Studenckie Koło Naukowe Ekologów
 

Opiekun koła i dane kontaktowe: dr hab. Magdalena Pogorzelec, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, p. 07, e-mail: magdalena.pogorzelec@up.lublin.pl

Cele koła: poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony różnorodności biologicznej w Polsce i na świecie. Członkowie Koła zdobywają widzę teoretyczną oraz nabywają umiejętności praktyczne poprzez prowadzenie kameralnych i terenowych badań naukowych, samokształcenie w oparciu o studiowanie i dyskutowanie piśmiennictwa specjalistycznego, podejmowanie własnych inicjatyw projektowych oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody. Działalność Koła skupia się także na promowaniu szeroko rozumianej problematyki proekologicznej wśród społeczności akademickiej.