Wydział Agrobioinżynierii

Dziekanat

Dziekanat czynny dla studentów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 11.00-14.00

sobota dla studentów studiów niestacjonarnych podczas zjazdów i sesji egzaminacyjnej w godz.: 9.00-13.00

środa – Dziekanat nieczynny dla studentów  

 • Koordynator Dziekanatu

  Koordynator Dziekanatu:

  mgr inż. Maria Król

  pokój 368, tel./fax (081) 445 68 06
  e-mail: maria.krol@up.lublin.pl

 • Obsługa studentów

  Obsługa studentów:

  mgr inż. Agnieszka Kowalik

  • Ekonomia
  • Turystyka i Rekreacja
  • Agrobiznes
  • Bioinżynieria (zastępstwo)

  tel. 081 445 69 46
  pokój 367 

  mgr inż. Maria Król

  • Rolnictwo
  • Towaroznawstwo
  • Zarządzanie zasobami Ziemi
  • Studia doktoranckie
  • Gospodarka przestrzenna (zastępstwo)

  tel. 081 445 68 06
  pokój 368  

  mgr inż. Marzena Gorzkowska

  tel. 081 445 65 02     
  pokój 369

  inż. Jadwiga Klimek

  • Leśnictwo
  • Agroleśnictwo

  tel. 081 445 66 44
  pokój 370