Wydział Biologii Środowiskowej

Kształcenie

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  Przewodnicząca Komisji:

  • prof. dr hab. Bożena Denisow – prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

  Członkowie Komisji:

  • dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni
  • dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni
  • dr hab. Agata Konarska, prof. uczelni
  • dr Barbara Banach-Albińska
  • dr Czepiel-Mil Katarzyna
  • Wojciech Massalski (student II roku Ochrony Środowiska)
  • Dominika Pietrasik (studentka I roku Biokosmetologii)
 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału Biologii Środowiskowej

  Rada Interesariuszy

  1) Uczestnikami Rady Interesariuszy są przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Rady Programowe funkcjonujących na Wydziale kierunków studiów;
  2) Rady programowe poszczególnych kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy;
  3) Zadania  Rady Interesariuszy na Wydziale Biologii Środowiskowej obejmują:

  • wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rad Programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu  jakości kształcenia z potrzebami rynku pracy i  zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji;
  • opiniowanie efektów uczenia się i programów kształcenia nowych kierunków studiów oraz kierunków studiów już  funkcjonujących na Wydziale;
  • monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie;
  • wyrażanie opinii na temat prac dyplomowych i prowadzonych kierunków studiów w odniesieniu do potrzeb rynku pracy;
  • opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów;
  • wspieranie WKdsJK i Rad Programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów i inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia.
 • Interesariusze zewnętrzni Wydziału Biologii Środowiskowej - skład Rady

  Kierunek studiów Interesariusze
  BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”
  Mgr Andrzej Odyniec, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Dr Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Mgr Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, UM Lublin
  BIOLOGIA Dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy
  Mgr inż. Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
  Dr Michał Solis, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
  Mgr Marcin Brzyski, URSAPHARM Poland sp. zoo
  BIOKOSMETOLOGIA  Mgr Renata Pawlak, Studio Urody Renata, ul. Dunikowskigo 80, 20-425 Lublin, Kosmetologia
  Mgr Piotr Dziuba, “ARNICA” sklep zielarsko-medyczny, Podzamcze 4 , 20-126 Lublin
  Dr Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Mgr inż. Bogdan Domański, Przedsiębiorstwo Handlowe KRAUTEX
  Dr hab. n. med. Łukasz Pietrzyk, PP CLINIC, Klinika Medycyny Estetycznej
  Dr Grażyna Szymczak, dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie
  Mgr Kamil Stasiak, MINTI sp. z o.o., Parysa 73, 20-712 Lublin (POLSKA)
  OCHRONA ŚRODOWISKA Dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy
  Mgr inż. Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
  Dr Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie
  Agata Kostarz, zastępca Dyrektora ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Kierownik działu ESG, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Małgorzata Kamińska-Wawryszuk, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Dr Marcin Kolejko, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Mgr inż. Paweł Łapiński, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych
  Dr inż. Mirosław Korzeniowski, prezes Zarządu, Stowarzyszenie Agroekoton
  Mgr Marek Wieczorek, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Wsparcia Ekologii

Informujemy, że aktualizacja rozkładów zajęć

została zakończona.

 
 
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za rozkłady zajęć:
dr Alicja Matwijczuk
e:mail: ,
tel.: 724-153-524
w godz. od 9.00 do 14.00
 
 

ROK AKADEMICKI 2023/2024

 • Kierunek: BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE_ S1

  Studia stacjonarne I stopnia Nabór Rozkład zajęć data aktualizacji
  I rok / 1 semestr zimowy 2023/2024 bizk_s_1st_r1_s1 2023-10-03
  I rok / 2 semestr letni  
  II rok /  3 semestr zimowy 2022/2023 bizk_s_1st_r2_s3 2023-10-18
  II rok /  4 semestr letni   bizk_s_1st_r2_s4 2024-02-05
  III rok / 5 semestr zimowy 2021/2022 bizk_s_1st_r3_s5 2023-10-19
  III rok / 6 semestr letni   bizk_s_1st_r3_s6 2024-02-05
  IV rok / 7 semestr zimowy 2020/2021 bizk_s_1st_r4_s7 2023-09-22
 • Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA SĄDOWA_ S2 / N2

  Studia stacjonarne II stopnia Nabór Rozkład zajęć data aktualizacji
  I rok / 1 semestr zimowy 2023/2024 biosd_s_2st_r1_s1 2023-10-12
  I rok / 2 semestr letni   biosd_s_2st_r1_s2 2024-02-20
  II rok /  3 semestr zimowy 2022/2023 biosd_s_2st_r2_s3 2023-10-06
  II rok /  4 semestr letni   biosd_s_2st_r2_s4 2024-02-20
 • Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA_ S1 / S2 / N2

  Studia stacjonarne I stopnia Nabór Rozkład zajęć data aktualizacji
  I rok /  1 semestr zimowy 2023/2024 os_s_1st_r1_s1 2023-10-03
  I rok /  2 semestr letni   os_s_1st_r1_s2 2024-02-26
  III rok /  5 semestr zimowy 2021/2022 os_s_1st_r3_s5 2023-10-03
  III rok /  6 semestr letni   os_s_1st_r3_s6 2024-02-23
  IV rok /  7 semestr zimowy 2020/2021 os_s_1st_r4_s7 2023-10-03

  Studia stacjonarne II stopnia

  Nabór

  Rozkład zajęć

  data aktualizacji

  I rok / 1 semestr letni 2023/2024 os_s_2st_r1_s1 2024-02-26
  II rok / 2 semestr zimowy 2022/2023 os_s_2st_r2_s2 2023-09-26
  II rok / 3 semestr letni   os_s_2st_r2_s3 2024-02-26

  Studia niestacjonarne II stopnia

  Nabór

  Rozkład zajęć

  data aktualizacji

  II rok / 3 semestr zimowy 2022/2023 os_n_2st_r2_s3 2023-10-10
  II rok / 4 semestr letni   os_ns_2st_r2_s4 2024-02-13

 

PLANY STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

2023/2024

 • Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA SĄDOWA

  studia stacjonarne II stopnia

  rok I / nabór 2023/2024 >  pobierz  od 01.10.2023 r.

  rok II / nabór 2022/2023  > pobierz

  studia niestacjonarne II stopnia

  rok I / nabór 2023/2024 > pobierz  od 01.10.2023 r.

 • Kierunek: BIOLOGIA, Specjalność: BIOLOGIA STOSOWANA

  studia stacjonarne I stopnia

  rok I  / nabór 2023/2024  > pobierz   od 01.10.2023 r.

  rok II / nabór 2022/2023  > pobierz

  rok III / nabór 2021.2022  > pobierz

  studia stacjonarne II stopnia

  rok I  / nabór 2023/2024 > pobierz  od 01.10.2023 r.

  studia niestacjonarne I stopnia

  rok I  / nabór 2023/2024  > pobierz  od 01.10.2023 r.

  studia niestacjonarne II stopnia

  rok I   / nabór 2023/2024  > pobierz  od 01.10.2023 r.

   rok II / nabór 2022/2023  > pobierz

 • Kierunek: SURVIVAL I ANIMACJA PRZYRODNICZA

  studia stacjonarne I stopnia

  rok I / nabór 2023/2024 > pobierz  od 01.10.2023 r.

 • Kryteria oceny

  Kryteria oceny określa nauczyciel odpowiedzialny za moduł i przedstawia
  studentom w trakcie pierwszych zajęć.

  Zaleca się stosowanie poniższej skali ocen:

  Ocena Uzyskany procent sumy punktów oceniających
  stopień wymaganej wiedzy/umiejętności
  Niedostateczny (2,0)  < 51%
  Dostateczny (3,0) 51 – 60%
  Dostateczny plus (3+)  61 – 70%
  Dobry (4,0) 71 – 80%
  Dobry plus (4+)  81 – 90%
  Bardzo dobry (5,0) 91 – 100%
   

  lub kryteria oceny ustala nauczyciel odpowiedzialny za moduł i umieszcza w opisie modułu.
  b) w przypadku braku uzyskania przez 30% studentów w ostatnim terminie egzaminów
  i zaliczeń) zakładanych efektów w modułach (30% ocen niedostatecznych) osoba
  odpowiadająca za moduł:

  – informuje kierownika jednostki,

  wspólnie analizują przyczyny,

  wprowadzają program naprawczy przy wsparciu jednostki,

  – kierownik / dyrektor jednostki sporządza notatkę i przekazuje WKdsJK.

Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów (wszystkie Wydziały)
Zobacz
Procedura dyplomowania
Zobacz
WYMAGANIA STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM
Zobacz
Propozycje tematów prac dyplomowych
Zobacz
Egzamin dyplomowy - zagadnienia
Zobacz
HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
Zobacz
Wzory dokumentów
Zobacz
Seminarium i egzamin dyplomowy dla cykli studiów od 2019/2020
Zobacz

Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obowiązujący od 1 października 2023r.

 

Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obowiązujący od 1 października 2022r.

Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obowiązujący od 1 października 2021r.

_______________________________________________________________

WAŻNE ! 

Podania składamy tylko w oryginale osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej (wysyłając list na adres Dziekanatu). Należy pamiętać o własnoręcznym podpisie, uzasadnieniu swojej prośby oraz dołączeniu załączników w oryginale dokumentujących i potwierdzających opis sytuacji. Jeżeli uzasadnienie zawiera informację na temat udzielonej zgody lub informację o poparciu Państwa prośby przez konkretną osobę, podanie wymaga pisemnej opinii tejże osoby np. prowadzącego przedmiot, promotora itp.

Złożenie właściwie napisanego podania/wniosku przyspieszy termin załatwienia sprawy.

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Dziekanatu chętnie udzielą niezbędnych wskazówek.

Aktualizacja danych kontaktowych zapewni szybkie otrzymanie odpowiedzi na złożony wniosek.

UPOWAŻNIENIE dotyczy udzielania informacji osobom trzecim  (Upoważnienie składamy osobiście)

______________________________________________________________

WZORY PODAŃ I WNIOSKÓW

Podanie o częściowe umorzenie opłaty / zwolnienie z opłaty za czesne_Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki

Podanie o częściowe umorzenie opłaty za powtarzanie semestru_Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki

Podanie o jednokrotne wznowienie studiów w celu przystąpienia do obrony (do 3 lat od daty skreślenia)

Podanie o wznowienie studiów w celu przystąpienia do obrony (powyżej 3 lat od daty skreślenia)

Podanie o dofinansowanie udziału w konferencji

Podanie o przedłużenie terminu sesji_ Prodziekan

Podanie o przedłużenie terminu sesji_ Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki

Podanie o przeniesienie na studia w UP ( zmiana formy studiów w obrębie tego samego kierunku)

Podanie o przeniesienie na inny kierunek na studiach w UP (dotyczy kierunku na innym Wydziale)

Podanie o rozłożenie na raty_ czesne

Podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu

Podanie o urlop dziekański

Podanie o urlop krótkoterminowy (cudzoziemca)

Podanie o urlop zdrowotny

Podanie o usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu_egzaminie

Podanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach

Podanie o warunkowe zaliczenie semestru i powtarzanie przedmiotu_ów

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o zwrot nadpłaty  

Wniosek o rozliczenie indywidualnego konta studenta (dotyczy kont z nadpłatą)

Rezygnacja z kontynuacji studiów

Wniosek o anulowanie podania

Wniosek o uchylenie decyzji

Wniosek o indywidualną organizację studiów

Wniosek o podjęcie studiów po urlopie dziekańskim

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Wniosek o przesłanie drogą pocztową dokumentów potwierdzających ukończenie studiów

Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej_ELS

Wniosek o zmianę danych_ dotyczy adresu i nr dowodu osobistego

Wniosek o zmianę danych_ dotyczy imienia_imion_nazwiska

Wniosek o zmianę promotora

Wniosek studenta o zmianę tematu pracy dyplomowej (pdf) 

Wniosek studenta o zmianę tematu pracy dyplomowej (word)

Wniosek studenta o zmianę tematu projektu inżynierskiego/zagadnienia problemowego (word)

Szanowni Studenci!!! Zachęcamy do aktywnej działalności w Kołach Naukowych funkcjonujących na naszym Wydziale. To niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy, praktycznych umiejętności, rozwoju kompetencji społecznych oraz poznania wielu ciekawych ludzi. Praca w Kole poza doświadczeniem naukowym stwarza również okazję do wspólnych spotkań i nawiązania kontaktów towarzyskich, mile wspominanych po latach.
Zgłoście się bezpośrednio do opiekunów kół lub napiszcie do nich maila.

Zasady dofinansowania konferencji naukowych
Zobacz

ROK AKADEMICKI 2023/2024

Kierunek Rok studiów Opiekun roku Starosta roku
OCHRONA ŚRODOWISKA S1 I

dr Wojciech Płaska

email:

Marcelina Gospodarek
OCHRONA ŚRODOWISKA S1 III

dr Wojciech Płaska

Patrycja Hajto
OCHRONA ŚRODOWISKA S2 I

dr Wojciech Płaska

Julia Pasek
OCHRONA ŚRODOWISKA S2 II

dr inż. Joanna Sender

email:

Wojciech Massalski
OCHRONA ŚRODOWISKA N2 II dr inż. Joanna Sender Zuzanna Kozak
BIOLOGIA S1 I

dr inż. Magdalena Toporowska

email:

Oktawia Chwaszczewska
BIOLOGIA S1 II

dr Katarzyna Czepiel -Mil

email:

Natalia Dołężka
BIOLOGIA S1 III

dr hab. Jacek Rechulicz

email:

Weronika Huszcz

BIOLOGIA              spec. BIOLOGIA STOSOWANA N2

II

dr Katarzyna Czepiel-Mil

email:

Anita Dominikiewicz

BIOLOGIA              spec. BIOLOGIA SĄDOWA S2

I

dr Katarzyna Czepiel-Mil

Agnieszka Szczęsna

BIOLOGIA              spec. BIOLOGIA SĄDOWA S2

II

dr Katarzyna Czepiel-Mil

Zofia Horembała
BIOKOSMETOLOGIA S1 I

dr inż. Katarzyna Rubinowska

email:

Nikola Capała
BIOKOSMETOLOGIA S1 II

dr inż. Agnieszka Szczurowska

email:

Paula Kozak
BIOKOSMETOLOGIA S1 III

dr inż. Agnieszka Szczurowska

Zuzanna Kwaśniewska
BIOKOSMETOLOGIA N1 I

dr inż. Aneta Sulborska – Różycka

Martyna Kowalska
BIOKOSMETOLOGIA N1 IV

dr inż. Aneta Sulborska – Różycka

Dziedzic Patrycja
BIOKOSMETOLOGIA S2 I

dr inż. Aneta Sulborska – Różycka

email: 

Dominika Pietrasik
BIOKOSMETOLOGIA S2 II

dr inż. Marta Dmitruk

email:

Aleksandra Kurzajewska
BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE S1 II

dr inż. Barbara Banach-Albińska

Emil Knybel
BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE S1 III

dr inż. Barbara Banach-Albińska

Faustyna Wiszniewska
BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE S1 IV

dr inż. Marta Dmitruk

email:

 
SURVIVAL I ANIMACJA PRZYRODNICZA I

dr hab. prof. uczelni Monika Tarkowska-Kukuryk

email:

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania zagrożenia rozpowszechniania się wirusa COVID-19

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie z przedmiotu wychowanie fizyczne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

zał. 1 do Zarządzenia nr 82 Rektora UP w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. – Zalecenia do organizacji zajęć z wychowania fizycznego dla studentów pierwszego roku

zał. 2 do Zarządzenia nr 82 Rektora UP w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. – Zalecenia do organizacji zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej dla studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 października 2020 r.w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w stanie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 114 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 u osób przebywających w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zarządzenie  nr 115 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie czasowo zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie do odwołania

 

Komunikaty

Komunikat nr. 1 informacja na temat prowadzenia zajęć na Wydziale Biologii Środowiskowej

Komunikat nr. 2 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Komunikat nr. 3 zaproszenie do udziału w wykładzie pt.: Jak walczyć z SARS-CoV-2?

Komunikat nr. 4 w sprawie prowadzenia zajęć na Wydziale Biologii Środowiskowej

Komunikat nr. 5 w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów końcowych oraz egzaminu dyplomowego inżynierskiego na Wydziale Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komunikat nr. 6 w sprawie zasad obsługi studentów

Komunikat nr. 7 w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów końcowych oraz egzaminu dyplomowego – licencjackiego lub magisterskiego na Wydziale Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komunikat nr. 8 w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca Komisji:

 • Weronika Huszcz

email:

Wiceprzewodnicząca ds. Studenckich:

 • Aleksandra Kurzajewska

email:

Sekretarz:

 • Aleksandra Kamienik

Koordynator ds. Promocji Wydziału

 • Mateusz Piejak

Koordynator ds. Kultury:

 • Dominika Pietrasik

Courses in English for Erasmus+ and Exchange Students

 The Faculty of Environmental Biology offers several courses that can be completed in English. Exchange and visiting students can choose course from the first or form the second degree study.

Courses will be provided in English if the required number of students enrol in the programme (minimal six persons). For less group of students courses will be provided in Polish with English supporting of teachers.

SUBJECTS offered in English – FACULTY OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY

 

Wytyczne dotyczące realizacji części studiów, praktyk lub staży absolwenckich w ramach programu ERASMUS +
Zobacz
Uczelniana strona progrmu Erasmus+ (PL)
Zobacz
University's Erasmus+ website (EN)
Zobacz