Wydział Biologii Środowiskowej

Kształcenie

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Ksztłcenia

  Przewodnicząca Komisji:

  • prof. dr hab. Bożena Denisow – prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

  Członkowie Komisji:

  • dr hab. Agata Konarska, prof. uczelni
  • dr hab. Małgorzata Adamczuk
  • dr Barbara Banach-Albińska
  • dr Czepiel-Mil Katarzyna
  • Michał Arciszewski (student III roku Ochrony Środowiska)
  • Nina Mickiewicz (studentka III roku Biologii)
 • Harmonogram dzałań w zakresie jakości kształcenia

  File:PDF file icon.svg - Wikipedia

 • Księga Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii Środowiskowej

  File:PDF file icon.svg - Wikipedia

 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału Biologii Środowiskowej

  Rada Interesariuszy

  1) Uczestnikami Rady Interesariuszy są przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Rady Programowe funkcjonujących na Wydziale kierunków studiów;
  2) Rady programowe poszczególnych kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy;
  3) Zadania  Rady Interesariuszy na Wydziale Biologii Środowiskowej obejmują:

  • wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rad Programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu  jakości kształcenia z potrzebami rynku pracy i  zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji;
  • opiniowanie efektów uczenia się i programów kształcenia nowych kierunków studiów oraz kierunków studiów już  funkcjonujących na Wydziale;
  • monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie;
  • wyrażanie opinii na temat prac dyplomowych i prowadzonych kierunków studiów w odniesieniu do potrzeb rynku pracy;
  • opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów;
  • wspieranie WKdsJK i Rad Programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów i inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia.
 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału Biologii Środowiskowej - skład Rady

  Kierunek studiów Interesariusze
  BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”
  Mgr Andrzej Odyniec, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Dr Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Mgr Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, UM Lublin
  BIOLOGIA Dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy
  Mgr inż. Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
  Dr Michał Solis, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
  Mgr Marcin Brzyski, URSAPHARM Poland sp. zoo
  BIOKOSMETOLOGIA Mgr Aleksandra Głuchowska-Skorek, O Lala Kosmetologia
  Mgr Stanisława Dziuba, „ARNICA” sklep zielarsko-medyczny, Podzamcze 4 , 20-126 Lublin
  Dr Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Mgr inż. Bogdan Domański, Przedsiębiorstwo Handlowe KRAUTEX
  OCHRONA ŚRODOWISKA Dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy
  Mgr inż. Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
  Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”
  Dr inż. Mirosław Korzeniowski, prezes Zarządu, Stowarzyszenie Agroekoton
  ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”
  Mgr Andrzej Habros, Wójt Gminy Ludwin
  Mgr Jan Hołownia, prezes Zarządu „Szarłat” MIW Lenkiewicz spółka jawna
  Mgr Stanisław Trzonkowski, Gospodarstwo Ogrodnicze, Sokółka

Rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy:

 
 

Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I 

rok II

rok III

studia stacjonarne II stopnia:

rok I

rok II

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I

rok II


Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA SĄDOWA

studia stacjonarne II stopnia:

rok I

rok II

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I

rok II


Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I

rok II

rok III

rok IV

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I

rok II


Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I   

rok II

rok III

rok IV

studia stacjonarne II stopnia:

rok I

rok II

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I

rok II

rok III

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I


Kierunek: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

studia stacjonarne I stopnia:

rok I

rok II

rok III


Kierunek: ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

studia stacjonarne I stopnia:

rok I

rok II

A R C H I W U M

Rok akad. 2020/2021, semestr letni:

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Wydziału Biologii Środowiskowej,

Od 14 maja odbywać się będą wybrane zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz pozostawanie w kontakcie z prowadzącymi moduły.

 
 
 
 

Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I       >> pobierz

rok II      >> pobierz

rok III     >> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I      >> pobierz

rok II     >> pobierz

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I      >> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I      >> pobierz

rok II     >> pobierz


Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA SĄDOWA

studia stacjonarne II stopnia:

rok I        >> pobierz

rok II       >> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I       >> pobierz

rok II      >> pobierz


Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I       >> pobierz zmiana 10.03.2021r.

rok II      >> pobierz zmiana 19 lutego 2021r.

rok III     >> pobierz zmiana 16.02.2021r.

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I      >> pobierz zmiana 12.02.2021r.

rok II     >> pobierz


Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I      >> pobierz    

rok II     >> pobierz zmiana 16.02.2021r.

rok III    >> pobierz zmiana 15.02.2021r.

rok IV    >> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I    >> pobierz zmiana 08.03.2021r.

rok II    >> pobierz

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I      >> pobierz

rok II     >> pobierz

rok III     >> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I     >> pobierz      


Kierunek: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >> pobierz zmiana 12.02.2021r.

rok II   >> pobierz zmiana 16.02.2021r.


Kierunek: ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >> pobierz zmiana 12.02.2021r.

rok akad. 2021/2022:


Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I  >>> pobierz

rok II  >>> pobierz  Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

 rok III  >>> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I   >>> pobierz

rok II   >>> pobierz    Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I  >>> pobierz

 rok II  >>> pobierz    Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I    >>> pobierz

rok II   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru   >>> pobierz


Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA SĄDOWA

studia stacjonarne II stopnia:

rok I     >>> pobierz

rok II   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I   >>> pobierz

rok II   >>> pobierz  Przedmioty do wyboru   >>> pobierz


Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >>> pobierz     Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II    >>> pobierz    Przedmioty do wybory  >>> pobierz

 rok III   >>> pobierz  Przedmioty do wybory  >>> pobierz

rok IV   >>> pobierz   Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I     >>> pobierz     Przedmioty do wyboru     >>> pobierz

rok II    >>> pobierz   Przedmioty do wybory   >>> pobierz

 rok III     >>> pobierz  Przedmioty do wybory   >>> pobierz


Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >>> pobierz     Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

rok II    >>> pobierz      Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok III   >>> pobierz      Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok IV   >>> pobierz      Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

studia stacjonarne II stopnia:

rok I   >>> pobierz         Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II   >>> pobierz        Przedmioty do wyboru  >>> pobierz 

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I     >>> pobierz      Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

rok II   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok III   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok IV   >> pobierz       Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

studia niestacjonarne II stopnia:

rok I     >>> pobierz     Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II  >>> pobierz       Przedmioty do wyboru   >>> pobierz


Kierunek: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

studia stacjonarne I stopnia:

rok I    >>> pobierz      Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II   >>> pobierz       Przedmioty do wyboru  >>> pobierz

rok III   >>> pobierz     Przedmioty do wyboru  >>> pobierz


Kierunek: EKOREHABILITACJA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I     >>> pobierz      Przedmioty do wyboru    >>> pobierz

rok II  >>> pobierz       Przedmioty do wyboru    >>> pobierz


Kierunek: ZARZĄDZANIE I ADAPTACJE DO ZMIAN KLIMATU

studia stacjonarne I stopnia:

rok I     >>> pobierz     Przedmioty do wyboru   >>> pobierz

rok II    >>> pobierz       Przedmioty do wyboru    >>> pobierz       Przedmioty humanistyczne    >>> pobierz

 • BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZNIE KRYZYSOWE STUDIA I STOPNIA

Biokosmetologia studia stacjonarne I stopnia
Zobacz
Biokosmetologia studia niestacjonarne I stopnia
Zobacz
BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA studia stacjonarne I stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia Stosowana studia stacjonarne II stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia stosowana studia niestacjonarne I stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia Stosowana studia niestacjonarne II stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia sądowa studia stacjonarne II stopnia
Zobacz
Biologia, Specjalność: Biologia Sądowa studia niestacjonarne II stopnia
Zobacz
Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia
Zobacz
Ochrona środowiska studia stacjonarne II stopnia
Zobacz
Ochrona środowiska studia niestacjonarne I stopnia
Zobacz
Ochrona środowiska studia niestacjonarne II stopnia
Zobacz
Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Procedura dyplomowania
Zobacz
WYMAGANIA STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM
Zobacz
Propozycje tematów prac dyplomowych
Zobacz
Egzamin dyplomowy
Zobacz
HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
Zobacz
Wzory dokumentów
Zobacz

Szanowni Studenci!!! Zachęcamy do aktywnej działalności w Kołach Naukowych funkcjonujących na naszym Wydziale. To niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy, praktycznych umiejętności, rozwoju kompetencji społecznych oraz poznania wielu ciekawych ludzi. Praca w Kole poza doświadczeniem naukowym stwarza również okazję do wspólnych spotkań i nawiązania kontaktów towarzyskich, mile wspominanych po latach.
Zgłoście się bezpośrednio do opiekunów kół lub napiszcie do nich maila.

Rok akad. 2019/2020

Kierunek: BIOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I
Starosta – Samanta Stadnik
Opiekun – Dr Magdalena Toporowska

rok II 
Starosta – Magdalena Chabros
Opiekun – Dr Edyta Buczyńska     

rok III  
Starosta – Nina Mickiewicz
Opiekun – Dr Katarzyna Czepiel-Mil    

Kierunek: BIOLOGIA Specjalność: Biologia stosowana

studia niestacjonarne II stopnia:

rok II  
Starosta – Dominika Suprynowicz

Kierunek: BIOLOGIA Specjalność: Biologia sadowa

studia stacjonarne II stopnia:

rok I
Starosta – Konrad Mioduchowski

rok II  
Starosta – Jolanta Bińczyk

Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I
Starosta – Weronika Hortyńska
Opiekun – Dr Aneta Sulborska

rok II 
Starosta – Aleksandra Kurzajewska
Opiekun – Dr Katarzyna Rubinowska    

rok III  
Starosta – Monika Śmiech
Opiekun – Dr Anna Stępniowska     

studia niestacjonarne I stopnia:

rok I
Starosta – Karolina Rejmak

rok II
Starosta – Magdalena Bojarska

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I stopnia:

rok I
Starosta – Mateusz Piejak
Opiekun – Dr Wojciech Płaska  

rok II 
Starosta – Wojciech Massalski
Opiekun – Dr Wojciech Płaska   

rok III  
Starosta – Michał Arciszewski
Opiekun – Dr Joanna Sender   

rok IV 
Starosta – Magdalena Tchórzewska
Opiekun – Dr Elżbieta Rusinek-Prystupa

studia stacjonarne II stopnia:

rok II 
Starosta – Karolina Spólna

studia niestacjonarne I stopnia:

rok III
Starosta – Kamila Wielgosz

Kierunek: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

studia stacjonarne I stopnia:

rok I
Starosta – Kacper Cisek
Opiekun – Dr Marta Dmitruk

rok II 
Starosta – Monika Kowalczuk
Opiekun – Dr Barbara Banach-Albińska

Kierunek: ZARZĄDZANIE I ADAPTACJE DO ZMIAN KLIMATU

studia stacjonarne I stopnia:

rok I
Starosta – Barbara Sobiłło
Opiekun – Dr Anna Kaczorowska