Międzywydziałowe Koło Naukowe
„Zrównoważonego rozwoju personalnego”

Opiekun koła i dane kontaktowe: dr Anna Kaczorowska, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, p.07, e-mail: anna.k.kaczorowska@gmail.com

Cele koła: Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zrównoważonego Rozwoju Personalnego” to miejsce stworzone dla wszechstronnego rozwoju studenta, rozwoju w ujęciu holistycznym czyli obejmującym wszystkie sfery życia człowieka: sferę fizyczną, mentalną, intelektualną, emocjonalną oraz duchową. To przyjazna i bezpieczna przestrzeń, w której rozwój studenta realizuje się poprzez:

  • zdobywanie wiedzy wykraczającej poza program studiów,
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie: kompetencji społecznych, relacji międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, wzmacniania poczucia własnej wartości, kształtowania własnego / profesjonalnego wizerunku, zasad  savoir vivre’u w życiu osobistym i zawodowym, inteligencji emocjonalnej i moralnej,
  • wymianę wiedzy i cennych doświadczeń dotyczących samego procesu kształcenia jak również dotychczasowych doświadczeń na rynku pracy,
  • odkrywanie samego siebie, swoich słabych i mocnych stron, ukrytych talentów
  • dyskusje na temat uniwersalnych wartości, ich roli w rozwoju człowieka oraz wpływu na jakość jego życia
  • dyskusje na temat aktualnych problemów społecznych (zjawisko wielokulturowości, poczucie tożsamości narodowej w erze globalizacji, problem masowego napływu imigrantów itp.),
  • spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy odnieśli sukces w życiu zawodowym i osobistym i wiele innych.

Opiekun koła pracuje ze studentami głównie metodą tutoringu (z niewielkimi autorskimi modyfikacjami), stosowaną przez wiodące instytucje edukacyjne na całym świecie. Jest to metoda rozwoju młodego człowieka, która przynosi niezwykłe efekty w sferze naukowej i wychowawczej. Jest inspirująca i ożywcza zarówno dla studentów jak i samego nauczyciela, zwiększa ich prestiż zawodowy i osobisty. System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge i praktykowany jest na wiodących uczelniach na świecie. Stanowi przeciwieństwo masowej edukacji wyższej i ma na celu nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie elit. Tutoring to szansa na odnowienie relacji mistrz-uczeń i efektywny rozwój studentów.