Wydział Biologii Środowiskowej

Kształcenie

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Ksztłcenia

  Przewodnicząca Komisji:

  • prof. dr hab. Bożena Denisow – prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

  Członkowie Komisji:

  • dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni
  • dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni
  • dr hab. Agata Konarska, prof. uczelni
  • dr Barbara Banach-Albińska
  • dr Czepiel-Mil Katarzyna
  • Michał Arciszewski (student III roku Ochrony Środowiska)
  • Weronika Horyńska (studentka II roku Biokosmetologii)
 • Harmonogram dzałań w zakresie jakości kształcenia

  File:PDF file icon.svg - Wikipedia

 • Księga Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii Środowiskowej

  File:PDF file icon.svg - Wikipedia

 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału Biologii Środowiskowej

  Rada Interesariuszy

  1) Uczestnikami Rady Interesariuszy są przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Rady Programowe funkcjonujących na Wydziale kierunków studiów;
  2) Rady programowe poszczególnych kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy;
  3) Zadania  Rady Interesariuszy na Wydziale Biologii Środowiskowej obejmują:

  • wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rad Programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu  jakości kształcenia z potrzebami rynku pracy i  zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji;
  • opiniowanie efektów uczenia się i programów kształcenia nowych kierunków studiów oraz kierunków studiów już  funkcjonujących na Wydziale;
  • monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie;
  • wyrażanie opinii na temat prac dyplomowych i prowadzonych kierunków studiów w odniesieniu do potrzeb rynku pracy;
  • opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów;
  • wspieranie WKdsJK i Rad Programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów i inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia.
 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału Biologii Środowiskowej - skład Rady

  Kierunek studiów Interesariusze
  BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”
  Mgr Andrzej Odyniec, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Dr Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Mgr Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, UM Lublin
  BIOLOGIA Dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy
  Mgr inż. Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
  Dr Michał Solis, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
  Mgr Marcin Brzyski, URSAPHARM Poland sp. zoo
  BIOKOSMETOLOGIA Mgr Aleksandra Głuchowska-Skorek, O Lala Kosmetologia
  Mgr Stanisława Dziuba, „ARNICA” sklep zielarsko-medyczny, Podzamcze 4 , 20-126 Lublin
  Dr Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Mgr inż. Bogdan Domański, Przedsiębiorstwo Handlowe KRAUTEX
  OCHRONA ŚRODOWISKA Dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy
  Mgr inż. Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
  Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”
  Dr inż. Mirosław Korzeniowski, prezes Zarządu, Stowarzyszenie Agroekoton
  ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”
  Mgr Andrzej Habros, Wójt Gminy Ludwin
  Mgr Jan Hołownia, prezes Zarządu „Szarłat” MIW Lenkiewicz spółka jawna
  Mgr Stanisław Trzonkowski, Gospodarstwo Ogrodnicze, Sokółka

Rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy:

 
 

Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I 09.11.2021r.

rok II 30.09.2021r.

rok III 21.09.2021r.

studia stacjonarne II stopnia:

rok I

rok II

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I

rok II


Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA SĄDOWA

studia stacjonarne II stopnia:

rok I 08.10.2021r.

rok II

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I 07.10.2021r.

rok II 01.10.2021r.


Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I 15.11.2021r.

rok II 28.09.2021r.

rok III 15.10.2021r.

rok IV 15.10.2021r.

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I

rok II 11.10.2021r.

rok III 04.10.2021r.


Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I 30.09.2021r.

rok II

rok III

rok IV 23.09.2021r.

studia stacjonarne II stopnia:

rok I

rok II 04.10.2021r.

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I

rok IV

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I


Kierunek: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

studia stacjonarne I stopnia:

rok I 07.10.2021r.

rok II 11.10.2021r.

rok III 15.10.2021r.


Kierunek: ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

studia stacjonarne I stopnia:

rok I

rok II 27.10.2021r.

A R C H I W U M

Rok akad. 2020/2021, semestr letni:

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Wydziału Biologii Środowiskowej,

Od 14 maja odbywać się będą wybrane zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz pozostawanie w kontakcie z prowadzącymi moduły.

 
 
 
 

Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I       >> pobierz

rok II      >> pobierz

rok III     >> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I      >> pobierz

rok II     >> pobierz

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I      >> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I      >> pobierz

rok II     >> pobierz


Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA SĄDOWA

studia stacjonarne II stopnia:

rok I        >> pobierz

rok II       >> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I       >> pobierz

rok II      >> pobierz


Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I       >> pobierz zmiana 10.03.2021r.

rok II      >> pobierz zmiana 19 lutego 2021r.

rok III     >> pobierz zmiana 16.02.2021r.

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I      >> pobierz zmiana 12.02.2021r.

rok II     >> pobierz


Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I      >> pobierz    

rok II     >> pobierz zmiana 16.02.2021r.

rok III    >> pobierz zmiana 15.02.2021r.

rok IV    >> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I    >> pobierz zmiana 08.03.2021r.

rok II    >> pobierz

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I      >> pobierz

rok II     >> pobierz

rok III     >> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I     >> pobierz      


Kierunek: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >> pobierz zmiana 12.02.2021r.

rok II   >> pobierz zmiana 16.02.2021r.


Kierunek: ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >> pobierz zmiana 12.02.2021r.

rok akad. 2021/2022:


Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I  >>> pobierz

rok II  >>> pobierz  Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

 rok III  >>> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I   >>> pobierz

rok II   >>> pobierz    Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I  >>> pobierz

 rok II  >>> pobierz    Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I    >>> pobierz

rok II   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru   >>> pobierz


Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA SĄDOWA

studia stacjonarne II stopnia:

rok I     >>> pobierz

rok II   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I   >>> pobierz

rok II   >>> pobierz  Przedmioty do wyboru   >>> pobierz


Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >>> pobierz     Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II    >>> pobierz    Przedmioty do wybory  >>> pobierz

 rok III   >>> pobierz  Przedmioty do wybory  >>> pobierz

rok IV   >>> pobierz   Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I >>> pobierz    Języki obce >>> pobierz   Przedmioty do wyboru >>> pobierz

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I     >>> pobierz     Przedmioty do wyboru     >>> pobierz

rok II    >>> pobierz   Przedmioty do wybory   >>> pobierz

 rok III     >>> pobierz  Przedmioty do wybory   >>> pobierz


Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >>> pobierz     Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

rok II    >>> pobierz      Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok III   >>> pobierz      Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok IV   >>> pobierz      Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I   >>> pobierz         Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II   >>> pobierz        Przedmioty do wyboru  >>> pobierz 

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I     >>> pobierz      Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

rok II   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok III   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok IV   >> pobierz       Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I     >>> pobierz     Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II  >>> pobierz       Przedmioty do wyboru   >>> pobierz


Kierunek: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >>> pobierz      Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok III   >>> pobierz     Przedmioty do wyboru  >>> pobierz


Kierunek: EKOREHABILITACJA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I     >>> pobierz      Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II  >>> pobierz       Przedmioty do wyboru    >>> pobierz


Kierunek: ZARZĄDZANIE I ADAPTACJE DO ZMIAN KLIMATU

studia stacjonarne I stopnia:

rok I     >>> pobierz     Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

rok II    >>> pobierz       Przedmioty do wyboru    >>> pobierz       Przedmioty humanistyczne    >>> pobierz

 • BIOKOSMETOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA nabór 2021/2022

  PODSTRONA W BUDOWIE

   

  SEMESTR I

   

Biokosmetologia studia stacjonarne I stopnia
Zobacz
Biokosmetologia studia niestacjonarne I stopnia
Zobacz
BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA studia stacjonarne I stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia Stosowana studia stacjonarne II stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia stosowana studia niestacjonarne I stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia Stosowana studia niestacjonarne II stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia sądowa studia stacjonarne II stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia Sądowa studia niestacjonarne II stopnia
Zobacz
Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia
Zobacz
Ochrona środowiska studia stacjonarne II stopnia
Zobacz
Ochrona środowiska studia niestacjonarne I stopnia
Zobacz
Ochrona środowiska studia niestacjonarne II stopnia
Zobacz
Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Procedura dyplomowania
Zobacz
WYMAGANIA STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM
Zobacz
Propozycje tematów prac dyplomowych
Zobacz
Egzamin dyplomowy - zagadnienia
Zobacz
HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
Zobacz
Wzory dokumentów
Zobacz
Seminarium i egzamin dyplomowy dla cykli studiów 2019/2020
Zobacz

Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obowiązujący od 1 października 2021r.

Podanie o częściowe umorzenie opłaty za czesne_Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki

Podanie o częściowe umorzenie opłaty za powtarzanie semestru_Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki

Podanie o jednokrotne wznowienie studiów w celu przystąpienia do obrony (do 3 lat)

Podanie o przedłużenie terminu sesji_ Prodziekan

Podanie o przedłużenie terminu sesji_ Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki

Podanie o przeniesienie na inny kierunek na studiach w UP

Podanie o przeniesienie na studia w UP z innej uczelni

Podanie o rozłożenie na raty_ czesne

Podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu

Podanie o urlop dziekański

Podanie o urlop zdrowotny

Podanie o usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu_egzaminie

Podanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach

Podanie o warunkowe zaliczenie semestru i powtarzanie przedmiotu_ów

Podanie o wznowienie studiów w celu przystąpienia do obrony (powyżej 3 lat od daty skreślenia)

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o zwrot nadpłaty

Rezygnacja z kontynuacji studiów

Wniosek o anulowanie podania

Wniosek o indywidualną organizację studiów

Wniosek o podjęcie studiów po urlopie dziekańskim

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Wniosek o przesłanie drogą pocztową dokumentów potwierdzających ukończenie studiów

Wniosek o wydanie legitymacji elektroniczne_ELS

Wniosek o zmianę danych_ dotyczy adresu i nr dowodu osobistego

Wniosek o zmianę danych_ dotyczy imienia_imion_nazwiska

Wniosek o zmianę promotora

Wniosek studenta o zmianę tematu pracy dyplomowej

Szanowni Studenci!!! Zachęcamy do aktywnej działalności w Kołach Naukowych funkcjonujących na naszym Wydziale. To niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy, praktycznych umiejętności, rozwoju kompetencji społecznych oraz poznania wielu ciekawych ludzi. Praca w Kole poza doświadczeniem naukowym stwarza również okazję do wspólnych spotkań i nawiązania kontaktów towarzyskich, mile wspominanych po latach.
Zgłoście się bezpośrednio do opiekunów kół lub napiszcie do nich maila.

Rok akademicki 2021/2022

Kierunek

Rok studiów

Opiekun roku

Starosta roku

 

Ochrona środowiska S1

 

I

Dr Wojciech Płaska

Gabriel Gumiński

Ochrona środowiska S1

 

II

Dr Wojciech Płaska

Mateusz Piejak

Ochrona środowiska S1

 

III

Dr Wojciech Płaska

Wojciech Massalski

Ochrona środowiska S1

 

IV

Dr Joanna Sender

Michał Arciszewski

Ochrona środowiska S2

 

II

Dr Wojciech Płaska

Magdalena Tchórzewska

Biologia S1

 

I

Dr hab. Jacek Rechulicz

Weronika Huszcz

Biologia S1

 

II

Dr Magdalena Toporowska

Samanta Stadnik

Biologia S1

 

III

Dr hab. Edyta Buczyńska

Magdalena Chabros

Biologia S2

 

I

Dr Katarzyna Czepiel-Mil

Wiktoria Polit

Biologia S2

 

II

Dr hab. Jacek Rechulicz

Sylwia Małek

Biologia N2

 

II

Dr hab. Jacek Rechulicz

Magdalena Moczulska

Biokosmetologia S1

 

I

Dr Agnieszka Szczurowska

Paulina Kowalska

Biokosmetologia S1

 

II

Dr Aneta Sulborska-Różycka

Weronika Horyńska

Biokosmetologia S1

 

III

Dr Katarzyna Rubinowska

Aleksandra Kurzajewska

Biokosmetologia S1

 

IV

Dr Anna Stępniowska

Monika Śmiech

Biokosmetologia N1

 

II

Dr Aneta Sulborska-Różycka

Karolina Rejmak

Biokosmetologia N1

 

III

Dr Katarzyna Rubinowska

Magdalena Bojarska

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe S1

I

Dr Barbara Banach-Albińska

Faustyna Wiszniewska

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe S1

II

Dr Marta Dmitruk

Kacper Cisek

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe S1

III

Dr Barbara Banach-Albińska

Monika Kowalczuk

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu S1

II

Dr Anna Kaczorowska

Julia Pasek

Zarządzenia

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania zagrożenia rozpowszechniania się wirusa COVID-19

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie z przedmiotu wychowanie fizyczne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

zał. 1 do Zarządzenia nr 82 Rektora UP w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. – Zalecenia do organizacji zajęć z wychowania fizycznego dla studentów pierwszego roku

zał. 2 do Zarządzenia nr 82 Rektora UP w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. – Zalecenia do organizacji zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej dla studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 października 2020 r.w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w stanie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 u osób przebywających w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zarządzenie  nr 115 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie czasowo zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie do odwołania

 

Komunikaty

Komunikat nr. 1 informacja na temat prowadzenia zajęć na Wydziale Biologii Środowiskowej

Komunikat nr. 2 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Komunikat nr. 3 zaproszenie do udziału w wykładzie pt.: Jak walczyć z SARS-CoV-2?

Komunikat nr. 4 w sprawie prowadzenia zajęć na Wydziale Biologii Środowiskowej

Komunikat nr. 5 w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów końcowych oraz egzaminu dyplomowego inżynierskiego na Wydziale Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komunikat nr. 6 w sprawie zasad obsługi studentów

Komunikat nr. 7 w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów końcowych oraz egzaminu dyplomowego – licencjackiego lub magisterskiego na Wydziale Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komunikat nr. 8 w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Komisji:

 • Michał Arciszewski

e:mail: arciszewski.foto@gmail.com

Wiceprzewodniczący ds. Studenckich:

 • Monika Śmiech

e:mail: monika.smiech98@gmail.com

Sekretarz:

 • Magdalena Chabros

Koordynatorzy ds. Promocji Wydziału

 • Mateusz Piejak
 • Weronika Huszcz

Koordynatorzy ds. Kultury:

 • Aleksandra Kurzajewska
 • Weronika Horyńska