Studenckie Koło Naukowe Biologów

Opiekun koła i dane kontaktowe: Prof. dr hab. Bożena Denisow, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, p. 111 Agro I, e-mail: bozena.denisow@up.lublin.pl

Działalność naukowa studentów w Kole Naukowym Biologów rozpoczęła się w roku akademickim 1978/79 i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Cele koła: prowadzenie przez studentów badań biologii kwitnienia, zapylania, nektarowania, pylenia oraz efektywności zapylania różnych gatunków roślin. Badania te są ważne dla zabezpieczenia niszy pokarmowej owadów zapylających i wpisują się w globalne trendy zmierzające do ograniczenia spadku liczebności zapylaczy. Aktualnie jest to jedno z priorytetowych zadań ochrony środowiska. Tradycją i dowodem  wytrwałej pracy studentów jest udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz uzyskiwane nagrody (m.in. na Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu). Wielu członków Koła kontynuowało studia jako doktoranci, a obecnie są zatrudnieni w różnych krajowych placówkach badawczych. Praca w Kole poza doświadczeniem naukowym stwarza również okazję do wspólnych spotkań i nawiązania kontaktów towarzyskich, mile wspominanych po latach.

 

 

 

 

 

 

Sekcja Biokosmetologii

Opiekun sekcji i dane kontaktowe: dr hab. Mirosława Chwil, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, e-mail: miroslawa.chwil@up.lublin.pl, tel. 81 445 66 24, pokój 318, Agro I

Działalność naukowa studentów w sekcji Biokosmetologii Studenckiego Koła Naukowego Biologów rozpoczęła się w dniu 28.11.2019r.

Celem sekcji Biokosmetologii jest:
a) pogłębianie wiedzy studentów z obszaru biokosmetologii,
b) dbałość o rozwój indywidualnych zainteresowań naukowych studentów,
c) działalność naukowo – badawcza członków sekcji oraz propagowanie działań z zakresu kosmetologii.

Sekcja Biokosmetologii realizuje swoje cele poprzez:
a) udział w pracach naukowo-badawczych z zakresu biokosmetologii,
b) organizowanie spotkań związanych z obszarem biokosmetologii,
c) przygotowanie publikacji i udział w konferencjach naukowych.