
  niestacjonarne
  I stopnia
  niestacjonarne
  II stopnia
  ROLNICTWO

  acrobat

  acrobat

  acrobat

  acrobat

  EKONOMIA (specjalność: handel) acrobat
  TURYSTYKA I REKREACJA acrobat acrobat acrobat acrobat
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA acrobat acrobat acrobat acrobat
  LEŚNICTWO

  Leśnictwo stacj I st (v2)

  Leśnictwo niest I st 2020_2021 (v3)

  AGROBIZNES

  acrobat

  acrobat

  BIOINŻYNIERIA

  acrobat

  acrobat

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI acrobat acrobat
  AGROLEŚNICTWO Agroleśnictwo stacj II st (v2) acrobat

  v – oznacza wersję pliku (v2, v3 itd.)

  W celu odczytania planów wymagany jest darmowy program Acrobat Reader do pobrania na tej stronie.

 • Biobiznes

Efekty uczenia się

Kierunek studia
I stopnia
studia
II stopnia
ROLNICTWO

Rolnictwo I st efekty uczenia się

Rolnictwo I st efekty uczenia się (załącznik 2c)

zał. nr 1

Rolnictwo II st efekty uczenia się

EKONOMIA acrobat
TURYSTYKA I REKREACJA

acrobat

acrobat
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

acrobat

acrobat
zał. nr 1

acrobat
LEŚNICTWO

Leśnictwo I st efekty uczenia się

Leśnictwo I st efekty uczenia się (załącznik)
zał. nr 1

AGROBIZNES acrobat acrobat
BIOINŻYNIERIA

acrobat

acrobat
zał. nr 1

acrobat
AGROLEŚNICTWO

Agroleśnictwo – Opis efektów uczenia się

Agroleśnictwo – Opis efektów uczenia się (inż)
inż

 

Dotychczasowe efekty uczenia się

Kierunek studia
I stopnia
studia
II stopnia
ROLNICTWO

acrobat

acrobat

zał. nr 1

acrobat

EKONOMIA    
TURYSTYKA I REKREACJA    
GOSPODARKA PRZESTRZENNA    
LEŚNICTWO

acrobat

acrobat
zał. nr 1

AGROBIZNES    
BIOINŻYNIERIA    
AGROLEŚNICTWO

 
Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz
Prace dyplomowe
Zobacz
Załącznik nr 1 (wzór pierwszej strony pracy dyplomowej)
Zobacz
Załącznik nr 2 (oświadczenie o autorstwie pracy)
Zobacz
Załącznik nr 3 (oświadczenie autora)
Zobacz
Załącznik nr 4 (oświadczenie o przekazaniu uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym)
Zobacz


Oświadczenie Autora zagadnienia problemowego/ projektu inżynierskiego/ licencjackiego
Zobacz
WZÓR KONSPEKTU ZAGADNIENIA PROBLEMOWEGO/PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO/LICENCJACKIEGO
Zobacz
Agrobiznes - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Bioinżynieria - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Ekonomia - Zasady przygotowania projektu licencjackiego
Zobacz
Gospodarka przestrzenna - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Leśnictwo - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Rolnictwo - Zasady przygotowania projektu inżynierskiego
Zobacz
Turystyka i rekreacja - Zasady przygotowania projektu licencjackiego
Zobacz
Wniosek o wydanie dyplomu
Zobacz

Studenci na Wydziale Agrobioinżynierii mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych:

Zarząd WRSS

Przewodniczący Izabel Dziura

Wiceprzewodniczący Przemysław Gwiazda

Skarbnik Miłosz Pogorzelski

Sekretarz Angelika Banaszkiewicz

Koordynator ds. kultury Patrycja Gąsior

Koordynator ds. sportu i akcji charytatywnych Kalina Grodzka

Kierunek: Agrobiznes

I rok – dr Anna Kobiałka

II rok – dr Artur Krukowski Tel. 814610061

III rok – dr Sylwia Rogala- Walczyńska

IV rok – dr Sebastian Białoskurski Tel. 814610061 w. 194

Kierunek:  Agroleśnictwo

I rok – dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni Tel. 814456701

Kierunek: Bioinżynieria

I rok – mgr Michał Możejko

II rok – dr hab. Justyna Bohacz, prof. uczelni Tel. 815248104

III rok – dr Magdalena Dyduch- Siemińska Tel. 814456776

IV rok – dr Sęczyk Łukasz Tel. 814456825

II stopień II rok – dr Michał Nowak

Kierunek: Ekonomia

I rok – dr Anna Goliszek

II rok – dr Paweł Janulewicz  Tel. 814610061 w. 286,

III rok – dr Aneta Jarosz- Angowska Tel. 814610061

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

I rok – dr Małgorzata Sosnowska

II rok – dr Szymon Chmielewski Tel. 814456865

III rok – dr Adam Gawryluk Tel. 814456994

IV rok – dr Agnieszka Kępkowicz Tel. 814456903

II stopień II rok – dr Malwina Michalik- Śnieżek

Kierunek: Leśnictwo

I rok – dr Magdalena Sozoniuk Tel. 814456928

II rok –  dr Joanna Gmitrowicz- Iwan Tel. 815248155

III rok – dr Katarzyna Masternak  Tel. 814456675

IV rok –  dr Tomasz Ociepa Tel. 814456785

Kierunek: Rolnictwo

I rok – dr Ewelina Flis- Olszewska

II rok – dr Aneta Kramek

III rok – dr Dominika Skiba Tel 81 445 66 13

IV rok – dr hab. Przemysław Tkaczyk, prof. uczelni Tel. 814456830

Kierunek: Turystyka i rekreacja

I rok – dr Jerzy Koproń

II rok – dr hab. Grażyna Kowalska, prof. uczelni Tel. 814456646

III rok – dr Agata Kobyłka Tel. 814456782

II stopień I rok – dr hab. Dorota Gawęda, prof. uczelni Tel. 814456769

II stopień II rok – dr Julia Wojciechowska- Solis Tel. 814456010

Kierunek: Inżynieria ekologiczna

I rok – dr Monika Jaroszuk-Sierocińska