Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów końcowych oraz egzaminu dyplomowego inżynierskiego na Wydziale Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Szanowni Państwo – Pracownicy realizujący zajęcia na Wydziale Biologii Środowiskowej, opiekunowie prac dyplomowych oraz studenci:

Uprzejmie informuję że:
1. Zaliczenia i egzaminy dla wszystkich lat studiów będą realizowane w formie zdalnej (rekomendowana platforma MS Teams lub Eduportal).
2. Student, który nie przystąpi do egzaminu (zaliczenia) w danym dniu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności na egzaminie (zaliczeniu) traci termin i ponosi konsekwencje zgodnie z Regulaminem Studiów.
3. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego obowiązującą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Do pobrania:

 

Instrukcja przygotowania oraz przeprowadzenia egzaminu / zaliczenia

 

Załącznik 1 – Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

 

Załącznik 2 – Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej

 

Załącznik 3 – Ankieta stanu zdrowia