Studenckie Koło Naukowe Rybactwa i Akwarystyki

Opiekun koła i dane kontaktowe: dr hab. Jacek Rechulicz, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, p. 021, e-mail: jacek.rechulicz@up.lublin.pl

Cele koła: prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych związanych z rybami, uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, Festiwalach Nauki oraz innych imprezach naukowych i propagujących naukę. Oferujemy ciekawe wyjazdy terenowe m. in. na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i Roztocze, a także zdobycie wielu praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.